www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold.
www.ung igen.dk . . . www.ungdommens-kilde.dk.
forberedelser til landsskatteretten.
forberedelse til ombudsmanden. En anden Sag.
dummebøder til Politiet, ved prøverne til kørekort.
4 røde måner og en solformørkelse.

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
9. november
- 'Hvis du tror, skal du se Guds herlighed.' (Johs. 11:40) -
"Mennesker tror helst det, de ønsker at se. Er det min herlighed, I længes efter at se, så tro mig; jeg længes efter at vise jer den, efter at vise jer mig selv!
Ingen kunne tage mit Liv fra mig: jeg satte det til af mig selv.
Således også nu: Ingen kan rive det til sig; jeg giver det til dem, der beder mig derom - og de ser min herlighed."
10. november
"De fleste af mine børn længes efter deres egne ønskers opfyldelse - at se deres egen herlighed. Måske stemmer det, de ønsker, tilsyneladende med min vilje.
Men det er ikke MIN herlighed, der er deres hjertes begær, og derfor kan jeg ikke opfylde deres ønsker - undtagen hvor en opfyldelse vil føre til afsløring af hjertet, eller hvor opfyldelsen vil lede dem et stykke på vejen frem til mig."
11. november
"Frygt ikke, jeg er hos jer! Frygt heller ikke for jeres legemes behov, I er mig dyrebare. Jeg slipper jer ikke!"

Kl 1:48 November 11 2013 Børns tvangsanbringelse.
Forældreansvarsloven fra 2007 har i følge mange politiske indslag: "Gode hensigter"

Men stadig lokker Statsamtet mænd i fælden, på nøjagtig samme måde, som Nazisterne lokkede Jøderne til udrydelseslejre.
www.radio24syv.dk skilsmisse danmark
http://arkiv.radio24syv.dk/video/8910027/00:00:00/skilsmisse-danmark
Loven siger et, men gør noget andet.
Domstolene er ikke blevet et hak bedre til at følge lovens intentioner.
men lader sig stadig lokke af uimodsagte sagsakter fra den gamle ordning.

Alle sagsbehandlere, bruger alle de gamle kneb, ellers kan vi andre gå ind og lære knebene på Statsforvaltningens hjemmeside, om: Hvordan de forvalter loven, og tager hensyn til barnets tarv.
Kl 3:37 11.11.13 Sammenbrud?
Jeg har nu flere sager liggende. Som jeg ikke kan afslutte, med den nuværende offentlige praksis.
En til Landsskatteretten. Om tilbagebetaling af for meget indbetalt Tinglysningsafgift.
At anke den betyder at jeg skal indbetale 6-800 kroner, som jeg mister, hvis jeg taber sagen.
Da det er ren jura, og så taber jeg. Det er forudsigeligt.
Men det er også dårlig oplysning fra Skats side, ikke at gøre opmærksom på at man skal søge om nedsættelse af Tinglysningsafgiften, INDEN man betaler For Meget i Tinglysningsafgift. Det er unaturligt, at søgen om den slags, inden man køber og betaler for adkomst til hus eller ejendom.

Så den sag, ender her, inden jeg anker sagen, selvom ankefristen ikke er overskreden endnu.

En anden sag, som jeg næsten allerede nu har mulighed for at gå til Menneskerettighedsdomstolen med på grund af langsom og uvilje i at sagsbehandle min status som far, i en fadderskabssag, og nu efterfølgende stort set nægtes samkvem med mit barn, jeg vil tro, jeg allerede nu vil undersøge klagemulighederne ved Menneskerettighedsdomstolen.
Så sagen falder, fra min side, allerede inden afgørelsen kommer fra Vestre Landsret på onsdag.
Jeg kan ikke forvente at få medhold, og den negative forventning jeg har er en landeplage hos ansøgere ved Statsamt og ved domstolene.

Forældreansvarsloven fra 2007 og Børns bedste (= tarv) er ikke indarbejdet endnu. Lovens falske løfte om dommernes muligheder for at tildele forældreansvar står uopfyldt tilbage. i stil med tilbagebetaling af for meget indbetalt tinglysningsafgift.
(Og som jeg nævnte: Det er i samme stil som da: Jøderne fik løfter om fast arbejde i en arbejdslejr, samt mad og bolig, læge og et enkelt sted, musik til arbejde. Det blev selvfølgelig brugt til propaganda. For så kunne man med egne øjne på film se, hvor vidunderlig en arbejdslejr kunne være.)
Det er trist at man skal og kan male fanden på vægen, men tiden er gået vi skriver snart 2014, det er mange år siden disse love blev vedtaget, som retningsgiver for borgere og dommere og sagsbehandlere i dette land.
11. november
"Frygt ikke, jeg er hos jer! Frygt heller ikke for jeres legemes behov, I er mig dyrebare. Jeg slipper jer ikke!"

Kl. 7:10 11.11.13 Der er egentligt en sag mere, som skal skrottes? Og det som følge af dagens tekst.
Det er gået op for mig, når jeg tænker over det.
Nu skal jeg lige se om jeg kan gøre det helhjertet.

Men det er sagen om mit legemes behov.
Jeg kan jo mærke og se på mit liv, at ungdommens-kilde.dk er gavnligt for mit legeme og mine evner til at klare dobbelt så meget i hverdagen, som før.

 

denne side i sidste uge.