www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold.
www.ung igen.dk . . . www.ungdommens-kilde.dk.
forberedelser til landsskatteretten.
forberedelse til ombudsmanden.

(alle datoer)
29. oktober
"Gennem mit Liv og mit Ord har jeg åbenbaret mit væsens art og indhold. Dets kraft og rækkevidde skal kendes gennem den brug, du gør af det. Derfor er I salige, når I intet kan, for da griber I om min hånd og gribes af mig!"

Oktober 29 2013 Kl. 7:04 Jeg var oppe til køreprøve i går mandag, og dumpede, fordi jeg ikke kunne bakke en lastbil med hænger omkring et hjørne.
I tirsdags for en uge siden dumpede jeg af samme årsag.

Torsdag og fredag fik jeg sammen med en kammerat, ekstra undervisning i at bakke. Hele dagen, begge dage, jeg øvede 5 timer sammen med Brian og 3 timer alene dagen efter, og blev så god til det at jeg kunne bakke om hjørnet på køreteknisk anlæg i Sæby, vel og mærket, samtidigt med at alle vogntogets hjul fulgte den hvide vejstribe med 10 cm luft. Og jeg kunne bakke til næste sving, hvor jeg også kunne bakke omkring.

Alligevel dumpede jeg til praktisk prøve anden gang og af samme grund.

Fordi jeg dumpede, så skrev jeg en klage.
Havde jeg ikke dumpet, så ville jeg nok ikke klage over køreprøverne.

Men jeg føler mig så uretfærdigt behandlet, at jeg fik lyst til at klage.

Mit udkast til klage er nedenfor:


Kørekort anno 2013

Oktober 29 2013

Man taler om, at det skal blive næmmere at blive kørerlærer, fra nytår.

Det er min og manges opfattelse, at prøverne til kørekort er endt i kaos for aspiranterne.

Man har skåret ned på vigepligtsreglerne, før havde man betinget og ubetinget samt almindelig vigepligt.
Det nye system er mange gange lettere, og er ubetinget vigepligt eller højre vigepligt. (Supleret med tavlen som Fuld Stop) Man har med andre ord gjort de nye vigepligtsregler lettere forståeligt på almindeligt Dansk.

Men med det nye, lette, billedsystem, som i sin enkelthed går ud på at se 15 eller 25 billeder og vælge imellem 3-4 forskellige svar, til hvert billede, og så svare rigtigt 4 ud af 5 gange, (dvs man består med 3-5 fejl) det system er genialt.

Bortset fra:
Det er grundlæggende forkert, at prøven ikke kan bestås af almindelige mennesker.
Alle nuværende billister kan umuligt forstå, hvorfor man skal svare forkert: For at kunne bestå prøven.

Lad mig give et eksempel:

Man kører på en villavej, der er ingen huse, men hæk og træer afslører, at der er brug for en fodgængerovergang, en person er trådt en meter ud i fodgængerfeltet og er tydeligt på vej over gaden, som er så bred, at der er en helle til fodgængeren.

Skal man være særligt opmærksom på den fodgænger?

Nej! Er svaret, for der er jo en helle, som fodgængeren skal standse op på, før hun krydser ud foran os. Så vi kører frem, uden at ændre fart, og uden at vise fodgængeren særlig opmærksomhed.
Og DET er det jeg mener med ordkløveri, og at man skal lære svaret udenad, for at bestå teoriprøven.

På samme måde, når man trækker ind på et krybespor.
Man kører i en 10 tons forvogn, med 8 tons på hængeren, skal man køre ind i krybesporet?
Ja.
Skal man være særligt opmærksom på krybesporets beskaffenhed? Nej, for man skal forvente at det er i orden.
"Hallo" siger jeg, særlig opmærksom eller opmærksom, jeg vil da altid kikke ud af forruden, for at se: Hvordan vejen er og ser ud, som jeg kører ind på. Jeg begynder da ikke at skifte program på radioen eller laver noget andet, fordi man til en køreprøve skal forvente at krybesporet er af særlig god beskaffenhed.
Skal man holde øje med modkørende?
Nej! Det skal man åbenbart heller ikke, til en køreprøve, for man skal forvente at de forbliver ovre i deres vognbane.

Man får herefter at vide af kørelæren, (dem alle sammen), at man bare skal lære at forstå forskellen, på særlig opmærksom eller opmærksom osv. Det er det jeg betegner som: Rent Ordkløveri. Og det er ikke Dansk. Lige så lidt som betinget og ubetinget vigepligt var i gamle dage.

Til spørgsmål 13 i min prøve, (15 billeder, vi er næsten færdige) havde man brugt et billede, som viste en bro, der var 3.10 høj det var skrevet så uklart, at flere af os havde lyst til at spørge: Hvad står der på det skilt?
Jeg gik i stå, jeg brændte for at spørge, men ventede til efter prøven, ligesom de andre, for hvis jeg forstyrrede under prøven, ville jeg dumpe. Sådan er betingelserne, fik vi at vide.
Jeg fik dårligt tid til at læse, at der også stod 3.5 t på skiltet lige under.
Men til billedet blev oplyst at vi kørte i en 3 meter høj lastbil, så hvis man kunne læse skiltet måtte man godt køre igennem, under broen.
Og nej, det måtte man ikke, for vores bil vejer jo 10+8 tons. Hvis intet andet er sagt.
Jeg kunne huske de 4 svar fra et lignende billede jeg havde under mine forberedelser, så mine svar var rigtige, og kun en til prøven, blev helt forvirret, og svarede forkert i det billede og et mere, så han bestod teoriprøven med to billedfejl. (Man kan svare forkert 4 gange til dette billede, og det tæller stadig kun som en fejl, ved den samlede prøve)

Men da prøven var færdig, og jeg spurgte efter, hvad der stod, for så ville jeg rette mine svar, men det måtte jeg ikke.
Jeg sagde til censor: Jeg kan ikke læse det fnidder fnadder, som skiltet viser.
En forklarede bagefter: At de bruger 2 forskellige computeropløsninger, derfor er billedet sløret, de blander VGA med en nyere opløsning.
Censor havde følgende svar klar:
Han kunne sagtens se og læse skiltet, hans chef havde også set på det og sagt at han kunne læse det, og flere andre havde snakket om det tidligere og havde alle godkendt billedet. Men ingen af os ville komme til at dumpe prøven; Hvid det billede betød at vi havde en fejl for meget.
Jeg svarede tilbage: Vi har alle været hos lægen til en synstest, og ingen af os skulle kunne se så små og slørede tal, som her ved prøven blev vist på et hvidt lærred.

Nok om eksemplerne. Jeg vil mene, at man skal tage 20 folketingsmedlemmer med kørekort ind og teste prøverne af, inden man sender dem ud til Politiets prøvelokaler.
Hvis alle folketingets medlemmer dumper, så dumper prøven. Hvis 2 dumper, så kan man anse prøven som middel. Og man burde rette de spørgsmål ind, som en erfaren billist svarer forker på.

Som det er i dag, vil alle dumpe teoriprøverne, uden omskoling, til at forstå uDansk, og til at forstå: Hvorfor man skal svare unaturligt og forkert, til mange af spørgsmålene.

Det næste man kunne se på, er om man har brug for at kende alle de tekniske og faglige fremmedord, som bruges i forbindelse med køretøjet.

De fleste kører til mekaniker, afleverer bilen til værkstedet, skriver en seddel om, at der mangler en pærer, om der er en fejl ved bremser osv. Derefter ordner garagen fejlen, og det er det.
Vi behøver ikke alle at forstå en bil, for at kunne dreje nøglen og køre med den.
Jeg har selv skiftet tandrem og motor mange gange, så det er ikke mit problem.
Jeg kan også sætte flere Ram i en computer, men det behøver man jo heller ikke at forstå meningen med, for at bruge en.
Men behøver ikke at dumpe til en teoriprøve, bare fordi de ikke forstår alt det tekniske.

 

Nu er jeg kommet til den praktiske prøve.
Jeg skulle køre en lastbil med hænger, og klarede det rigtigt fint, jeg kom f. eks til et T kryds med grønt lys, og skulle lige ud, jeg var forest og havde ikke brug for at bremse op, fordi jeg var alene i min vognbane.
Da viser det sig at en personbil ulovligt holder ind og sætter en passager af, 4 meter efter krydset, ulovligt, og jeg vurderer at jeg ikke kan komme forbi, hvorfor jeg bræmser vogntoget ved stoplinien, som om, der var rødt for mig. Deres forehavende er imidlertid hurtigt overstået, og de og jeg sætter i gang, og jeg kommer let over, medens der stadigt er grønt.
Jeg fik også ros for min kørsel af motorsagkyndig bagefter.
Der var bare lige det med at bakke lastbilen med hænger omkring et hjørne.
Der blev hun, nød til at gribe ind, fordi hun vurderede at forvognen saksede for meget, i forhold til hængeren.
Jeg dumpede ligeledes af samme grund, ugen forinden.
Og i mellemtiden havde jeg haft 2 dage trosdag og fredag på køretæknisk anlæg i Sæby, hvor jeg i sammenlagt 5-6 timer havde øvet bakketeknik.
Jeg var blevet så god til det (i et andet vogntog) at jeg kunne stille bil og hænger 10 cm fra den hvide kantstribe., og enda bakke viddere til næste hjørne og omkring det også.
Jeg lærte en ny teknik, af en veteran i en pause, som var på efterskolekursus. Han sagde: Hvis forhjulet på hængeren står parallel, så kører hængeren lige ud, og så er det ligegyldigt hvor meget forvognen sakser, den skal bare følge efter.

Motorsagkyndig sagde, at jeg ikke kunne rette vognen op, jeg skulle bræmse eller køre frem kunne hun se.
Jeg stod ud af førehuset og så at det ikke var så galt, som motorsagkyndig havde vurderet. Og spurgte om jeg måtte fortsætte med at bakke.
Nej, for nu havde hun bremset mig. Og det kunne ikke ændres. Jeg var hermed dumpet.

Inden køreprøven havde jeg haft en del ekstra timer, Og at jeg havde udvidet mine tekniske formåen på køretæknisk anlæg i Sæby, hvor 2 veteraner havde instrueret mig. En anden chaufør fortalte mig også, at han havde betalt en færgemand for at bakke sin hænger ind på en af de små færger, for det skete med 10 cm til de andre biler, og med spejlene slået ind. Det gav han en kasse toldfri øl for. Og så kunne færgen holde sin fartplan. Alle chauførerer finder en måde at overvinde deres svagheder på. Og som jeg sagde: Man skal først til at lære at køre bil, når man har fået kortet.
Sådan er det med alle prøver. Tømmeren skal også først til at lære at bygge huse, når han er udlært.
Vi skal alle først til at lære at læse og skrive Tysk, efter vores eksamen. De unge bruger allerede Engelsk hver dag, så det er et dårligt eksempel.
Det blev jeg nu aldrig enig med motorsagkyndig om.
At jeg først skulle lære at bakke efter, at jeg havde fået kørekortet, det var utænkeligt, sagde hun. Det kunne jeg jo bare øve med en traktor og vogn på en mark.

Der er grænser for, hvor meget man kan nå at lære på 12 timer til 1000.- i timen. Hun dumpede 3 ud af 5.
Min første vurdering af motrosagkyndig, var at det er fordi hun er fulderfaren kørerlærer, og forudser hvilke fejl vi er i gang med at lave.
En nedprioritering af Bakkeøvelsen, ville i ovenstående oplevelse betyde, at jeg bestod prøven i går.
For at nævne 2 fejl, som årsag til at dumpe mig, fandt hun en cykelist på ruten, som var så langt bagved, at hun havde valgt køre frem i krydset og der vente på cykelisten. Hun havde dumpet mig på stedet, hvis cykelisten havde været tæt på, (Da jeg efter svinget op ad Chr. 10 Allé kikkede tilbage i spejlene, så jeg heller ikke cykelisten, hverken følge efter mig eller krydse bag mig) men som hun sagde: Det fik ingen betydning for mit højresving. Der var sikkert og veludført, som alle de andre sving på ruten. Jeg får iøvrigt megen ros for min kørsel, ikke kun her, men overalt. Jeg elsker det, jo.

Men prøverne, de trænger til uvildig bedømmelse.
Man kunne jo også give aspirenterne et spørgeskema.
For ad den vej, at forbedre prøverne. Der koster en større formue, hver gang de skal tages om.
En ommer for 100.- kunne også hjælpe på følelsen af fair behandling, så længe prøverne er så dårligt formuleret, som de er i dag. (Vi sidder ca. 15 elever og ser en dvd i 20 minutter, det hele med rettelse af prøven, tager en times tid. Og det skal vi hver give 600.- for i dag, (men det er også inclusiv den praktiske køreprøve). At skulle betale 600.- for en teoriprøve alene: Det er det jeg på almindeligt Ekstrablads Dansk kalder for en dummebøde, og disse dummebøder modtages af Politiet.

mvh Mil Jan Wind
Præstbrovej 2 Agersted
9330 Dronninglund

tlf 42 10 1730

Denne klage er afleveret til Politimesteren i Aalborg i 2 kopier. I receptionen d. 29 oktober 2013

denne side i går, den blev ikke bragt på nettet.