www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. februar
- Hvad er mit hjertes attrå? (Romer. 8:6-7). Det er så blandet, fyldt med jordiske ønsker.
Er mit hjertes attrå: lidt timelig lykke, lidt medvind og solskin? - Blandet med ønsket om Guds ønske - hans vilje med mig?
"Bed ikke om timelig lykke, men bed om den evige, som begynder her. Djævelen vil friste jer gennem jeres sjælelige, jeres timelige ønsker, som han ikke engang ønsker at opfylde - blot vinke med. Lyt ikke til ham, han kan ikke og vil ikke tilfredsstille jeres længsler.
Søg mit rige under alle forhold, og alt andet skal gives jer i tilgift.
Ofte bliver det et valg mellem min vilje og dine ønsker, eller mellem tro og tvivl, der styrker eller svækker din stilling i mig. Af angst for at miste dit timelige vel viger du uden om min vej - og hvad gavner det et menneske, om han vinder de timelige goder, men mister de evige?
Hvor din skat er, vil dit hjerte være. Her gælder det ikke klogskab - men tro.
Jeg vil ikke skuffe jer. Den som vil eje min glæde, må fornægte sig selv - sit jordiske jeg. Hvad I mister for min skyld, får I mange gange igen. Vær ikke bange for, hvad der ser ud som tab, - det skal vise sig at være en vinding!
Tragt ikke efter opfyldelsen af timelige ønsker, men søg først mit rige - min vilje - søg mig.
Søg ikke tryghed og hvile i omgivelserne, men i mig; så kan I være på vandring og dog hvile.
Græd ikke, mit barn; min fred er langt mere værd end al jordisk hygge og velvære. Tab ikke modet. Bliv i mig!"

Kl. 11:27 februar 22 2014 Dem som skal vælge imellem en eller flere fristelser får altså ingen ting.
Februar 21. 2014 Kl 8:37 Socialforvaltningen.
De står i kø for at vaske deres hænder.
De aftaler møder, for de kan ikke og tør ikke gøre noget af eget initiativ.
Kommer man til dem i April med en hastesag, så afslutter de den sidst i Oktober.
Henvender man sig, så er de til møde, på kursus, har afspasering, eller de er syge.
Skal de med en færge, brokker de sig, hvis rengøringspersonalet ikke har gjort deres arbejde til tiden og inden de kommer.
Rengøring og alle andre arbejdere må arbejde 12 timer, også inden en ferie, for man tager ikke fri, før pligterne er udført.
De pædagoiske uddannelser, deres sagsarbejde, som skal ruste dem til at kunne arbejde med mennesker, bruges stort set kun på at tilrettelægge deres eget liv, og deres undskyldninger er professionelle.
Vi kender disse arbejdsmetoder, og snakker man med andre, så er der flere som kender til de problemer. Aviserne bruger måneder og år på at omtale bare en kommunes elendige sagsbehandling, er der problemer i 2 3 måske 4 kommuner, så hører vi om disse pædagogers dygtighed og elendige sagsbehandling, som resulterer i børnevoldtægt i hele barnets opvækst osv.
Det er ikke EN SAG. Det er alle sager. det er ikke en familie, det er alle familier.

Jeg havde nogle venner i Århus engang, de præsenterede mig for en af kommunens sagsbehandlere, han opgav at arbejde sammen med kommunens pædagoger, for han ønskede at hjælpe de svage familier.
Da jeg mødte ham, besøgte han forældre til tvangsfjernede børn, for at hjælpe dem, han kendte systemet indefra. Alligevel så blev han endnu mere skuffet, og til sidst kunne man læse i avisen at han var gået ud foran et tog. Jeg fik selvfølgelig personligt at vide, hvad der var sket. Og tænkte: Ingen kendte årsagen til hans dumme handling. Men så alvorligt var det for mange år siden, og jeg kan ud fra egne oplevelser konstatere, at intet er forandret siden.

Før hans tragiske måde at sagsbehandle på, kunne man flere år før, læse om en far, som var soldat, havde fyldt sit hus med gas, og sprængt hus og naboernes vinduer i stykker, også på grund af hans følelser for familien, og myndighedernes tvangsforanstaltninger.

Man burde vide den slags. Med en pædagoisk baggrund.
Når man isolerer et menneske i 5 dage, begynder der at komme tvangsforestillinger, det er det man bruger ved psykisk tortur. En isolation, behøver ikke nødvendigvis at være i en celle. Mange ensomme lever også isoleret. De kan gå rundt i underligt tøj, røde laksko f. eks. overmalet i ansigtet, farvet hår osv, mere eller mindre.
De isolerer sig fra omverdenen af 1000 forskellige årsager.
Det kan være børnevoldtægt, for at blive i teksten.
Men der er ingen grund til at anvende vold, imod svage familier.
Selvfølgelig skal syge familier hjælpes, også med konsekvens, men hvor man finder balancen, og hvordan de enkelte familier skulle have været hjulpet, kræver at man har forældrenes tillid.
Og tillid får man ikke med de nuværende metoder.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.

i går.