ww 5:08 okt 16 2013 Hvorfor kom du ikke til tiden.

Lå og tænkte på:

brev til Ombudsmanden:

Jeg har en sag med Landsskatteretten vedrørende tilbagebetaling af for meget indbetalt 'Tinglysningsafgift'

Skat nægter at udbetale pengene.

De faktiske forhold er nemlig således:

# 1. man skal søge om tilbagebetalingen inden tinglysningen af skødet.

# 2. Man kan ikke få kendskab til Skats håndhævelse af loven, før man HAR søgt.

# 3. Skat må ikke bringe deres oplysninger på Tinglysningsrettens hjemmeside.

# 4. Tinglysningsrettens hjemmeside er det eneste sted: Hvor man kan søge om tilbagebetaling af for meget indbetalt Tinglysningsafgift.

# 5. Retten til at få for meget indbetalt Tinglysningsafgift kan ifølge Tinglysningsrettens ansøgningsskema, kun ske: Hvis man ejer huset, hvis man har indbetalt tinglysningsafgiften, (den for høje afgift). Og efter at ejendommen er omvurderet af vurderingsnævnet / myndigheden.

Min ansøgning er ganske almindelig, jeg betalte 500.000.- for en ejendom, der var vurderet til 2.050.000.- og jeg fik ejendommen nedvurderet til 700.000.- som i mine øjne er den Faktiske ejendomsværdi.
11 banker siger at ejendommens værdi er 500.000.- som var den faktiske pris. (Jeg købte en bankbygning af en bank.)
Inden sagsbehandlingen af min nedvurdering var behandlet færdig hos vurderingsmyndigheden, havde skat selv nedvurderet ejendommen til 1.700.000