www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. januar
- 'Det er ikke dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig!' (Rom. 1l:18)
»Det gælder både dit åndelige og dit materielle liv. Husk det, når du føler dig overvældet af arbejde og vanskeligheder, af afgørelser der skal træffes, når du er i vildrede og tvivl fordi alting er anderle­des, end du troede det skulle være. Og først og fremmest når sjæle­fjenden vil rokke ved din tillid til, at Jeg har vundet frelsen for dig. Husk dette: det er Mig, der bærer dig - ikke dig der bærer Mig med dig i livets vanskeligheder. Der er ikke lagt en ekstra byrde på dig, men din byrde er løftet bort!
Tro på Mig er ikke en tung og vanskelig pligt, men et privilegi­um, der løfter og bærer dig. Stykke for stykke vil Jeg lægge Min tro ind i dit hjerte under de forhold, der møder dig.
Som en levende kilde skal den frembringe den rette styrke til rette tid, når du bliver i Mig og ikke tager din tillid tilbage!«

7. januar
»Ved Mit liv, Min lidelse, død og opstandelse har Jeg for evigt vundet retten til enhver sjæl, som frivilligt vælger MIG som sin Herre.
Jeg er Kærlighed, og alt det i mennesket, som ikke kan trives i Min Kærlighed, renser Jeg ud. Jeg bruger de midler, som mennesker forstår, fordi Jeg elsker dem. Og Mine midler er aldrig i strid med Min Kærlighed. Årsagen til smerten er altid at finde i synden, fra Mig kommer kun lægedom og befrielse!
Mit væsen er Kærlighed. Jeg er Kærlighedskilden, den uudtømmelige.«
Kl. 5:30 Januar 7. 2015 Jeg vidste det blev en speciel dag i dag. Jeg tænkte det, da jeg opdagede det er den 7'ende, og da jeg så den første linie af dagens tekst, tænkte jeg: De tanker havde jeg næste i går aftes, da jeg stod og ventede på kørelejlighed til en ny sesson for forlkdans.
Det var kl 5 i aftes, der var allerede meget mørkt, men lunt af en Januardag at være.
Jeg ville lære at bede, tænkte jeg. Jesus bad hver dag hele sit liv, men i tankerne var jeg hos Ham, da han bad i 40 dage, stående, siddende eller liggende, bad Han.
Jeg stod men jeg husker ikke jeg bad.
Tænkte blot: At jeg ville gerne Lære at bede, som Jesus bad.
Nu kan jeg bare vente, og åbne mit sind og dybe Jeg for for Gud, når Han vil mære Mig at bede, som Jesus gjorde.
Jeg fik en stor lektie af min elskede, hen er den pige, som trods mine tosserier, tør sige til mig: At jeg er tosset.
At jeg ikke kan have Gud så tæt på som jeg påstår.
At Han ikke deler Sine tanker med mig.
Jeg har et meget specielt forhold til hende, for jeg og hun deler også tanker med hinanden. Selvom vi ofte ser forskelligt på vores fælles tanker. Jeg burde her, give et eksempel, men gør det ikke, for hun vil gerne have et privatliv. Og dette hører til privatlivets fred.
Jeg skrev en sms med et godmorgen til hende for 1½ time siden, og da havde hun allerede sin første pause. dvs hun var stået op før kl 4:30 halv fem og var i fuld gang med at arbejde.
Efter en hel dags arbejde i går, efter folkedans om aftenen, kunne hun ikke falde i søvn, og ringede kl 12 i nat, hvor vi snakkede i en halv time, før hun faldt til ro, og kunne sove. For blot at vågne nogle timer efter for at gå på arbejde.
Hun syntes jeg er sløv.
Det indrømmer jeg gerne.
Hun siger også at jeg skal se at blive færdig med taget på mit hus, det skal efterisoleres med 20 cm ekstra isolering. og jeg bliver snart gammel. og nu har jeg haft 40 ruller isolering liggende i et år, og 20 kubikmeter hulmurs isolering ligger også bare, og venter.
Jo, jeg er sløv, hurtig til at starte nye projekter. Men langsom til at gøre det færdigt.
Jeg har også 4 værelser og et køkken og en lejlighed, jeg skal lave, og sætte væge op mm.
Og jeg kunne blive ved. (Hun kunne blive ved.)
Kl. 8:46 har lige sovet 2 timer mere. Og vågnet normalt, og tænker lige jeg ville skrive: Jeg har isoleret et loft i den tidligere banks kantine, med 30 cm. Og brugt 5 kubikmeter flamincokugler, hvilket svarer til 40 kvadratmeter hulmur, og lige det, er det letteste byggeri jeg har prøvet i mit liv. Med en gammel Nilfisk støvsuger og en stor hjemmesyet plastikpose, af armeret plastik, hælder jeg bare kuglerne ind, under tryk fra støvsugeren, som blæser luft ind i posen. og jeg har lavet meget mere, men ikke nok.
Teksten nedenfor, fortsætter jeg med, men ikke nu.
Skal besøge min lille dreng, som jeg kun må se 1 time hver anden uge, og på grund af julen måtte jeg ikke se ham, det er 4 uger siden vi var sammen. (han er 4 år).
Jeg skal være der Kl 11:45 og skal nå en bus fra Aalborg Kl 10:30
2015 Januar 6. Kl. 5:57 har lige været på facebook, og sagde ja til nogle grupper, der har min interesse.
Blev overrasket over dette indlæg:
HVAD JESUS FORTALTE OM HELVEDET!
fire
Matt 7:19
13:40
25:41
Mattæus 7:19. Hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, omhugges og kastes i Ilden.

Mattæus 13 :40. Ligesom nu ugræsset sankes sammen og opbrændes med Ild, således skal det ske ved Verdens ende.


Mattæus 25:41. Da skal han også sige til dem ved den venstre Side: Går bort fra mig, I forbandede! til den evige Ild, som er beredt Djævelen og hans Engle.
everlasting fire
Matt 18:8
25:41
Mattæus 18:8. Men dersom din hånd eller din Fod forarger dig, da hug den af, og kast den fra dig! Det er bedre for dig at gå lam eller som en Krøbling ind til Livet end at have to Hænder og to Fødder og blive kastet i den evige Ild.

Mattæus 25:41. Da skal han også sige til dem ved den venstre Side: Går bort fra mig, I forbandede! til den evige Ild, som er beredt Djævelen og hans Engle.
eternal damnation
Mark 3:29
Markus 3:29. men den. som taler bespotteligt imod den Helligånd, har evindeligt ingen Forladelse, men skal være skyldig i en evig Synd.
Hell fire
Matt 5:22
18:9
Mark 9:47
Mattæus 5:22. Men jeg siger eder, at hver den, som bliver vred på sin broder uden Årsag, skal være skyldig for Dommen; og den, som siger til sin broder: Raka! skal være skyldig for Rådet; og den, som siger: Du Dåre! skal være skyldig til Helvedes Ild.

Mattæus 18:9. Og dersom dit øje forarger dig, da riv det ud, og kast det fra dig! Det er bedre for dig at gå enøjet ind til Livet end at have to øjne og blive kastet i Helvedes Ild.

Markus 9:47. Og dersom dit øje forarger dig, så riv det ud; det er bedre for dig at gå enøjet ind i Guds Rige end at have to øjne og blive kastet i Helvede,
damnation of Hell
Matt 23:33
Mattæus 23:33. I Slanger! I Øgleunger! hvorledes kunne I undfly Helvedes Dom?
resurrection of damnation
John 5:29
Johannes 5:29. og de skulle gå frem, de, som have gjort det gode, til Livets Opstandelse, men de, som have gjort det onde, til Dommens Opstandelse.
fumace of fire
Matt 13:42, 50
Mattæus 13:42. og de skulle kaste dem i Ildovnen; der skal være Gråd og Tænders Gnidsel.

Mattæus 13:50. og kaste dem i Ildovnen; der skal være Gråd og Tænders Gnidsel.
the fire that never shall be quenched
Mark 9:43, 45
Mark 9:43. Og dersom din hånd forarger dig, så hug den af; det er bedre for dig at gå som en Krøbling ind til Livet end at have to Hænder og fare til Helvede til den uudslukkelige Ild,

Mark 9:45. Og dersom din Fod forarger dig, så hug den af; det er bedre for dig at gå lam ind til Livet end at have to Fødder og blive kastet i Helvede,
the fire is not quenched
Mark 9:44, 46, 48
Mark 9:44. hvor deres Orm ikke dør, og Ilden ikke udslukkes.

Mark 9:46. hvor deres Orm ikke dør, og Ilden ikke udslukkes.


Mark 9:48. hvor deres Orm ikke dør, og Ilden ikke udslukkes.
Where the worms dieth not
Mark 9:44, 46, 48
Mark 9:44. hvor deres Orm ikke dør, og Ilden ikke udslukkes.

Mark 9:46. hvor deres Orm ikke dør, og Ilden ikke udslukkes.


Mark 9:48. hvor deres Orm ikke dør, og Ilden ikke udslukkes.
wailing and gnashing of teath
Matt 8:12, 22:13, 25:30
Mattæus 8:12. Men rigets børn skulle kastes ud i Mørket udenfor; der skal der være Gråd og Tænders Gnidsel.

Mattæus 22:13. Da sagde kongen til Tjenerne: Binder Fødder og Hænder på ham, og kaster ham ud i Mørket udenfor; der skal der være Gråd og Tænders Gnidsel.

Mattæus 25:
tormentets
Luke 16:23
Lukas 16:23. Og da han slog sine øjne op i døds riget, hvor han var i Pine, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans Skød.
tormented in this flame
Luke 16:24
Lukas 16:24. Og han råbte og sagde: Fader Abraham! forbarm dig over mig, og send Lazarus, for at han kan dyppe det yderste af sin Finger i Vand og læske min Tunge; thi jeg pines svarlig i denne Lue.
place of torment
Luke 16:28
Lukas 16:28. thi jeg har fem brødre for at han kan vidne for dem, for at ikke også de skulle komme i dette Pinested.
outer darkness
Matt 8:12, 22:13
Mattæus 8:12. Men rigets børn skulle kastes ud i Mørket udenfor; der skal der være Gråd og Tænders Gnidsel.

Mattæus 22:13. Da sagde kongen til Tjenerne: Binder Fødder og Hænder på ham, og kaster ham ud i Mørket udenfor; der skal der være Gråd og Tænders Gnidsel.
everlasting punishment
Matt 25:46
Mattæus 25:46. Og disse skulle gå bort til evig Straf, men de retfærdige til evigt Liv.
damnation
Matt 23:14, Mark 12:40
Mattæus 23:14. Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I opæde Enkers huse og bede på Skrømt længe; derfor skulle I få des hårdere Dom.

Markus 12:40. de, som opæde Enkers huse og på Skrømt bede længe, disse skulle få des hårdere Dom.
Luke 20:47 Lukas 20:47. de, som opæde Enkers huse og på Skrømt bede længe; disse skulle få des hårdere Dom.
Jeg har flere beretninger - ja hele bøger på forsiden af: www.beholy.be
sidst. . . . . . . . . . . I dag.