www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. juni
- 'Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed. . . !' (Johs. l5:7-8)
"Det er Pagtens Ord, den pagt, som jeg har sluttet med jer, og hvis ord jeg skriver i jeres hjerter: ordene om MIN Kærlighed og Almagt. Om jeres barnekår på grund af Min sejr. Om mit liv i jer! Om mig som vintræet, og som hyrden. Ordene om MIG!
Når de bliver i Jer, så bed om hvad som helst, I vil, og I skal få det."
Juni 15 2014 Kl 3:38 Jeg skrev i går om et af de 10 bud, det hvor man ikke må tale falsk om andre.
Lærer man at tale sandt om andre, så er evigheden fyldt med muligheder, ligesom her i dagens tekst.

Pagtens ord:
'Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så . . .
Lev evigt
Få alt
Finder du lykken
osv alt

Jesus er alkymisternes "vise sten" med Jesus bliver alle til Guldkristne.
Alle som berøres af Ham bliver evige, som Guld, der ikke ruster.
Guldsmykker fra antikken, ligner sig selv, som da de blev lagt i graven.
Ligesom Moses og Elias og Jesus ligner sig selv, 2 tusind år efter.
Kl 4:10 Hvordan KAN det være rigtigt?
1 bud i stedet for Guds 10 bud?
og Moses 100 bud?
og i stedet for Jødernes 1000 bud?
og i stedet for vores 10.000 bud?

Dåb kommer fra Græsk, og man har fundet en opskrift på syltede agurker fra Jesus tid.
Man døber agurkerne i vand, dvs vasker dem.
og man døber dem bagefter i edike, som giver dem smag og som gør dem holdbare.

Da Israel forlod Ægypten blev de døbt til Moses, en dødelig.
Det er siden blevet tolket af Mormonerne som: At man gør dåb for de døde.
sidst
Mattæus 3:11. Jeg døber jer med vand til Omvendelse, men den, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, han, hvis Sko jeg ikke er værdig at bære; han skal døbe jer med den Helligånd og Ild.
12. Hans Kasteskovl er i hans hånd, og han skal gennemrense sin Lo og samle sin Hvede i Laden; men Avnerne skal han opbrænde med uslukkelig Ild."

Mattæus 3:15. Men Jesus svarede og sagde til ham: "Tilsted det nu; thi således sømmer det sig for os (= os 2) at fuldkomme al Retfærdighed." Da tilsteder han ham det.

Jeg bruger lige lidt ekstra plads i dag, og forklarer lidt mere, som jeg vist er den eneste, der tror på:
Johannes Åbenbaring 11:3. Og jeg vil give mine tvende vidner, at de skulle profetere et Tusinde, to hundrede og tresindstyve dage, klædte i Sække.
Den "huleprofessor", som skrev Johannes Åbenbaring, var ikke Apostlen Johannes.
For mig at se var han en slags eremit (= huleprofessor) der sad inde med stor boglig kundskab, på et af datidens biblioteker, i et afsidet kælderrum, hvilket bringer erindringen frem, at man har sådan et rum liggende under Jerusalem, som mig bekendt ikke er fundet endnu.
De velbevarede skriftruller ligger på et bord, således at vandet ikke kan nå op til dem. Da der er en velkendt kanal under Jerusalem, som er aflukket, så er det nok i den kanal, at man kan finde dette bibliotek af bøger bag en tilmuret dør.

Disse bøger og andre, har været kilden til Johannes Åbenbaring.
Tag ikke fejl af det.

Men, på trods af dette, så har Gud valgt, at bevare teksten, sådan som Johannes Åbenbaren skrev den.
Vi er nu ovre i en anden verden, hvor sandheden ikke har den store betydning.
Med små bogstaver, ord og sætninger har Gud ladet en mystisk skriftrulle fremstå, som har fanget alle de tossede, der ville have mere end Pagtens ord.
Som ville have mere end alle verdens love. De ville vide alt.
De ville være alt, forsøgte at gå ud som 2 vidner osv.
Denne skrift, som Johannes Åbenbareren skrev, har været til stor og uvurderlig trøst for Guds jurister, der søgte retfærdighed og omvendelse her og nu, og helst indenfor 3 år.
Men det var Jesus og Johannes døber, som var de 2 vidner. Der omtales. Profetien er opfyldt, Når de som skrevet står, lod ild slå deres fjender ihjel, så er det ordets ild, det er det åndelige sværd, som Gud taler om.
Et sværd som sidder fast i Klippen, i stenen i Jesus, og kun en Kristen kan drage det sværd, som kong Arthur blev et billede på. Man kan også skrive: At Jesus er den Konge, som ridderne samles omkring.
Prins Valiant, er blod en ny genfortælling af disse historier.
Den ene smukkere end den anden.

Mattæus 11:12. Men fra Johannes Døberens dage indtil nu tages Himmeriges Rige med Vold, og Voldsmænd rive det til sig.
13. Thi alle Profeterne og Loven have profeteret indtil Johannes.
14. Og dersom I ville tage imod det: Han er Elias, som skal komme.

i de næste skriftsteder afsløres hvor sur den dåb er som Jesus ser frem til, som er Hans korsfæstelse. En dåb Han (og Hans riddere) må døbes med, for at blive nadveren på nadverbordet.
Markus 10:37. Men de sagde til ham: "Giv os, at vi må sidde, den ene ved din højre Side og den anden ved din venstre Side i din Herlighed."
38. Men Jesus sagde til dem: "I vide ikke, hvad I bede om. Kunne I drikke den Kalk, som jeg drikker, eller døbes med den Dåb, som jeg døbes med?"
39. Men de sagde til ham: "Det kunne vi." Men Jesus sagde til dem: "Den Kalk, som jeg drikker, skulle I drikke, og den Dåb, som jeg døbes med, skulle I døbes med;
40. men det at sidde ved min højre eller ved min venstre Side tilkommer det ikke mig at give; men det gives til dem, hvem det er beredt."
41. Og da de ti hørte det, begyndte de at blive, vrede på Jakob og Johannes.

Jesus blev korsfæstet, det var den kalk, han skulle drikke, flere detaljer er skrevet i bogen: Jesus Påske, som jeg plejer at have her på hjemmesiden.
Og Hans disciple, oplevede noget lignende, som det beskrives i de næste vers.
1. Korinter 15:29. Hvad ville ellers de udrette, som lade sig døbe for de døde? Dersom døde overhovedet ikke oprejses, hvorfor lade de sig da døbe for dem?
30. Hvorfor udsætte da også vi os hver Time for Fare?
31. Jeg dør daglig, så sandt jeg har eder, brødre, at rose mig af i Kristus Jesus, vor Herre.
32. Hvis jeg som et almindeligt menneske har kæmpet med ville Dyr i Efesus, hvad Gavn har jeg så deraf? Dersom døde ikke oprejses,

Og så det sidste skriftsted, der viser at selv Moses var et forbillede på at man lader sig døbe til en person:
1. Korinterne 10
1. Thi jeg vil ikke, brødre, at I skulle være uvidende om, at vore Fædre vare alle under Skyen og gik alle igennem Havet
2. og blev alle døbte til Moses i Skyen og i Havet
3. og spiste alle den samme åndelige Mad
4. og drak alle den samme åndelige drik; thi de drak af en åndelig klippe, som fulgte med; og den klippe var Kristus.