www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. marts
- Jesus, jeg mærker frygten for fremtiden banke på.
Hjælp mig!
"Luk ikke frygten ind. Frygt vildleder; i tillid til mig skal I finde vej.
Giv ikke rum for noget, som ikke er af min Ånd. At give rum er at give magt. Alt, hvad der udspringer af manglende tillid til mig, er ikke af min Ånd og skiller jer fra mig, hindrer min virken.
Frygt er aldrig fra mig!"
Marts 7 2014 Kl. 10:59 Gud er fuld af muligheder.
Der er intet galt uden det er godt for noget.
Gud har selv haft navlebeskuende egoistiske engle boende i Himlen.
Det er på grund af dem, vi har et liv på jorden, som er en trængseltid for os alle sammen.
Men problemerne er kun problemer så længe vi afviser Gud.
Ligesom tænder er et problem, indtil man opsøger en tandlæge.
Det er således ens egen skyld at man har tandpine eller rådne tænder, Man kunne passe på, og gå til tandlæge.
Det samme med Gud, man kunne passe på, (de 10 bud)
og gå til læge (Jesus).
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går.