www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. juni
- Jesus, om du kunne føre din gerning og din vilje med os igennem uden at behøve at vente på os - det går så langsomt på grund af os.
"Jeg må have jer med mig skridt for skridt, når jeg giver min lov i jeres sind og skriver den på jeres hjerte.
Jeg kan intet have i mit samfund, mit rige, som ikke er der af fri vilje.
Om I blot havde tillid, fuld tillid til mig, så skulle I erfare, hvor hurtigt og let det kan gå!
Skridt for skridt må jeg vinde jeres tillid - og derved sejre over modstanden i jeres jordiske jeg og gøre min gerning."

15. juni
- Ved tro! (Hebr. 11)
"Tro er ikke noget, jeg kræver af jer, men en hjertets indstilling, som jeg ønsker at fremkalde: tro til MIG!
Min tro, som jeg sår og dyrker i det rene hjerte - det udelte hjerte!
Tro må have en årsag, en kilde hvoraf den springer. Jeg er troens årsag og kilde, sæt alt jeres håb til mig, I skal ikke skuffes. Søg mig i Ordet og i bøn, søg kendskab til mig - og tro er uundgåelig!"
Juni 15 2014 Kl 6:16 Jeg har været inde på DR2 DEADLINE fra 22:30 Lars Løkke på Bornholm i Allinge.
Den udsendelse kan få mig til at søge medlemskab af Venstre.
Ligesom dagens tekst(er), så drejer venskaber om tillid.
Jeg er taknemmelig for at udsendelsen fra i aftes blev genudsendt, Tak DR2.
Juni 15 2014 Kl 11:05 Nu er jeg så også medlem af Venstre, i forvejen er jeg medlem af DF, men det var først efter Lars Løkkes Allinge fgolkemøde samtale, jeg forstod hvorfor Kristian T. D. ikke stræber efter at blive Statsminister, fordi Lars Løkke, gør den del godt.

Min store bombe ellr opgave i disse dage, som jeg kommer med nu er omkring udokumenterede påstande fra kommunal side.
På tvangsfjernelse af børn området er der en ufattelig og omfattende spredning af sjuskede og udokumenterede påstande, som Retssystemet japper igennem og lapper ukritisk i sig, til skade og med det resultat at deres domme, oftere og oftere er uretfærdige, nøjagtig ligesom vi oplever det med Ekstrabladets held med at tilsvine Lars Løkke ukritisk.
Nøjagtigt på samme måde, som når hans nærmeste, her Venstrefolk, tror at Lars Løkke er uegnet som formand, således er der mange mødre, der mister tilliden til at deres bedre halvdel egner sig til at være deres ægtemand.
Der bliver sået splid imellem forældre med de samme løgne og forvridninger af sandheden, som der skete i Venstre imellem formand og bagland.
Et at Guds store bud, er at man ikke må vidne falsk om en anden.
Det er med andre ord vigtigt, også her, at hvis man skal koncentrere alle love i 10 simple love, så bliver dette en af dem.
Man må ikke vidne falsk.
Der er 9 andre love, som man selv kan finde frem og læse, hvis man vil.
Og selvfølgeligelig er den første lov den vigtigste.

For nyligt, og igennem hele mit liv, med børn og ægteskab, (for tiden er jeg ikke gift) har Statsamtet spillet en afgørende rolle i mit liv.
For første gang nogensinde har jeg i år, hørt fra Sønderjyllands Statsamt, at man har selverkendelse, og forstår de mangler på aktindsigt som Statsamtet skal dømme familier med.

I praksis ER DET SÅLEDES den, "kommunalt Ansatte" der skaber rammerne for samtlige domme, der fremover falder for de familier, der kommer til at koste kassen for Samfundet, idet tvangsfjernelser koster omkring 30- og 50 000, hver måned.

Man slipper ikke for fantasi og folk med tvangsforestillinger i det offentlige, så længe disse falske vidnesbyrd afgives i al hemmelighed.
Lige siden min første sag, så har jeg fortolket Kejserens Nye Klæder som et eventyr, der beskriver disse ting.

Der sidder 2 svindlere som syr og strikker tøj til Kejseren, som betaler dyrt for ingen ting.
Ekstra Bladet tryller sager frem, af ingen ting. For pengenes skyld.
Psykiatrien lever af at beskrive børn og familier som behandlingskrævende, ligesom journalisterne lever af deres historier.
Og ligesom H C Andersens to skræddere, beskrev deres tøj som ubeskriveligt vidunderligt osv alt efter Hvad tilskueren ønskede at tro.

Disse falske og løgnagtige mennesker dør med deres egen synd, den vil brænde som en ild, og æde dem op som orme, indefra. Det bliver en forfærdelig pine. Og ligesom andre psykopater, så opdager de ikke deres fejl, selv om de får dem fortalt. Som Farao, kan syv plager ikke rokke dem.
Kun Gud kan lave om på dem. Hvis de vil tage imod Hans Søn.
De er fortabt for evigt.

Da jeg for nyligt nævnte at Statsamtet egentligt er den første Retsinstans, så valgte en politiker at fjerne retten til at klage til Landsretten over Kommunernes afgørelser, som lovmæssigt er fremsendt til Statsamtet, hvori Socialforvaltningen anbefaler tvangsanbringelse af børn udenfor hjemmet.

Hidtil har man ikke opfattet Statsamtet som første Retsinstans.
Man har kun opfattet Byretten, Landsretten og Højesteret som gyldige retsinstanser i Danmark.
Og alle sager som skal fremsændes til Menneskerettigheds Domstolen i Strassburg, skal først igennem 3 retsinstanser.
Derfor fjerner man ankemuligheden til Landsretten.
For disse tvangsfjernelsessager kan afvises som egnede til sagsbehandlinbg i Højesteret, som i kraft af sin opgave, kan afvise alle lignende sager.

Man kan med andre ord, forvente at Menneskeretsdomskolen i Strassburg fremover skal optage alle tvangsfjernelsessager, fordi de har været igennem 3 retsinstandser, herunder Statsamtet.

Byretten og Landsretten tror at Statsamtet har løst opgaven, og som enhver journalist, så kopierer de svaret og afgørelsen som enhver anden.
Folkestemningen vendes imod den nye Statsminister.
Imod den gamle Statsminister.
Børnepsykologer vender stemningen mod børnene, som ikke trives i skolen, f. eks. hvis familien ikke læser lektier med deres børn.
Familieafdelingen vender en folkestemning imod familier. osv osv
Alt sammen med falske vidnesbyrd.
For når en sagkyndig siger det, så er det sandt.
- - nøjagtigt som H C Andersen beskriver det i sit eventyr om: Kejserens Nye klæder.

Det er alvorligt for Lars Løkke, det er alvorligt for Helle nuværende Statsminister, det er alvorligt for børn og forældre det her, det er alvorligt for os alle sammen! Hver gang!
sidst