www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. juni
- Dette har jeg sagt jer, for at min glæde skal være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen (Johs. I5, 11)
"Jeg har kun et mål og en årsag: KÆRLIGHED!
Bliv i min kærlighed, regn med den under alle forhold. I vil møde den overalt, hvor I ser efter den, og i den vil I møde MIG."

Det er svært for mænd at bruge ord om følelser, det taler man ikke om? Kærlighed er heller ikke let at beskrive. Man kan definere kærlighed, men at bruge følelses-ord er nødvendigt, hvis man skal forstå: Hvorfor Gud viser kærlighed igen og igen.
Men ja: Kærligheden er der, og den ses overalt, så sandt, så sandt.
En kristen pige i en kz fangelejr forklarede sine medfanger, at lus og lopper i kvindebarakkerne forhindrede så at sige beskyttede pigerne imod daglige voldtægter.
Husk Gud har al magt, Han deler den ikke med Satan.
Han har vundet al magten

7. juni
"Til den, som mener sig "god nok", siger Jeg:
Du lever dit liv på en vildfarelse. Sådan som du vidner om dig selv, kan intet menneske vidne i sandhed. Ingen er retfærdig, end ikke en.
Den, der vidner sådan om sig selv, har forladt synderens plads.
Og den, som har forladt synderens plads, har forladt - eller er ved at forlade - samfundet med synderes Ven."

At tænke tilbage på sin barndom, sin skolegang og vide at man var god nok, at man bestod til eksamen. At man måske fik kørekort. Er det så en sikkerhed for at man kører fejlfrit? Resten af livet? Nej, det vil være indbildning. Selv en trafikminister kan køre fuld og mister både sit kørekort og ministerpost.
Det er ikke, hvad vi har været, men hvordan vi er. Der tæller for Gud og arbejdsgiver.

8. juni
- Jesus, kan du trænge igennem alle mine tanker om mig selv, min stilling i dig, vor fremtid?
"Som verdens fejeskarn skal I være, men Min herlighed skal fylde jer. I har fået lov til at erfare lidt af dette.
Tro ikke at trange tider er spildte tider! Det er de tider, hvor jeg danner jer til bedre at kunne rumme mig.
Den, som rækker efter mig, skal aldrig række forgæves. Usynligt for jer selv gør jeg min gerning i jer. Den, der siger ja til mig, har jeg sagt ja, mit ja til. Er jeres ja end kun en famlende bøn, så er mit ja dog helt og uden vaklen. Mit ja er min Kærlighed. Og min Kærlighed er skabende!"

Det er vigtigt at leve med Gud, nu og hele tiden i nuet.
Når man sidder i skolen modtager man undervisning, den opmærksomme modtager oftest mere undervisning end den uopmærksomme. Dygtige og opmærksomme forældrer er også en kilde til børns udvikling.
Gud er 100 % opmærksom, dvs Hans syn på os er mange gange mere omfattende og præcist end vi selv kan fatte. En dags oplevelse kan Han strække ud som 1000 år for et menneske.
Vi kan tænde et stearinlys og Han tænder solen.
Han er hos hver og en af os, og han svigter ikke, Hans ja er uden tøven.

9. juni
- ' . . . men han svarede mig: Min nåde er dig nok; thi i magtesløshed udfolder min kraft sig helt. (2. Kor. 12:9) "Jeg venter altid på de tilfælde, hvor I ikke selv kan - når viljen ikke slår til.
Det er mine muligheder for at gribe ind, og jeres muligheder for nyt og dybere kendskab til mig.
Det er ikke de store troshandlinger, jeg her tænker på, - der følger magtesløsheden af sig selv - men de skjulte sejre i sind og hjerte, dem, der danner det nye menneskes åndelige skikkelse, de kviste, hvorpå frugterne hænger."

Den lille måske sorte kvist kikker på sig selv, og spørger om frugten: Hvor kom den fra? Så forunderligt og naturligt for Gud.
Og et endnu mindre frø? Sammen med frugten?
Det er jo ganske som et mirakkel.
Og af frøet vokser en ny kvist frem en dag, samme farve, som også bærer frugt, nøjagtigt som den første.
Det er naturligt for et menneske at bære god frugt. Det må du ikke ødelægge. Ske Guds vilje.

10. juni
"Se aldrig efter menneskelige udveje, men efter MIG.
Min vej og vilje med jer er ikke "op og ned, frem og tilbage",
men op og frem, og den er altid klar for mig.
Lad jer ikke lede af tvivl eller tro på forskellige muligheder og udveje; hav tillid til mig! Jeg er den, der holder alle trådene i min hånd - også jeres! Frygt ikke, jeg elsker jer, og jeg har al magten.
Den, der ser hen til mig, skal aldrig beskæmmes."
Juni 10 2014 Kl 13:40 Der er gået 14 dage siden sidst jeg skrev, normalt, på denne hjemmeside. en gang måske 2 gange forsøgte jeg, men kiksede.
Det er som om jeg har været på en længere rejse.
Og selv nu, hvor jeg har tankerne på det jeg vil skrive, vælger jeg at pause lidt endnu.
Journalister kopierer ofte hinanden, og skriver det de læser andre skrive.
Juni 10 2014 Kl 16:34 Dagen efter (kl 0:03) at Venstre havde haft krisemøde, kunne jeg skrive igen, jeg havde dog ikke ord som var vigtige for mig at skrive.
Min forudanelse holdt 100 % stik.
Efterfølgende ved jeg ikke lige om situationen for Venstre udviklede sig efter planen, men det skyldes nok at refferaterne som journalisterne bragte er personlige fortolkninger og ikke objektive observationer.
Som jeg skrev her på siden så er det falsk vidnesbyrd, nogle journalister bringer. (Og det må man ikke ifølge de 10 bud)

Gud lader en renselses ild brænde i os, når vi overtræder de 10 bud og / eller mange andre kærlighedsbud.
Apostlenes Gerninger 3:19. Derfor fatter et andet Sind og vender om, for at eders Synder må blive udslettede, for at Vederkvægelsens Tider må komme fra Herrens Åsyn,
20. og han må sende den for jer bestemte Kristus, Jesus,
21. hvem himmelen skal modtage indtil alle Tings Genoprettelses Tider, hvorom Gud har talt ved sine hellige Profeters Mund fra de ældste dage.
22. Moses sagde: "En Profet skal Herren eders Gud oprejse jer af eders brødre ligesom mig; ham skulle I høre i alt, hvad han end vil tale til eder.
23. Men det skal ske, hver Sjæl, som ikke hører den Profet, skal udryddes af folket."
Kl 17:02 Jesus føjer Helligånden til som Guds værktøj.
Helligånden møder vi gentagende gange, som Hellig Hellig.
Bjerget Moses steg op på var så Helligt at folk døde, hvis de gik tættere på end ca 100 meter, Moses rejste varder omkring bjærget, for at vise, hvor tæt på man måtte gå.
Den Helliggørelse som fandt sted på Pagtens Ark, og fandt sted i Templet, er den samme, og er Guds Hellige Ånd.
Den samme Ånd kommer i dag, og lige siden pinsen blev indstiftet for ca 2000 år siden, Derfor er Teksten opfyldt, og har været sand, lige siden. Læg også mærke til at Paulus skriver om: Det gamle og det nye. (= Testamente)
Det nye er at vi skal rense os, for Gud, så Han kan fylde os med vederkvægelse.

I det sidste vers, som jeg her medtager:
Ap G 3:23. Men det skal ske, hver Sjæl, som ikke hører den Profet, skal udryddes af folket."
Bringer jeg fordi jeg for nyligt skrev at: Jesus vandt over Satan med 3 nagler, som på hebræisk skrives: www og med tal: 666
Johannes Åbenbaring 13 understreger at man skal have dette i sine tanker: Hvis man vil handle, købe eller sælge i de sidste dage.
Ærlighed som Gud kender den, er med andre ord, betingelserne som skal være til stede.

Jeg ved godt at alle andre i hele verden ynder at fortolke disse af Bibelens skriftsteder på en anden måde end jeg gør, men jeg kan gang på gang se, at mine udlægninger af disse skrifsteder er DEN RIGTIGE.
Så er det jo egentligt lige meget: Hvad andre mener.

Det frygtelige dyr, er ikke Satan, som er bundet, men Helligånden, som sammenlignes med en due, med ved, med kærlighed, med tålmodighed.
Og det er kun dem, som kæmper imod Gud, som får umenneskelige problemer.
Ante eller anti, betyder henimod, dvs at nærme sig Gud.
Både Apostlen Peter og Paulus nærmede sig Jesus på forskellige måder. Og det var først, da de forandrede sig, at deres tilnærmelser lykkedes til perfektion.

Vores valg er: Vil du hjem til Gud.
Så kan du tænde et stearinlys. Med din bøn, med dine egne ord.
Så kommer Gud med en tændt sol. Og alle som tager imod lyset og sandheden fra Gud, vil vokse og vil befinde sig på Højvejen, og de vil ikke snuple hele deres liv, for Gud siger pas på, hver gang vi skal passe på.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
Juni 11 2014 Kl 10:01 det er nok sidste gang jeg har denne linie med, for nu ser jeg at det er en stor hjord: Herren leder.
sidst. siden sidst
ind imellem
Juni 8 2014 Kl 12:58 Ikke langt fra Sindal, tæt ved Gamle Sindal Kirke ligger der en 200 gammel bøgekov, i et istidsformet broncealder historisk område, her sidder jeg nu og skriver.
På min vej tænkte jeg på Johannes Åbenbaring, han skriver et sted: Rejs dig op, jeg er din medtjener.
Skribenten har nok oplevet den form for kongelig tilbedelse fra en pilgrim, der kastede sig på knæ, for ham, for at vise ham ærbødighed.
Jeg har selv oplevet det en gang, så man skal ha prøvet det, for at forstå det.

Der er således forskel på at være Gud og at tilbede Gud.
Gud ønsker os, at være som Han, ikke at tilbede Ham som en Gud.
Vi er hinandens medtjener. Jesus er vores broder, Gud er vores Far.
Familiemønsteret er tydeligt for enhver. Selv et barn kan forstå det.
Denne side indeholder tilføjelser som ikke kom med på den oprindelige, men er medtaget på denne: Arkivside.
Skal det være korrekt, så havde jeg et forgæves forsøg på serveren hvor jeg forsøgte at bruge deres program til at ændre siden. Det mislykkedes åbenbart.