www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. januar
"Som havemanden har lagt sin plan, har jeg lagt min plan for dit liv.
Jeg er den, der planter og sår, vander og renser, giver grotid og hviletid. Se hen til mig og stol på mig, at ikke dine planer og tanker hindrer min gerning.
Planen er lagt af mig for dig, ikke omvendt - og den udføres af mig, som jeg ser det bedst. Du kan ikke øve min gerning. Se hen til mig og stol på mig.
Så langt, som du ønsker at fremme Guds vilje, skal du kende den - og handle efter den!"
Kl. 10:39 Januar 10 2014 lidt chauførsnak fra i går: Falck er blevet gode til at rede liv, i forhold til før, hvor alle trafikofre blev lagt på en bårer og kørt til nærmeste hospital, eller læge.
Det er rigtigt godt og meget prisværdigt.
Men registrering af trafikfarlige vejstrækninger mangler af denne gråzone, hvor kun de sorte pletter med faktiske dødsfald bliver registreret.
Falck kan muligvis være behjælpelig med at oplyse kommunerne, om hvor og måske hvad man kan gøre for at gøre vejnettet velegnet at køre på, også for dem, som kan komme galt af sted. (dvs unge som lige har fået kort.) (De firkantede hastighedstavler kunne muligvis bruges i vintermånederne, på visse strækninger.)
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.

Kl. 9:44 januar 11. 2014 jeg havde en dejlig drøm i nat. Masser af lys og glade mennesker over alt.
Jeg var lige blevet valgt ind i bestyrelsen, på en skole, viste det sig. Selve valget og al ting var med i drømmen.
Jeg prøvede i vågen tilstand at overføre drømmen på disse ting jeg skriver, men nej, det var noget klumpe dumpe, Alt gik galt, og jeg var lige ved at glemme drøm og de ting jeg skriver om her.
Så overførte jeg drømmen på mit liv, som familiefar, Og minsanten, det var det, den drejede sig om, drømmen.
Vi var 3 som tog rundt på skolen, den ene fulgte mig tæt, den tredje gik egne veje. Og forlod os helt i slutningen af drømmen. Hun ville om på legepladsen, jeg og min makker ville ind ad hoveddøren, hvor vi hurtigt kom på arbejde, med at træffe beslutninger, (fra en fax maskine, som en anden medarbejder bragte mig, Jeg fik også ansvar for at skulle læse alle fax beskederne),
Listen var kort, 7-8 meddelelser, 3 af dem, stod der vente vente på.
Da jeg omtalte den første fax, var det om en indisk pige, som ventede på sin mor, hun kom samtidigt med at jeg læste hendes navn (Rianna) op og hun spurgte om hendes mor snart kom. Ja hun kommer sagde en af de andre. Og ønskede at jeg dæmpede stemmen, så hun ikke opdagede at jeg talte om hende.
Her vågnede jeg, og så lige at faxlisten var uendelig meget længere, end først antaget.
En lang og smuk drøm, som upåvirket af faxliste, og at den tredje makker gik, gav en dejlig følelse af at være betydningsfuld, trods alt.
Jeg var i Bestyrelsen, og der skulle findes og vælges folk til Repræsentantskabet.
Skolens område var enormt.
Den bygning vi stod udenfor var nærmest kun for børnehavebørn.

Bibelkode for i dag.
Januar 10. 2014 Jeg havde en del tanker i morges, som jeg normalt ville fatte computeren og så skrive om; men da jeg stod op, tænkte jeg på ordet: Pedantisk, det bruges på Engelsk hvor pedant betyder skolemester.
Pedantisk findes også på Engelsk, som det særlige ord, jeg tænker på.
Og ganske rigtigt, så var mine mange tanker i morges og i nat, så smålige at de ikke var værd at bruge mere tid på.
Det var en side af mig selv, jeg ikke tidligere har bemærket.
Jeg er i en meget speciel situation her til morgen. Kl. 5:39 Januar 11. 2014
Jeg har solgt, nej foræret Bjarne Riis team for 1000 kroner vand fra Ungdommens-kilde.dk med bindestreg.
Og kontakten opnåede jeg via e-mail og jeg har ikke hørt fra dem siden.
Jeg bringer mere om det en anden gang.
Men jeg kan jo ikke hjælpe ham med hans forretning, hvis han ikke svarer tilbage. (Han foretrækker at købe velsignelserne ved vandet i hemmelighed, af andre købmænd, nu ser vi om jeg får ret.)

Nu er det sådan, at Gud er lige så meget menneske som jeg er, ja mere selvfølgelig. Nu drejer denne tekst sig ikke om at måle eller sammenligne Hans kvaliteter med mine.

Min underlige situation er således ikke på grund af Bjarne Riis.
Men den opstod da jeg læste T@MT budskab for lidt siden.
Han skrev om ordene: sommer og vinter, fugle og dyr fra

Esajas 18:6. De gives alle til Bjergenes Fugle og jordens Dyr, om Somren Føde for Fugle, om Vintren for al jordens Dyr.
7. Til hin Tid skal der bringes Hærskarers Herre Gave fra et rankt og glinsende folk, et folk, som frygtes så vide, Kraftens og Sejrens folk, hvis land gennemstrømmes af Floder, til Stedet, hvor Hærskarers Herres navn bor, til Zions Bjerg.

Jeg vil lige beskrive min forståelse først:
Fugle er frie som Marco Polo, som HC Andersen, som Guds Engle, som Guds Børn, At få total frihed, er at få sine vinger. Vil piloten sige. Der nu må flyve uden en instruktør ved sin side.

Men der er et folk, som ikke kan lette røven fra jordens overflade, de sitter fast, er bundet til deres arbejde af pligter og ansvar.
Jakob arbejdede 7 år på at få sig en hustru, og da han endelig fik hende, blev han snydt, og måtte arbejde 7 år mere for at få lillesøsteren, som han bare ville have.
Alle markens dyr modtager velsignelserne, af den samme frugt, som fuglene spiste.
Takket være for fuglene, bliver de spiselige frø spredt over alt, og opdaget, og indsamlet, til lo og lade.
Der bliver skrevet bøger osv.

Men, nu har jeg lært, at der er en helt anden oversættelse og forståelse på Engelsk, en betydning, som T@MT bruger.
ØV.

Det er ikke let det her.
Og uden mit vand, så vil jeg hen og hvile lidt igen.

Den Engelske oversættelse er langt mere farverig, med en helt anden fortolkning. Den taler om sommer og vinter, om alt det dårlige, som mennesker selvforskyldt kan komme ud for.
Jeg vil så absolut vurdere den Engelske tekst som stærkt præget af oversættere som dem, der skrev Johannes Åbenbaring, Jeremias og Ezekiel og et par ekstra vers i Mosebøgerne. Jeg opdagede disse ting i går og egentligt indenfor de sidste uger. (Jeg tester min opdagelse nu, som er efterfølgende.)

Indledning og indledning: Hvornår kommer jeg til emnet?
NU.
Jeg skal prøve at gøre det kort.
Vi taler her om Kristne mennesker. Kun kristne mennesker.
Og betragteren er godt gal i hovedet.
Han forstår ikke at alle er Kristne med samme tro som han selv.

Mattæus 6:33. Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed, så skulle alle disse Ting gives jer i Tilgift.

Alle har søgt Guds Rige og fået det.
De beder bønner og det hver dag. (Og om søndagen er det med præst i fuld ornat og med kirkekor.)

Men alligevel, så taler alle de, som får velsignelserne, at velsignelserne kommer fra Gud.
Og det er fordi bøn ikke er nok.
Det er i orden at bede om tilgivelse, lagt emne, jeg springer det over.

Krista Frandsen, som bringer årets skriftsteder og Jesus bemærkning uddyber dette nye emne. Som jeg altså springer over. Det er vigtigt, ja.

T@MZ taler en del om sine sidste 4 indlæg, og efter alle forklaringerne slutter han af med versene 21-23:

Mattæus 7:19. Hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, omhugges og kastes i Ilden.
20. Altså skulle I kende dem af deres Frugter.

21. Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himmeriges Rige, men den, der gør min Faders vilje, som er i Himlene.
22. Mange skulle sige til mig på hin dag: Herre, Herre! have vi ikke profeteret ved dit navn, og have vi ikke uddrevet onde Ånder ved dit navn, og have vi ikke gjort mange kraftige Gerninger ved dit Navn?
23. Og da vil jeg bekende for dem Jeg kendte jer aldrig; viger bort fra mig, I, som øve uret!

24. Derfor, hver den, som hører disse mine ord og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig Mand, som byggede sit hus på Klippen,
25. og Skylregnen faldt, og Floderne kom, og Vindene blæste og slog imod dette hus, og det faldt ikke; thi det var grundfæstet på Klippen.

Elias og Elisa, var et glimrende eksempel, (også omtalt af T@MZ men ikke beskrevet som her)

Elias (den første) kendte Gud, de er og var venner.
Elisa (den anden) kendte til Gud, de var ikke venner.
Men Elisa var venner med Elias.

Elias fik Elias kappe, og dobbelt portion af åndens kraft, hvis han kunne se hvor Elias tog hen. Og det var til himlen. I en ildvogn.
Man troede ikke på Elias, så man sendte en eftersøgning ud for at finde liget. Og fandt ikke noget.

Men kappen er præstens ornat. Den beviser kun at præsten kender til Gud, ikke et ord om de er venner.

Jakob var heller ikke venner med sin far.
Jakobs far kunne kun lide Jakobs storebror.
Så mor hjalp Jakob med at snyde far, så han faldt for Jakob, ved at tage et skind på armen, som faderen næsten blind, kunne tro at det var storebror Esau, han velsignede.

Da Jakob senere fik sig en hustru (4 hustruer faktisk), blev han snydt tilbage af Laban, som var far til Rakel og Lea.

Så Laban lagde herefter navn til: En værre Laban.

Men det er Gud man skal kende. Ikke om Gud.
Det tog mig 30 år at blive ven med Jesus.
Kun få dage at blive ven med Gud.
Og det selvom jeg kendte Jesus Påske mm.
Havde læst bibelen, mm.
Gud som Gud, det kom hurtigt, nærmest før den første dag. Ja inden jeg blev født, hvis jeg skulle være dristig. Men det er en anden historie.
Bliv ven med Gud og Jesus. Det tæller stort. Helligånden formidler disse dine venskaber.

Og Helligånden, den har du boende, når du starter op.
Den er hurtigere end en sms.
Jeg tror det var det, jeg bringer.