www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. april
"Læg alt det materielle i min hånd - både i nuet og i fremtiden. Gå varsomt og se opad!
Den, som vil følge min vej, skal finde den. Vær ikke ængstelig, som verdens børn er det, men bliv med din tillid i MIG!"

7. april
- Johs. 15:9-12. "Set "udefra": en blanding af betingelser og Nåde. Set "indefra": min Kærligheds iver efter at fuldkomme jeres glæde!
Jeg ønsker at forene jer med mig; men jeg kan kun forene mig med det, som er af samme væsen som jeg. Derfor beder jeg mine børn om at frasige og forsage - og om at gøre dette eller hint.
Og alt, hvad jeg beder jer gøre, virker jeg selv i jer, så snart I har taget stilling - aktiv stilling. Ja, længe, længe før kalder og drager jeg, for at hjerterne må vendes mod mig.
Mine veje består af beredte gerninger, og Ånden virker i jer både at ville og at virke. Jeres beslutning for mig og mit er en frugt af min gerning i jer, I må være medarbejdere, ikke tilskuere, når det gælder jeres evige liv - livet i mig.
Grenen er også medarbejder, idet den omsætter saften til frugt og samtidig er den fuldt afhængig af træet! Drik saften med tillidsfulde læber, jeg frembringer frugten deraf og fuldkommer dermed jeres glæde.
Glæd jer med mig, så jeg kan glæde mig med jer!"

8. april
- Hold jer fra farisæernes surdej - og fra Herodes' surdej. (Markus 8:15)
"Farisæernes surdej er selvgjort gudsdyrkelse. De var ikke blot hyklere, men det parti inden for jødedommen, som tog deres gudsdyrkelse alvorligst.
Hykleri er en uundgåelig følge af selvanstrengt "kristenliv". Den, som selv forsøger at leve et rent kristenliv, falder uvægerligt for hykleri, selvom han forsøger "ved hjælp af Guds kraft."
Guds kraft virker ikke sammen med menneskers, men i stedet for."
April 8 2014. Kl 1:42 Jeg har fået en ufrivillig pause i disse dage.
Jeg har egentligt ingen problemer med det, og egentligt er det noget jeg har ønsket. Så ufrivillig er det næppe, nok snarere nødvendig.
Jeg vil kalde det for en weekend.
Jeg mødte en, i mine øjne: Vidunderlig pige i januar 31 2014, vi har nu været sammen i 2 måneder.
Det der gør kærligheden vidunderlig er: Når man åbner sig for hinanden, og smelter sammen og bliver til et.

Hele vejen igennem, alle døre blev åbnet, fortid, nutid og fremtid, alt blev gået igennem, vi havde let ved at snakke, lytte og forstå hinanden. (1. Mosebog 2:23 ben af mine ben og kød af mit kød)

Vi havde fundet hinanden, eller ført sammen af Gud. og hvad Gud har føjet- / ført sammen, skal man ikke adskille.

Mattæus 19:4. Men han svarede og sagde: "Have I ikke læst, at Skaberen fra Begyndelsen skabte dem som Mand og kvinde
5. og sagde: Derfor skal en Mand forlade sin Fader og sin Moder og holde sig til sin hustru, og de to skulle blive til et Kød?
6. Således er de ikke længer to, men et Kød. Derfor, hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille."

Hvorfor ender det så med, at man selv vil skilles efter så kort tid?
Vi skulle jo kunne trække vores læs, hvis vi som 2 heste trak i samme retning.
Men skilsmissen kommer, når den ene pludselig nægter at være med længere, til at trække, den andens læs.

Gud beskriver mange former for læs, HAN ikke vil hjælpe med.
I det Gamle Testamente straffes mange syndere med døden.
I Det Nye Testamente, taler Jesus pænt om syndere, med beder dem tydeligt om at stoppe.
De kommer ikke ind i Paradiset / Riget, hvis de ikke lytter til Ham.
Som med sin ånd og tilstedeværelse, dagligt advarer os imod synd.
I bogen om Helvedet, kommer Kathryn Baxster meget klart ind på dette og beskriver flere som har lukket deres ører for Guds råd og advarsel.
En dranker f. eks. dør i en trafikulykke, og var blevet advaret mange gange til at stoppe med at drikke.

Forleden hjalp jeg en ven med et værelse, han og han utrolig søde kæreste, stod på gaden, og min søn havde et ledigt værelse, som de flyttede ind i, med kort varsel, senere skulle de have en lejlighed og bo sammen, men med druk og vold røg den ene på intensiv og den anden i detensionen.
En masse øl og en ½ flaske vodka satte en stopper for deres lykke og drømme, de slog uhæmmet på hinanden, hun truede med at hendes venner ville komme og give ham tæsk.
Fuld som han var, regnede hun med at kunne holde på ham.
Hun truede og skræmte ham, og han ville fri fra hendes greb, han havde aldrig slået på en kvinde før, den nat var første gang.
Da hun også var stærk, så blev han lammet og faldt nærmest bevidstløs om, og da han kom til hægterne igen, kæmpede han for sit liv, for at komme ud.
Dagen efter kom hendes søn og to rokkertyper og truede naboen med hendes egen kniv, stjal hendes i pad og i phone, og truede med at hun og de andre naboer skulle betale hans gæld.
De var ikke engang venner med ham.
Politiet kom talstærk begge gange, og hurtigt, tv nyhederne bragte hændelsen hele næste dag (forleden).
Disse 2 turtelduer, var fyldt med kærlighed til hinanden, de glædede sig og var lykkelige over at skulle forlade en verden med problemer, de ville starte forfra, de ville starte på en frisk.

Jeg hjalp dem, den ene nat, og de kunne ikke engang gå til ro sammen.
Mandens druk gjorde formentligt kvinden rasende.
Han skulle stoppe med det, nu.
Jeg kendte ham så godt, at jeg havde advaret ham.
Politi og dommer kendte ham lige så godt, og havde advaret ham, kort forinden (i sidste måned) havde han fået tilbudt fodlænke, og fået forbud mod at drikke i 3 uger, ellers skulle han ind og sidde i 6 uger, (ca. og så vidt jeg husker.)
Han fortalte mig, at han ville røg hash i stedet for, og i løbet af knap en uge, havde han fået frastjålet / måske solgt sin computer mm og skyldte yderligere disse forhandlere så mange penge, at han ikke kunne betale dem. (hurtigt nok?)

Livet går stærkt.
Politiet skulle komme og kontrolere om han i tiden med fodlænke på, ikke havde drukket.
Men han drak jo hver dag?
Det havde nok været bedre for ham, at blive indlagt på en klinik i de dage, hvor han skulle være ædru.
Og hans mange (1-2 og 3 ) og daglige venner var ikke til megen hjælp.
Han var sårbar, og han var et let offer for en eller anden som kunne lokke ham, til at drikke en enkelt øl og en til.

Nu havde han ligesom Noa, forladt den gamle verden, (smidt ud) og skulle til at feste og fejre sit nye liv i en landsby, langt ude på landet langt væk fra byen.
Og ligesom med Bibelens Noa, så kom det i nyhederne at de drak sig fulde.

Både jeg og alle andre kan godt forstå, at Gud bliver gal på os en gang imellem. (Ja nærmest tit)

Det er jo ikke kun øl, spiritus der gør os berusede.
Narko og spil gør os også høje.
Arbejde og sport kan også give os lyst fornemmelser.
Sex ikke at forglemme.
Omsorg kan overdrives på masageklinikker, og hos lægen kan hypokonderen finde tilfredsstillelse for sit behov for mere opmærksomhed. Lystløgneren lyver måske også for at få opmærksomhed.
Lyst til at kritisere, er en af de usete love, som Gud sætter en stopper for.
Der er ikke noget, det er så irreterende, for Gud og mennesker end når en eller anden bringer en i forlegenhed. (inconvenience)
Vi så det med Noa, som forbandede Kam, fordi Kam havde fortalt sine brødre at Noa (deres far) lå blottet i sit telt.
En ting er at kende Guds love, en anden er: Hvordan vi bringer budskabet.
Johannes Døber, fortalte om Herodes brors synd, (at være gift med deres søster), og mistede sit hoved på grund af den dårlige omtale han (Johannes) gav af Herodes familie.
Dette er noget, som måske kan bruges i vurderingen af, hvor megen ytringsfrihed man egentligt har.
For vi skal ikke genere hinanden.
Bringe hinanden i forlegenhed.
Vi skal spare hinanden for ubehageligheder.
Det engelske ord: inconvenience anvendes i disse sammenhæng.

Der er mange regler, ligesom der er mange knogler i kroppen, og vores muskler for helheden til at fungere.
Har vi de samme regler, love, knogler, samme skelet og samme kulturelle arv, så er vore tilværelse nemmere, ben af mine ben.
Ikke et ben skal knuses på Jesus.
Røverne på de to andre kors, fik til gengæld knust deres ben, så de ikke skulle kunne stikke af.
Jesus fik sit hjerte gennemboret med et spyd, af Longissimo, en Romersk soldat, og blev selv kristen i samme øjeblik det skete. Han forlod tjenesten som soldat, efter at han havde aflagt sin beretning.

Kød af mit kød. det er handling, når vi gør som Jesus anbefaler, så handler vi efter Hans lov. Og går i Hans fodspor.
Det er bevægelse, muskler og kød, der får legemets knogler til at flytte sig.

Det er vores blod, vores hjerte, vores tanker, vores sjæl, eller vores ånd, der skal komme fra Gud, (som grene på hans træ) således at det er Guds Helligånd, Jesus blod, Jesus sjæl, kraften og saften fra Gud, der skal få os til at leve og bære frugt, som Han.
På den måde, og kun på den måde, bliver vi et og sammenføjet med Gud.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går.
April 8 2014. Kl 8:50 Rige mennesker er de største gniere

har mx metroxpress slået stort op på forsiden i dag.

Når man møder venner på facebook, så er der nogle få, som opfordrer os til at spille med dem i nogle spil.
Hjemme har spil måske også været en populær tidsfordriv.
Hurtigt viser det sig at mange af de ivrige har en høj score, de har over 50.000 point, de har spillet længe og de er dygtige.

På samme måde med mange rige.
Blandt dem er der nogle som giver penge til kræftens bekæmpelse vi kan læse at indsamlingen giver ca 15 kroner fra hver kommune, hvor udbetalt løn er over 300.000 dvs 1 krone for hver udbetalt 20.000

den fattigste giver 1 krone for hver 10.000 udbetalte krone.

Der er selvfølgelig mange rige og mange fattige, der siger: Hvor kom de penge fra til indsamlingen, for jeg gav ikke noget.
Forskere ser den samme tendens ovceralt.

Jesus så den samme forskel og og Gud registrerer også vores tanker hvormed vi giver til andre.
En enke gav af sin fattigdom, og Jesus både så det og omtalte det for disciplene og for hver en præst som læser teksten.
Den Katolske Pave Franz I er i gang med at sende de selv samme signaler ud i hele den store Katolske menighed.
En Amerikansk biskop, har af samme grund lige sat sit palæ til salg. Ligesom skandale biskoppen i Tyskland, som til sidst mistede sit embede.

På samme måde går det med mange Rige, de mister deres embed i det evige liv.
Vi kender djævelen med sin trefork og horn i panden.
Moses havde en bule i panden (horn)
Præster på et senere tidspunkt havde en gaffel med 3 tænder, (sat i en trekant) med dette redskab, kunne de fiske store stykker kød op af gryden, som blev brugft til at forberede køddet til Templets gæster og ansatte.
Disse præstesønner blev forbandet til aldrig i evighed at skulle få lov til at bærer offer frem for Gud.
Og faderen til sønnerne fik også en bemærkning med.
Jeg har ikke tid til at finde historien frem, men sådan er Gud.

Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himlen.
Helvedet er fyldt med præster, som læste Bibelen ligesom Fanden.
Der er så mange undskyldninger.

Tager man indsamlingerne, so er der måske en indsamling som f. eks til Børns Vilkår.
De får ingen eller næsten ingen Statstilskud.
Det kan man se af deres regnskaber.
Røde kors giver 1 million til en mand, som har været ansat.
Så Røde Kors og mange andre er pengemaskiner for de ansatte.
Børns Vilkår hjælper Danske Børn også selvom de er tilflyttere, men pengene bliver i Danmark.
Administrationen har sine omkostninger men ikke nær det, som politikere belønnes til at stytte. Med dyre 1 klasses + ekstra ekstra som Lars Løkke Rasmussen stod model til. (Blev lokket til at være formand for.)
Disse og flere indsamlinger ved: Hvormed de kan lokke mennesker. Rige som vil være rigere.

Jeg vil bygge mig en lade til. siger en i Det Nye Testamente.
Og Jesus omtaler ham med ordene:
Til hvilken nytte, han dør jo i nat.

Giv os i dag vort daglige brød.
Lærte Jesus os at bede.
mange har samlet deres penge i pensions fonde.
At samle er naturligt, jeg har samlet mange bøger om Gud, det har været min interesse.
Bøger og tekster som jeg kunne dele med andre.
Jeg har samlet meget andet end det, venner og oplevelser står stadig højt på min interesseliste, noget jeg vil bruge tid på.

Ligesom Lars Løkke, der gerne tog ekstra arbejde for at få de oplevelser med.
Jeg mener stadig ikke man kan bebrejde ham, at han sagde ja til det job.
Mange andre ville gerne deltage, hvis deres deltagelse var ønsket. Og dem, der beder om andres deltagelse, beder kun dem om hjælp som man tror på kan hjælpe.

Lægen, tandlægen, læreren skraldemanden bliver alle tilkaldt fordi man tror på at de kan hjælpe og løse problemerne.
Advokater ikke mindst. Og mærkeligt nok, så vindes mange sager af de advokater, som kender Retsplejeloven.
Og den har jo intet med retspleje at gøre.
For med den forældes sager og bevisførelse erklære for ugyldige.
Det er uretfærdigt, at sager afvises på grund af den slags fif, som visse advokater vinder deres sager på.
Man kan vinde alle sager, hvis man kender retsplejeloven tilstrækkeligt godt.

Det er et spørgsmål om at prioritere sin opmærksomhed.
Og selvfølgelig kan kendte, som Knud Heinesen eller BB (Brigit Bardo) samle flere penge ind ved en indsamling end andre ukendte, og selvfølgelig er det rimeligt at disse kendisser får så de også har til deres daglige brød.

Hvis man får 8000 hver måned, og en husleje på 15 % så har man tilstrækkeligt til at leve for, men manges pensionsopsparing er til 20.000 måske 30.000 udbetalt hver måned.
Jeg har kendt mange i mit liv, som har en bedre økonomi end jeg, og alligevel er jeg lykkelig med det jeg har.
Selvfølgelig havde jeg bil, hvis jeg havde råd til det.
Nu er der kun råd til rejsekort ca 500 pm og knallert som jeg har haft stående punkteret og som jeg er ved at spare op til, så jeg kan få en slange eller et nyt dæk til den.
Jeg havde et skønt job, men der var 67 eller 75 km hver vej.
Den korte vej gik igennem alle landsbyerne.
Vi kunne ikke blive enige om lønnen, så jeg blev fyret meget hurtigt. Uden løn.
Sådan er det hos de rige. De vil ikke dele med andre.

Gud ske lov, så skal jeg dele, som Gud siger.

Afrika kunne få 8.000.000.000.000 eller 8 tusind milliarder hvis den hvide mands firmaer betalte almindelig selskabsskat på f. eks 23 % i Afrika.
Hvis man som politiker gik ind og hjalp de "fattige Afrikanske Lande" med at fastsætte selskabsskat, og hjælp til at inddrive skat fra Engelske, Franske ja Europæiske og Amerikanske firmaer og alle oversøiske selskaber, så ville Afrika blive rigt nok til at have en Socialdemokratisk regering siddende med samme velfærd som den Danske Socialdemokratiske regering skruger ned for.
At hjælpe Afrika og andre U-lande til at tjene deres egne penge over skatterne, vil forandre den verdensdel og andre lavlønsområder markant.

Østen og Kina kunne få langt mere i Skat, hvis den Danske politik blev brugt af disse vennelande.
Ligesom Grundtvig ville gøre det.
Det må være bedre selv at tjene milliarder, end at få bistand, som man skal huske at være taknemmelig for.
Kronprissesse Merry fik en Ged som taknemmeligfhedsgave, forleden (i sommers vist, det blev vist i fjernsynet forleden) fordi der var kommet vand til kommunen, hele året fra en brøndboring.
Ligesom med myrerer, så vil det give en enorm tilvækst af befolkningen. Men de behøver ikke at komme til Danmark for at få det bedre, hvis de selv har råd til skoler og hospitaler og mælk og honning hjemme.
Til det daglige brød.