www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. juni
"Min kærlighed til jer er uforanderlig. Den er ikke ny, og den ældes aldrig.
Med min kærlighed har jeg købt jer, ja revet jer ud af Satans vold.
Min kærlighed bragte mig på korset, ligesom den drog mig til Jorden - og igen vil drage mig dertil.
Min kærlighed har gjort mig til alles tjener.
Min kærlighed er jeres tilflugt, og den er som et frø: den som griber efter den, i ham vil den spire og gro og sætte frugt.
Den, som ved sig fattig i sig selv, i ham kan jeg bo, og han er rig. Den, som tror, at han er noget - selv når han mener, at han har det fra mig - han er fattig og elendig, for han er blevet sin egen gud.
JEG er Vejen og Sandheden og Livet. Der er ingen anden vej, ingen anden sandhed, intet andet liv!"

Januar 14 2018 Kl. 13:11 Jeg skriver nylig kun på www.dekristne.dk
Her sker ingen opdateringer mere. (af betydning).
Juni 28 Kl. 12:06
Oh Lord how long shall it take, before you had made revenge for our enemies?
Citatet stammer fra Percy Collett's 5½ dags tur til det Himmelske Jerusalem Zion.
Under Guds trone samles alle martyrerne, som har måtte lade livet fordi de blev myrdet på grund af deres tro.
Åbenbaring 6:10. Og de råbte med høj Røst og sagde: Hvor længe, Herre, du hellige og sanddru! undlader du at dømme og hævne vort Blod på dem, som bo på jorden?
Nu er der 2 vigtige udlægninger af skriften jeg kunne tage fat på:
Den første og for mig vigtigste er om de 2 profeter Jesus og Johannes Døber, som havde deres mission på samme tid, og som varede 3½ år.
Forskellen på de 2 var størst når man tænker tilbage på deres eftermægle:
Johannes Døber kritiserede Kong Herodes, for hans ægteskab, og Herodes ægtefælle fik Johannes hoved på et sølvfad.
Jesus sagde: Synd ikke mere.
Efter Jesus død, lukkede man Kirken ned i Jerusalem, og senere blev Templet revet fra hinanden.
Jesus forkyndte at vi, som mennesker skulle være Guds tempel, hver især og fremover, som levende sten i Guds Tempel.
Den anden udlægning af skriften, som jeg læste, i versene, kort efter dette i :
.


..

.
.

.Det vi nu skal læse er om: Hvad der sker, når vi dør.
Bibelen er skrevet i lignelser og med billeder, som enfoldige kan forstå og efterleve, men de vise formår ikke at se guldkornene, og ikke forstår heller ikke de åndelige værdier.
Tilbage til teksten
Johannes 6:12. Og jeg så, da det åbnede det sjette Segl, da skete der et stort Jordskælv, og Solen blev sort som en hårsæk, og Månen blev helt som Blod.
13. Og himmelens Stjerner faldt ned på jorden, ligesom et Figentræ nedkaster sine umodne Figen, når det rystes af et stærkt Vejr.
14. Og himmelen veg bort, lig en Bog, der sammenrulles, og hvert Bjerg og hver Ø flyttedes fra deres Steder.
15. Og kongerne på jorden og Stormændene og Krigsøverstene og de rige og de vældige og hver Træl og fri skjulte sig i hulerne og i Bjergenes Kløfter,
16. og de sagde til Bjergene og Klipperne: Falder over os og skjuler os for Hans Åsyn, som sidder på tronen, og for Lammets Vrede!
17. Thi deres Vredes støre dag er kommen; og hvem kan bestå?
Jordskælvet er det øjeblik vi dør, vores åndelige legeme, sjælen forlader kroppen, der har fungeret som sjælens bolig, hele vores liv, kroppen har mange navne: Et telt, hvor vi kan hvile og opholde os i.
Et hus, hvor vi kan feje for egen dør.
En bil, som fører os rundt, et æsen (sagde Franz Assisis) for han syntes hans krop var lidt sløv og tilmed stædig engang imellem.
Sådan er koden til at forstå Bibelens tekster.

Efter dette føromtalte jordskælv, forlader vores sjæl jordelivet og træder ind i åndeverdenen, det gamle er som en dagbog, man har kun minderne tilbage, alt andet er væk, bogen er lukket.
Helvedet er beskrevet som i vers 16.
Så hermed er svaret givet til martyrerne:
Man straffes fra og med den dag man dør. Punktum.
Sidst.
evigt_liv. (fra Det Nye Testamente)
Index fra før 2016