www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. april
- Hvis nogen ikke bliver i mig, kastes han ud som en gren og visner. (Johs. 15:6)
"Den som ikke bliver i mig, det er den, som søger næring og hjælp af fremmede kilder: åndelig stolthed, urokkelige principper, forudfattede meninger, selvhjælp, "menneskelige udveje", (sådanne som ikke er anvist af mig).
Regn ikke med penges tilstrækkelighed eller utilstrækkelighed men regn med MIG!
Husk, at ingen skal leve af det, han har, selv når han har overflod, men af min omsorg og kærlighed. I er ikke afhængige af mennesker eller menneskelige vilkår, men af mig. Og jeg vil aldrig svigte jer.
Hav tro til mig - tiltro. Lær af de fejl I begår - hellere end blot at græde over dem."
April 4 2014. Kl 17:55 At blive to, betyder en enorm forandring i ens liv, pludselig bliver de vaner man følger brudt,
"Jeg plejer!" forsvinder.
Man får ikke tid til at leve, som man plejer.
EN ANDEN er ved at overtage ENS liv.

Her i dagens tekst er omsorg og kærlighed mere værdifuldt end penges tilstrækkelighed og vores overflod.

Sjæl :
Gud skabte planter og dyr.
Dyr med sjæl .
Sjælen gør en forskel.
Når to sjæle blir et kød sker der en forvandling.

Ved kunstridning er rytter og hest forenet ligesom et dansende par.
Mennesket stræber efter fællesskabet. Lige som Gud .
Harmonien gør fællesskabet smukt.

Korn og frugt er uden sjæl lige som penge og materielle goder .
Offer ydelser i biblen bestod a korn og olie ,lam m.m.
Til en folkefest slagtede kong David 1000 tyre (1. Krønnikebog 29).
For kong David var fællesskabet vigtigerer end rigdom:

Gud ofrede sin søn for fællesskabet med dig og mig.
sjælen dør ikke, sjælen er evig, selv om mennesket dør
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går.