www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. februar
- Er det virkelig muligt at få noget ud af os - af mig?
"Ja, på grund af MIG."
- Ja, Jesus, men på trods af os? Er det muligt?
"Ja, på trods af jer - men ikke på trods af jeres vilje!
I mig er alt, hvad du behøver - til dig selv og til andre!
Jeg er tilgivelsen. Den, som har mig, har tilgivelsen.
Og den, som har mig, har sejren. I mig har du alt, hvad du behøver!
Vær ikke vantro, men troende. Luk ikke bekymringer ind!
Jeg vil føre jer til mit mål med jeres liv, for jeg elsker jer. Mit liv i jer, det er det, jeg spejder efter - og jeg giver jer det selv!
Mine disciple - det er dem, der har nok i mig, til liv og til tjeneste.
Tomme hænder er, hvad jeg behøver for at fylde, og hvad du behøver for at gribe."

Februar 21. 2014 Kl 8:37 jeg vågnede for lidt siden til 2 sms'r som bibbede ind.
Det var vidunderligt, og da jeg læste dem tænkte jeg tilbage til min barndom i Virum, på Højdevej 16, hvor jeg havde værelset ud til haven, i mellem teglstenene fandt gråspurve plads til deres rede.
Og på muren byggede svaler deres rede.
Deres kvidren var skøn morgensang hver morgen, hvor min mor kom ind og åbnede vinduet.
De voksne svaler forbereder sig til at have unger, de bygger også et lille hus af sten, som de gylper op og limer sammen med spyt, soltørrede sten, som dem, man brugte i indvendige mure på landet, før min tid.
Alt dette er en forberedelse til, når de får unger og gylper mad op i stedet for sten.
Fra den samme mund kommer både brød og sten.
(Dette er også første gang denne gåde er åbenbaret. Den var også ny for mig.)

Åndeligt har sten og ord en stor betydning i Bibelens budskaber.
Man stenede synderen til døden.
Jesus måtte irettesætte en flok jøder, som netop stod for at ville stene en kvinde som havde overskredet de grænser som loven satte.
Kast den første sten, hvis I er uden skyld, sagde Jesus til dem, og de gamle gik bort først, bagefter fulgte de unge.
I Guds rige, irettesætter man og forventer at synden ophører.
Dem, som holder op med at synde, bliver velsignet.
Mundens former de sten vi kaster efter vores venner.
Eller vi former levende ord, som er brød og som giver liv til vores venner.
Eksemplet her vil være at sende en hjemmehosser, en Nanny, som giver levende brød til familien, i form at rådgivning og omsorg.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.

i går.
Kl 9:17 februar 21 2014. Lige for tiden snakkes der om at forbedre forholdene for for dem, der vil stikke andre til Told og Skat for sort arbejde.
Man kan undre sig over at Politikerne ikke snarl slipper deres livline fra personlig indkomst.
Med 25 % moms og 90 % energi grønne afgifter, så burde der være penge nok til deres løn.
Politikere i alle lande, skyder om sig, for at få penge af befolkningen, penge som opfylder deres drømme.
Når svalen har bygget sin rede, giver den brød til sine unger. År efter år. En ny rede hvert år. Og nyt proteinholdig føde hver dag.

Kl. 11:12 februar 21 2014. Stikkere?
Vi kan godt blive enig i at regeringen er ved at indføre annonymitet hvis man vil anmælde hinanden til Told og Skat?
Man har allerede en ordning. Der ligner.
Det er at uddele håndvåben til alle.
Computeren er en farligt redskab i de forkerte hænder, allerede nu er der en voksende kriminalitet på nettet.
Jeg fik et tilbud på e-mail forleden, og der var en knap på billedet, som havde ordene:
Afvis,
ved at trykke på den knap, godkendte jeg et medlemskab af deres forening, og nu får jeg dagligt deres tilbud.

Her er et eksempel på, hvor forbryderisk internettet er.
Og vi kan alle komme med personlige oplevelser eller historier om hvor Breitvig og andre psykopater har kronede dage.

Disse af Regeringen lovliggjorte håndvåben, som skal rettes imod: Dem som ved arbejde kan tjene penge.

Disse kugler (= sten, molotov cocktails), som man vil smide efter hinanden, er allerede nu, til skade og belaster både Told og Skat og firmaer og enkeltpersoner, og vil blive brugt som gratis fyrværkeri, til stor morskab, med de nye tiltag.
Allerede i dag føler man vrede hos offentlige ansatte hos brand og politi, søredningstjeneste med flere, over de unødvendige og ofte omkostningstunge udrykninger.
Som på grund af fuldskab, jalousi og andre personlige årsager, er blevet ringet ind.
Februar 21 2014 Kl. 12:10
Prædikeren er lidt anderledes end de andre jeg bruger og læser.
Det er Kong Salomon, med al sin visdom, der taler.
Han har ikke haft det samme kendskab til frelse og helvedet, som Kong David havde. Derfor er Kong Salomons visdom begrænset til livet her på jorden, det forvirre Jehovas Vidner med flere, for de tror alle er lige kloge, og alle alle Bibelens skrifter er skrevet af den samme Gud. Teksterne er skrevet af de mænd, som skrev. (Og lige netop disse vers, samler dagens mange ord)

Prædikeren 3:5. Tid til at kaste Sten, og Tid til at sanke Sten, Tid til at favne og Tid til ikke at favne,
6. Tid til at søge og Tid til at miste, Tid til at gemme og Tid til at bortkaste,
7. Tid til at flænge og Tid til at sy, Tid til at tie og Tid til at tale,
8. Tid til at elske og Tid til at hade, Tid til Krig og Tid til Fred.

9. Hvad Løn for sin Flid har da den, der arbejder?
10. Jeg så det Slid, som Gud har givet menneskenes børn at slide med.
11. Alt har han skabt smukt til rette Tid; også Evigheden har han lagt i deres Hjerte, . . .