www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. april
- Jesus, lad mig være rigtig nær hos dig - også nu, mens jeg er alene - og netop nu!
"Du er ikke alene, jeg er her. Hold dig til mig i alle ting; der er så meget, jeg gerne vil give dig.
Giv dig tid til stilhed, og tag stilheden med dig i travlheden!
Alt, hvad du tager af min hånd, bringer velsignelse, - også ensomheden. Ræk din ensomhed frem til mig, og jeg vil fylde den, så du får overflod. Gå ikke ad andre veje, og grib ikke efter andre muligheder. Vent og forvent alt fra mig - og gå hvor jeg sender dig!"
April 5 2014. Kl 4:39 Når vi møder og snakker med nye venner, sker det ofte at man taler om fælles interesse.
Således er det også for mig.
En rengøringskone fortalte mig om engang, hvor hele hendes verden var ved at bryde sammen, Hun kunne ikke nå alt det hun havde sat sig for. Hun var grædefærdig, træt og helt slidt op. Hun bad til Gud, og det var ikke første gang det skete for hende, siden søndagsskole, havde hun haft brug for disse stille samvær med Gud.
Pludselig fandt hun sig selv kravle rundt på gulvet på sin arbejdsplads, og tørre fodlister af.
Det var en stilling hun kunne klare, rent fysisk og med de kræfter hun havde tilbage.
Hun har altid fået ros for sit arbejde.
Hun har aldrig følt sig alene, fordi hun tog Gud med på arbejde.
Det gik faktisk så godt at hun stadig elsker sit arbejde, selv nu i en sen alder.
For hende er arbejdet blevet de timer, hvor hun kan slappe af sammen med Gud.
Forstå hvilken glæde det er for mig, som har det på samme måde, og så finde en som vil snakke med mig om Gud, vores fælles ven.
Hun gik så langt som at være min sekretær i går.
Og for mig er det også værdifuldt at være 2, også selvom den anden person ikke er Gud.
Jeg har stadig Gud, ved min side, bag mig, og ser frem til mere samvær med Ham.
Han hjælper os med vores fællesskaber.
Alle de råd Jesus giver drejer sig om at vi tænker og opfører os på en guddommelig måde, overfor andre.
Elsk hver andre, elsk også dine fjender, overrasker Jesus os med, når vi søger og forsøger, at komme Gud nær.
Som beskrevet, elsk også dit arbejde, Gud er altid nær.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går.
April 5 2014. Kl 8:05 Jeg har lige set et naturprogram på DR1 .
Om en myre koloni på 8 år, som ellers kan blive 15 år.
Det er vildt som man kan inspireres af disse naturfilm.
Nu kl. 8:19 er det paradisfuglen er på skærmen.
En af de mest sky fugle i verden.