4 red moons på 4 Hebræiske helligdage og en solformørkelse
på den Hæbræiske kalenders nytårsdag.
Denne side er KUN forberedende.

4 røde måner, og en solformørkelse, forberedelse til BibelKoder.
Gå på nettet og google 4 red moons, så forstår du vigtigheden af dette naturfænomen: i 2014 og 2015
Disse naturfænomener sker de 2 kommende påsker om foråret og de 2 kommende jubelfester om efteråret og solformørkelsen sker nytårs dag {Nisan 1 5775 = 20/3-2015} der imellem. Og kun i den Hebræiske kalender. (Der er også delvis solformørkelse 13/9-2015 på Day of Trompeths, = Jubelfesten)
Alt sammen statistisk umuligt, med mindre Gud har lavet den Hebræiske kalender og skubbet jord, solen og månen i korrekt bevægelse i forhold til hinanden.
En siger, at der først kommer 1 rød måne om 100 år, og kun en. Men NASA's hjemmeside omtaler nogle stykker de næste og efterfølgende 100 år, hvorvidt de så falder på en Hebræisk helligdag, har jeg ikke undersøgt nærmere. Jeg mener en video på YouTube beskriver dette mere indgående.
Sidst var i forbindelse med 6-dages krigen, hvor Jerusalem blev Jødisk.
Gangen før var i 49-50 hvor Staten Israel blev dannet. Og gangen før var for 500 år siden, da Colombus opdagede Amerika, et velsignet land for Jøderne og for de 10 tabte stammer, som flygtede fra Europas fattigdom og forfølgelse. Jøder og dåbskristne blev forfulgt overalt. Hvis man ville døbes som voksen, ligesom Jesus, så blev man udelukket af familie og samfund ligesom Jehovas Vidner har tradition for at gøre ved deres frafaldne trosfæller.
Ligesom for Jean d'Arch, så var det strenge tider, for alle Kristne. Jean d'Arch selv, overlevede, og blev erstattet med en vellignende nonne, der brændte på bålet i Jean's sted.

Joel 3:3. Og jeg lader ske Tegn på himmelen og på jorden, Blod, Ild og Røgstøtter.
4. Solen skal vendes til Mørke og Månen til Blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer.
5. Men enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses; thi på Zions Bjerg og i Jerusalem skal der være Frelse, som Herren har sagt; og til de undslupne skal hver den høre, som Herren kalder.

Apostlenes gerninger 2:16. men dette er, hvad der et sagt ved Profeten Joel:
17. "Og det skal ske i de sidste dage, siger Gud, da vil jeg udgyde af min Ånd over alt Kød; og eders sønner og eders døtre skulle profetere, og de unge iblandt jer skulle se Syner, og de gamle iblandt jer skulle have Drømme.
18. Ja, endog over mine Trælle og over mine Trælkvinder vil jeg i de Dage udgyde af min Ånd, og de skulle profetere.
19. Og jeg vil lade ske undere på himmelen oventil og Tegn på jorden nedentil, Blod og Ild og rygende Damp.
20. Solen skal forvandles til Mørke og Månen til Blod, førend Herrens store og herlige dag kommer.
21. Og det skal ske, enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses."
22. I israelitiske Mænd! hører disse ord: Jesus af Nazareth, en Mand, som fra Gud var godtgjort for jer ved kraftige Gerninger og undere og Tegn, hvilke Gud gjorde ved ham midt iblandt eder, som I jo selv vide,
23. ham, som efter Guds bestemte Rådslutning og Forudviden var bleven forrådt, ham have I ved lovløses hånd korsfæstet og ihjelslået.
24. Men Gud oprejste ham, idet han gjorde ende på dødens Veer, eftersom det ikke var muligt, at han kunne fastholdes af den.

Det følgende, er egentligt også det jeg skrev øverst:
25. Thi David siger med Henblik på ham: "Jeg havde altid Herren for mine øjne; thi han er ved min højre hånd, for at jeg ikke skal rokkes,
26. Derfor glædede mit Hjerte sig, og min Tunge jublede, ja, også mit Kød skal bo i håb;
27. thi du skal ikke lade min Sjæl tilbage i døds riget, ikke heller tilstede din hellige at se Forrådnelse,
28. Du har kundgjort mig Livets Veje; du skal fylde mig med Glæde for dit Åsyn."
29. I Mænd brødre! Jeg kan sige med Frimodighed til jer om Patriarken David, at han er både død og begraven, og hans grav er hos os indtil denne dag.
30. Da han nu var en Profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at af hans Lænds Frugt skulle en sidde på hans trone,
31. talte han, forudseende, om Kristi Opstandelse, at hverken blev han ladt tilbage i døds riget, ej heller så hans Kød Forrådnelse.
32. Denne Jesus oprejste Gud, hvorom vi alle er vidner.
33. Efter at han nu ved Guds højre hånd er ophøjet og af Faderen har fået den Helligånds Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I både se og høre.

Fra
NASA

røde
måner
2 år i
træk

2003

2004

 

2014

2015

 

2032

2033

2043

2044

 

2051

2051

 

2061

2062

 

2072

2073

 

2090

2091

 

de
næste
100 år

Bold
antyder
at det
sker på
Hellig-
dage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

Det er allerede belyst kraftigt på nettet, hvis du google søger 4 red moons.
BibelKoder er som en kryds og tværs,
Man laver bogstaveligt 'en kryds og tværs' i computerens hukommelse.
Det første eksempel her på siden er:

1 Tishri 775 = September 25 2014 (8)
(1) skip 24278 First letters is number 152385 out of 1196924 letters i tanach
(2) -"- 109023 -"- 274472

Tishri er Hebræisk ord for denne datos måned dvs for d. 25 september 2014
En Hæbræisk måned har ikke 30 dage, så af mangel på måneder i solåret, har man ofte et skudår med 13 måneder.

775 er en forkortelse af 5775 dvs år efter Adam og Eva begyndte deres liv udenfor Paradiset.
Man kender deres alder, og har lavet en tidslinie, op til vore dage.
Hvorfor man ikke er nået til 6000 år, ved jeg ikke. (Et gæt kunne være, at de levede først 225 år i Paradiset, og at Adam først fik Eva som 40 årig, da Israel var 40 år alene i ørkenen, kun med Gud, de 40 dages fristelse for Jesus, understreger min antagelse, han var jo også alene med fristeren i al den tid. Da det ikke er godt for et menneske at være alene, og det er formentligt heller ikke godt for Gud, at være alene, så lidt menneskelig er vi vel alle sammen. Ja så søger vi selskab, hvilket Adam fik. En Guds velsignelse af et selskab. Jeg har aldrig læst at Adam og Eva er gået fra hinanden, undtagen dengang Eva lod sig friste af slangen. Men de fandt sammen igen. Og har været sammen lige siden, på trods af de problemer de grædende sammen, har været igennem.)

(1) skip 24278. skip betyder i denne forbindelse at hvis man laver en 'kryds og tværs' som er .24278. bogstaver bred så vil man når man kommer til bogstav nr: .152385. finde datoen lodret.

Så skip betyder hvor bred 'kryds og tværsen er'
Og det næste tal betyder: Hvor ordet begynder.
Egentligt betyder skip: Spring, man springer således .24278. bogstaver for at finde det næste i datoen.
Der er meget, meget mere på nettet om Bibel Koder på engelsk: Bible Codes
Jeg går meget op i disse små finesser, fordi de tilfredsstiller min søgen.
Og fordi Gud har gemt mange advarsler til gav for vor tid.
Stort set har alle forsøg på at slå topfolk ihjæl, været forudsagt, selv Lady Dianna er med navns nævnelse omtalt på denne 'kryds og tværs' måde. Orkaner og andre ulykker er også omtalt.
De Israilske myndigheder har således været forberedt, inden et møde, og enten undgået det eller forhindret snigmord på deres præsident siden 1994 hvor disse koder blev brugt for første gang. Det der forudsiges er hvad der kan ske, hvis man ikke foretager sig noget for at lave om på skæbnen. Det er menneskeligt og guddommeligt at ændre på nutid og fremtid. Det er derfor vi har vaskemaskiner, i stedet for som dyrene, der slikker sig selv og hinanden rene.

Står der et (0) er der ingen forekomst af denne dato.

14 Nisan 774 = April 14 2014 (0)
14 of Nisan 774 (0)
On the 14 Nisan 774 (0)
On the 14 of Nisan 774 (0)
On the 14 of Nisan 5774 (0)
On the 14 Nisan 5774 (0)
14 of Nisan 5774 (0)
14 Nisan 5774 (0)
15 Nisan 5774 = April 15 2014 (0) rød fuldmåne Dertil kommer en måneformørkelse, dvs at jorden skygger for solens lys. Den kobber farvede måne opstår lige i det øjeblik, hvor månens overflade dækkes af jordens skygge.
Ind imod midten af månen, når denne totale måneformørkelse er på sit højeste, vil månens lys fade (tone) over i mørk rød næsten grå brun,
www.fullmoon.info/en/lunareclipse.html

15 of Tishri 5776 (0)

15 of Nisan 5774 (0)
On the 15 Nisan 5774 (0)
On the 15 of Nisan 5774 (0)
On the 15 of Nisan 774 (0)
On the 15 Nisan 774 (0)
15 of Nisan 774 (0)
15 Nisan 774 = April 15 2014 (0)
16 Nisan 774 = April 16 2014 (0)
16 of Nisan 774 (0)
On the 16 Nisan 774 (0)
On the 16 of Nisan 774 (0)
On the 16 of Nisan 5774 (0)
On the 16 Nisan 5774 (0)
16 of Nisan 5774 (0)
16 Nisan 5774 (0)
1 Tishri 775 = September 25 2014 (8)
(1) skip 24278 First letters is number 152385 out of 1196924 letters i tanach
(2) -"- 109023 -"- 274472
(3) 388065 1184545
(4) 461289 320963
(5) 525373 1017589
(6) 568342 570849
(7) 726564 514664
(8) 956768 364219

1 of Tishri 775 (0)
On the 1 Tishri 775 (1)
(1) 109023 165449

On the 1 of Tishri 775 (0)
On the 1 of Tishri 5775 (0)
On the 1 Tishri 5775 (0)
1 of Tishri 5775 (0)
1 Tishri 5775 (0)
2 Tishri 775 = September 26 2014 (11)
(1) 14434 555761
(2) 86544 1013486
(3) 180945 166929
(4) 207429 922943
(5) 228703 230069
(6) 374963 666657
(7) 661015 115185
(8) 718473 785572
(9) 854332 1160187
(10) 945662 683145
(11) 1068253 1077414

2 of Tishri 775 (0)
On the 2 Tishri 775 (0)
On the 2 of Tishri 775 (0)
On the 2 of Tishri 5775 (0)
On the 2 Tishri 5775 (0)
2 of Tishri 5775 (0)
2 Tishri 5775 (0)
29 Elul 774 = September 24 2014 (0)
29 of Elul 774 (0)
On the 29 Elul 774 (0)
On the 29 of Elul 774 (0)
On the 29 of Elul 5774 (0)
On the 29 Elul 5774 (0)
29 of Elul 5774 (0)
29 Elul 5774 (0)
13 Tishri 775 = Oktober 7 2014 (1)
(1) 573993 1058022

13 of Tishri 775 (0)
On the 13 Tishri 775 (0)
On the 13 of Tishri 775 (0)
On the 13 of Tishri 5775 (0)
On the 13 Tishri 5775 (0)
13 of Tishri 5775 (0)
13 Tishri 5775 (0)
14 Tishri 775 = Oktober 8 2014 (1) onsdag Rød Fuldmåne (mest fuld kl. 12:50:43 (kl. 12:50:36 et andet sted på jorden) Dertil kommer en måneformørkelse, dvs at jorden skygger for solens lys. Den kobber farvede måne opstår lige i det øjeblik, hvor månens overflade dækkes af jordens skygge.
Ind imod midten af månen, når denne totale måneformørkelse er på sit højeste, vil månens lys fade (tone) over i mørk rød næsten grå brun,
www.fullmoon.info/en/lunareclipse.html

15 of Tishri 5776 (0)

(1) 100403 322468

14 of Tishri 775 (0)
On the 14 Tishri 775 (0)
On the 14 of Tishri 775 (0)
On the 14 of Tishri 5775 (0)
On the 14 Tishri 5775 (0)
14 of Tishri 5775 (0)
14 Tishri 5775 (0)
15 Tishri 775 = Oktober 9 2014 (0)
15 of Tishri 775 = Oktober 9 2014 (0)
On the 15 Tishri 775 (0)
On the 15 of Tishri 775 (0)
On the 15 of Tishri 5775 (0)
On the 15 Tishri 5775 (0)
15 of Tishri 5775 (0)
15 Tishri 5775 (0)
29 Adar 775 = Marts 20 2015 (0) total solformørkelse (på Færøerne, synlig som partiel i Danmark kl. 10:50)
29 of Adar 775 (0)
On the 29 Adar 775 (0)
On the 29 of Adar 775 (0)
On the 29 of Adar 5775 (0)
On the 29 Adar 5775 (0)
29 of Adar 5775 (0)
29 Adar 5775 (0)
1 Nisan 775 = Marts 21 2015 (1)
(1) 457993 1164523

On the 1 Nisan 775 (0)
On the 1 of Nisan 775 (0)
On the 1 of Nisan 5775 (0)
On the 1 Nisan 5775 (0)
1 of Nisan 5775 (0)
1 Nisan 5775 (0)
14 Nisan 775 = April 3 2015 (0)
14 of Nisan 775 (0)
On the 14 Nisan 775 (0)
On the 14 of Nisan 775 (0)
On the 14 of Nisan 5775 (0)
On the 14 Nisan 5775 (0)
14 of Nisan 5775 (0)
14 Nisan 5775 (0)
15 Nisan 775 = April 4 2015 (0) lørdag rød fuldmåne kl 2:05:36 Dertil kommer en måneformørkelse, dvs at jorden skygger for solens lys. Den kobber farvede måne opstår lige i det øjeblik, hvor månens overflade dækkes af jordens skygge.
Ind imod midten af månen, når denne totale måneformørkelse er på sit højeste, vil månens lys fade (tone) over i mørk rød næsten grå brun,
www.fullmoon.info/en/lunareclipse.html

15 of Tishri 5776 (0)
15 of Nisan 775 (0)
On the 15 Nisan 775 (0)
On the 15 of Nisan 775 (0)
On the 15 of Nisan 5775 (0)
On the 15 Nisan 5775 (0)
15 of Nisan 5775 (0)
15 Nisan 5775 (0)
16 Nisan 775 = April 5 2015 (0)
16 of Nisan 775 (0)
On the 16 Nisan 775 (0)
On the 16 of Nisan 775 (0)
On the 16 of Nisan 5775 (0)
On the 16 Nisan 5775 (0)
16 of Nisan 5775 (0)
16 Nisan 5775 (0)
29 Elul 775 = September 13 2015 (0)
29 of Elul 775 (0)
On the 29 Elul 775 (0)
On the 29 of Elul 775 (0)
On the 29 of Elul 5775 (0)
On the 29 Elul 5775 (0)
29 of Elul 5775 (0)
29 Elul 5775 (0)
1 Tishri 776= September 14 2015 (24)
(1) 13504 293376
(2) 16688 1154987
(3) 43562 663755
(4) 115766 292315
(5) 165685 53466
(6) 247856 709648
(7) 261982 506436
(8) 382949 420028
(9) 411600 1192285
(10) 419741 365353
(11) 458023 145801
(12) 496030 638123
(13) 558002 796289
(14) 674064 1124907
(15) 677544 159994
(16) 719621 729115
(17) 782394 1110633
(18) 784446 647813
(19) 806545 1169992
(20) 816380 890385
(21) 823561 1176729
(22) 1010004 463032
(23) 1069919 259140
(24) 1074931 611687
1 of Tishri 776 (2)
(1) 247830 1105952
(2) 303059 927303 Psalms 121:7 The LORD shall keep thee from all evil; He shall keep thy soul.
On the 1 Tishri 776 (3)
(1) 784446 1060292
(2) 806545 363447
(3) 1069919 386146

On the 1 of Tishri 776 (0)
On the 1 of Tishri 5776 (0)
On the 1 Tishri 5776 (0)
1 of Tishri 5776 (0)
1 Tishri 5776 (0)
10 Tishri 776 = September 23 2015 (28)
(1) 12186 724432 Jeremias 51:56 For the spoiler is come upon her, even upon Babylon, and her mighty men are taken, their bows are shattered; for the LORD is a God of recompenses, He will surely requite.
Amos 8:12 And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east; they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it.
(2) 118354 768130 Ezekiel 28:26 And they shall dwell safely therein, and shall build houses, and plant vineyards; yea, they shall dwell safely; when I have executed judgments upon all those that have them in disdain round about them; and they shall know that I am the LORD their God.'
(3) 218309 447939
(4) 243902 714640
(5) 247022 899289
(6) 278212 65290
(7) 374856 392378
(8) 398201 162014
(9) 421694 947806
(10) 563568 268179
(11) 595711 637462
(12) 611860 1065189
(13) 678133 331712
(14) 740937 581280
(15) 744357 802050
(16) 773386 290030
(17) 823762 1172817
(18) 845734 566307
(19) 852808 920886
(20) 895014 1174919
(21) 948637 362177
(22) 999433 1157548
(23) 1033927 891544
(24) 1051315 95458
(25) 1098671 1100839
(26) 1112046 1187901
(27) 1134607 297086
(28) 1135146 464966
10 of Tishri 776 (3)
(1) 204724 585657 Esajas 10:12 Wherefore it shall come to pass, that when the Lord hath performed His whole work upon mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the arrogant heart of the king of Assyria, and the glory of his haughty looks.
(2) 586000 878398 Psalms 40:5 Happy is the man that hath made the LORD his trust, and hath not turned unto the arrogant, nor unto such as fall away treacherously.
Leviticus 16:30 For on this day shall atonement be made for you, to cleanse you; from all your sins shall ye be clean before the LORD.
(3) 927832 395714 1. Samuel 9:16 To-morrow about this time I will send thee a man out of the land of Benjamin, and thou shalt anoint him to be prince over My people Israel, and he shall save My people out of the hand of the Philistines; for I have looked upon My people, because their cry is come unto Me.'
Judges 13:2 And there was a certain man of Zorah, of the family of the Danites, whose name was Manoah; and his wife was barren, and bore not.

On the 10 Tishri 776 (0)
On the 10 of Tishri 776 (0)
On the 10 of Tishri 5776 (0)
On the 10 Tishri 5776 (0)
10 of Tishri 5776 (1)
(1) 572853 832391 Micah 7:19 He will again have compassion upon us; He will subdue our iniquities; and Thou wilt cast all their sins into the depths of the sea.
Isaiah 1:16 Wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before Mine eyes, cease to do evil;
10 Tishri 5776 (1)
(1) 236494 809359 Hosea 11:11 They shall come trembling as a bird out of Egypt, and as a dove out of the land of Assyria; and I will make them to dwell in their houses, saith the LORD.
2. Kings 9:22 And it came to pass, when Joram saw Jehu, that he said: 'Is it peace, Jehu?' And he answered: 'What peace, so long as the harlotries of thy mother Jezebel and her witchcrafts are so many?'
11 Tishri 776 = September 24 2015 (2)
(1) 411600 780685 Ezekiel 36:36 Then the nations that are left round about you shall know that I the LORD have builded the ruined places, and planted that which was desolate; I the LORD have spoken it, and I will do it.
Psalms 71:3 Be Thou to me a sheltering rock, whereunto I may continually resort, which Thou hast appointed to save me; for Thou art my rock and my fortress.
(2) 816380 74005 Genesis 48:3 And Jacob said unto Joseph: 'God Almighty appeared unto me at Luz in the land of Canaan, and blessed me,

11 of Tishri 776 (0)
On the 11 Tishri 776 (0)
On the 11 of Tishri 776 (0)
On the 11 of Tishri 5776 (0)
On the 11 Tishri 5776 (0)
11 of Tishri 5776 (0)
11 Tishri 5776 (0)
14 Tishri 776 = September 27 2015 (0)
14 of Tishri 776 (0)
On the 14 Tishri 776 (0)
On the 14 of Tishri 776 (0)
On the 14 of Tishri 5776 (0)
On the 14 Tishri 5776 (0)
14 of Tishri 5776 (0)
14 Tishri 5776 = September 27 2015 (0)
15 Tishri 5776 = September 28 2015 (0) mandag rød fuldmåne kl. 4:50:30 Dertil kommer en måneformørkelse, dvs at jorden skygger for solens lys. Den kobber farvede måne opstår lige i det øjeblik, hvor månens overflade dækkes af jordens skygge.
Ind imod midten af månen, når denne totale måneformørkelse er på sit højeste, vil månens lys fade (tone) over i mørk rød næsten grå brun,
www.fullmoon.info/en/lunareclipse.html

15 of Tishri 5776 (0)
On the 15 Tishri 5776 (0)
On the 15 of Tishri 5776 (0)
On the 15 of Tishri 776 (0)
On the 15 Tishri 776 (0)
15 of Tishri 776 (0)
15 Tishri 776 = September 28 2015 (0)
16 Tishri 776 = September 29 2015 (0)
16 of Tishri 776 (0)
On the 16 Tishri 776 (0)
On the 16 of Tishri 776 (0)
On the 16 of Tishri 5776 (0)
On the 16 Tishri 5776 (0)
16 of Tishri 5776 (0)
16 Tishri 5776 (0)