www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. marts
- Bliv i min kærlighed! - Hvis I holder mine bud, vil I blive i
min Kærlighed. . . (Johs. 15:9-10)
- Tak, Jesus, for dit kærlige tilbud, din kærlige anvisning.
"Vær stille, og slip ikke tilliden til mig. Jeg er altid hos jer.
Hold fast ved MIG, ikke ved jeres egen tro. At holde fast ved MIG er at tro! Byg på MIG - ikke på noget hvor I selv er iblandet!
End ikke jeres dyreste erfaringer. Tak for dem og lad dem være til opmuntring og bestyrkelse; men glem aldrig, at JEG ER troens grundvold.
Sig nej til alt, som ikke er frugt af min Ånd - hvorfra det så end må synes at komme. Hvor min Ånd er, der er frihed!
I fuld afhængighed af MIG er den fulde frihed!"
Marts 8 2014 Kl. 7:05 At være to.
Når man bliver to, betyder det at man er to.
For mange år siden, havde jeg en ægte åbenbaring, en af dem, hvor jeg kunne sætte ordene sammen som Gud fortalte dem til mig.
Jeg skrev ordene ned, og de ligger et eller andet sted i mine gemmer.
Jeg kan nok også fremkalde de selv samme ord fra min hukommelse.
Men det vigtige var at Adam og Eva skulle ofre sammen.
Dengang i Paradiset, stod Adam på højen og bragte offer til Gud. alene.
Eva gik rundt i Paradisets Have og snakkede med slangen, der på dette tidspunkt kunne gå oprejst.
Adam har uden tvivl tænkt på Eva, medens han snakkede med Gud, og den uopmærksomhed fra Adams side, kunne Gud uden tvivl mærke.

Når Gud ser Adam og Eva, tænker Han på sig selv, det er ikke rart at være alene, heller ikke for Gud.
Der er mennesker, som har oplevet at finde en makker, som de ikke kan undvære. Det sker allerede som barn, mange børn kan ikke undvære deres mor.
I skolen bliver det veninder og kammerater.
På dette tidspunkt, hvor Adam beder til Gud og Eva hellere vil kikke sig omkring, er der en forskel på Adam og Evas udvikling.
Adam havde været i haven, hele sit liv, Eva var stadig ny, hun havde endnu ikke set hele haven.
Adam burde nok være den der viste Eva rundt, De kunne nok også ha fundet de steder selv, som Slangen viste Eva.
Men det er HER de fleste par skilles.
De ser ikke livet sammen. De lever hver for sig.
En arbejder i Sweitz en anden har måske valgt København som sin arbejdsplads.
Om de kan mødes på halvvejen, er der mange som håber på.
Om de vil mødes er op til dem selv at beslutte og arbejde hen imod.
De er i Paradiset sammen, de går også ud og kommer ind igen sammen.
Adam og Eva er så ens, og dog så forskellige,
Gud og mennesker er så ens og dog så forskellige.
Sammen finder vi lykken.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går.