www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. juni
"Lev som børn i jeres fars hus. Glæd jer, og sig tak under alle forhold. (l. Tess. 16-18).
Kald på mig, så snart noget eller nogen vil forgifte sind og tanker. Tak for alle ting i mit navn."
Juni 12 2014 Kl 10:30 Ofte er det vores venner, der viser sig at være som forældre for os.
Man forventer meget af sine forældre.
Men kun Gud er god.
Fordi Han har interesse og uendelige evner i forhold til dem vi kan sammenligne med.
Selv forældre kan forgifter børns sind og tanker.
Ligesom Apostlen Peter ved en og flere lejligheder var ved at forgifte Jesus tanker.

Mattæus 16:23. Men han vendte sig og sagde til Peter: "Vig bag mig, Satan! du er mig en Forargelse; thi du sanser ikke, hvad Guds er, men hvad Menneskers er."

Mattæus 26:33. Men Peter svarede og sagde til ham: "Om end alle ville forarges på dig, så vil jeg dog aldrig forarges."
34. Jesus sagde til ham: "Sandelig, siger jeg dig, i denne nat, førend Hanen galer, skal du fornægte mig tre Gange."
35. Peter siger til ham: "Om jeg end skulle dø med dig, vil jeg ingenlunde fornægte dig." Ligeså sagde også alle Disciplene.

Men selvom Peter (som voksen) var en vanskelig dreng for Jesus, så viste Peter til det sidste sin hengivenhed for Jesus ord.
F eks da han byttede sit skiftetøj med en sværd, som han forsøgte at slå Malkus ihjeld med, da soldaterne ville tage Jesus til fange.
Det var ikke helt det Jesus mente, da Han bad sine disciple en sidste gang om at kæmpe for udbredelsen af evangeliet.

Mange missionærer oplever det valg:
Skal de købe et ekstra sæt tøj, eller bruge pengene på at missionere?

Johannes 18:10. Simon Peter, som havde et Sværd, drog det nu og slog Ypperstepræstens Tjener og afhuggede hans højre øre. Men Tjeneren hed Malkus.
11. Da sagde Jesus til Peter: "Stik dit Sværd i Skeden! Skal jeg ikke drikke den Kalk, som min Fader har givet mig?"

Jesus viste her, at være en pligtopfyldende Søn, vi andre kan også tage vores pligter alvorligt, det er den vej Jesus går på. Det er på den vej vi kommer til at finde Jesus, og det er på den vej Han møder os. At have kærlighed kan man også både have og vise det arbejde (= den gerning) man vælger.
Det er at være nærværende og pligtopfyldende.
Det er de gode egenskaber Gud efterlyser hos os alle sammen.

David skrev mange salmer, som Jesus sang, David brugte sine tanker på Gud, mere end de fleste. Det er jo ikke mange salmer vi har Fra Jesus, måske ikke en. Men det er den samme Gud og Fader, der oplærte David, Peter og Jesus og alle os andre.
sidst