Noa

1. Mosebog 7:13. Selvsamme dag gik Noa ind i Arken og med ham hans sønner Sem, Kam og Jafet, hans hustru og hans tre sønnekoner
14. og desuden alle vildtlevende Dyr efter deres Arter, alt Kvæg efter dets Arter, alt Kryb på jorden efter dets Arter og alle Fugle efter deres Arter, alle Fugle, alt, hvad der har Vinger;
15. af alt Kød, som har Livsånde, gik Par for Par ind i Arken til Noa;
16. Han og hundyr af alt Kød gik ind, som Gud havde påbudt, og Herren lukkede efter ham.

Ark spætten :-)

February 10 2014

Om Noa.
Vi kan lære meget fra Noa,
(jeg har endnu ikke læst eller oversat ordene i billedet. Det er noget jeg vil se på.

 

February 10 2014

Paradiset er uden folk, der håner.

Noa betalte flere håndværkere, til at hjælpe sig.
Men selv det daglige fællesskab, var ikke nok til at de ville frelses, sammen med Noa.

February 10 2014

Jesus kommer til at skulle afvise mange.
Lukas 13:20. Og atter sagde han: "Hvormed skal jeg ligne Guds Rige?
21. Det ligner en Surdejg, som en kvinde tog og lagde ned i tre Mål Mel, indtil det blev syret alt sammen."
22. Og han gik igennem Byer og landsbyer og lærte og tog Vejen til Jerusalem.
23. Men en sagde til ham: "Herre mon de er få, som blive frelste?" Da sagde han til dem:
24. "Kæmper for at komme ind igennem den snævre Port; thi mange, siger jeg eder, skulle søge at komme ind og ikke formå det.
25. Fra den Stund husbonden er stået op og har lukket Døren, og I begynde at stå udenfor og banke på Døren og sige: Herre, luk op for os! da vil han svare og sige til eder: Jeg kender jer ikke, hvorfra I er;
26. da skulle I begynde at sige: vi spiste og drak for dine øjne, og du lærte på vore Gader,
27. og han skal sige: Jeg siger eder, jeg kender jer ikke, hvorfra I er; viger bort fra mig, alle I, som øve uret!
28. Der skal der være Gråd og Tænders Gnidsel, når I må se Abraham og Isak og Jakob og alle Profeterne i Guds Rige, men jer selv blive kastede udenfor.
29. Og de skulle komme fra Øster og Vester og fra Norden og sønden og sidde til bords i Guds Rige.
30. Og se, der er sidste, som skulle være iblandt de første, og de der er de første, skulle være iblandt de sidste."

February 10 2014

Til billedet nedenfor:
2. Peter 3:10. Men Herrens dag skal komme som en Tyv; på den skulle Himlene forgå med stort Bulder, og Elementerne skulle komme i Brand og opløses, og jorden og alt, hvad der er på den, skal opbrændes.

2. Peter 3:7. Men de nuværende Himle og jorden holdes ved det samme ord i Forvaring til Ild, idet de bevares til de ugudelige menneskers Doms og undergangs dag.
8. Men dette ene bør ikke undgå eder, I elskede! at en dag er for Herren som tusinde År, og tusinde År som en dag.
9. Herren forhaler ikke Forjættelsen (som nogle agte det for en Forhaling), men han er langmodig for eders skyld, idet han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skulle komme til Omvendelse.
10. Men Herrens dag skal komme som en Tyv; på den skulle Himlene forgå med stort Bulder, og Elementerne skulle komme i Brand og opløses, og jorden og alt, hvad der er på den, skal opbrændes.
11. Efterdi da alt dette opløses, hvor bør I da ikke færdes i hellig Vandel og Gudsfrygt,
12. idet I forvente og fremskynde Guds dags Tilkommelse, for hvis Skyld Himle skulle antændes og opløses, og Elementer komme i Brand og smelte.
13. Men vi forvente efter hans Forjættelse nye Himle og en ny jord, i hvilke Retfærdighed bor.
14. Derfor, I elskede! efterdi I forvente dette, så gører jer Flid for at findes uplettede og ulastelige for ham i Fred,
15. og agter vor Herres Langmodighed for Frelse; ligesom også vor elskede broder Paulus efter den ham givne Visdom har skrevet til eder,

Du vil ærgre dig for evigt?
For den sidste dom afsiges foran Guds Trone.
Det tager split af et sekundt.

1000 år er for Gud som en dag.

Der er gråd i Himlen i en halv time, det er i denne time, det sker.
Himmelen i dag, er som Noas Ark, da Noa samlede dyrene, spillede han på en sølv tværfjøjte, og dyrene fulgte ham.
I dag er det Helligånden som taler til os alle, en stille stemme, en fornemmelse, og lytter vi til den indre stemme, så lytter vi til Jesus, til Gud og til den anden talsmand.


Johannes 14:14. Dersom I bede om noget i mit navn, vil jeg gøre det.
15. Dersom I elske mig, da holder mine Befalinger!
16. Og jeg vil bede Faderen, og han skal give jer en anden Talsmand til at være hos jer evindelig,
17. den Sandhedens Ånd, som Verden ikke kan modtage, thi den ser den ikke og kender den ikke; men I kende den, thi den bliver hos eder og skal være i eder.


Johannes 14:26. Men Talsmanden, den Helligånd, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alle Ting og minde jer om alle Ting, som jeg har sagt eder.

Johannes 15:25. Dog, det ord, som er skrevet i deres Lov, må opfyldes: De hadede mig uforskyldt.
26. Men når Talsmanden kommer, som jeg skal sende jer fra Faderen, Sandhedens Ånd, som udgår fra Faderen, da skal han vidne om mig.
27. Men også I skulle vidne; thi I vare med mig fra Begyndelsen."

Johannes 16:7. Men jeg siger jer Sandheden: Det er jer gavnligt, at jeg går bort, thi går jeg ikke bort, kommer Talsmanden ikke til eder; men går jeg bort, så vil jeg sende ham til eder.
8. Og når han kommer, skal han overbevise Verden om Synd og om Retfærdighed og om Dom.
9. Om Synd, fordi de ikke tro på mig;
10. men om Retfærdighed, fordi jeg går til min Fader, og I se mig ikke længer;
11. men om Dom, fordi denne Verdens Fyrste er dømt.
12. Jeg har endnu meget at sige eder; men I kunne ikke bære det nu.
13. Men når han, Sandhedens Ånd, kommer, skal han vejlede jer til hele Sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende Ting skal han forkynde eder.

14. Han skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde eder.
15. Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde eder.
16. Om en liden Stund skulle I ikke se mig længer, og atter om en liden Stund skulle I se mig."

Mattæus 12:30. Den, som ikke er med mig, er imod mig; og den, som ikke samler med mig, adspreder.
31. Derfor siger jeg eder: Al Synd og Bespottelse skal forlades Menneskene, men Bespottelsen imod Ånden skal ikke forlades.
32. Og den, som taler et ord imod menneskesønnen, ham skal det forlades; men den som taler imod den Helligånd, ham skal det ikke forlades, hverken i denne Verden eller i den kommende.

Markus 1:8. Jeg (= Johannes Døber) har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med den Helligånd."

Markus 3:28. Sandelig, siger jeg eder, alle Ting skulle forlades menneskenes Børn, Synder og Bespottelser, hvor store Bespottelser de end tale;
29. men den. som taler bespotteligt imod den Helligånd, har evindeligt ingen Forladelse, men skal være skyldig i en evig Synd."
30. De sagde nemlig: "Han har en uren Ånd."

Markus 12:36. David selv sagde ved den Helligånd:

Lukas 1:15. . . . . (Johannes Døber) han skal fyldes med den Helligånd alt fra Moders Liv,
16. og mange af Israels børn skal han omvende til Herren deres Gud.
17. Og han (Johannes) skal gå foran for ham (Jesus) i Elias's Ånd og Kraft for at vende Fædres Hjerter til børn og genstridige til retfærdiges Sind for at berede Herren et velskikket folk."

Lukas 3:16. da svarede Johannes og sagde til alle: "Jeg døber jer med vand; men den kommer, som er stærkere end jeg, og hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at løse; han skal døbe jer med den Helligånd og Ild.

 

. .

Jeremias 31:21. Rejs dig Vejvisersten, sæt Mærkesten op, ret din Tanke på Højvejen, Vejen, du gik, vend hjem, du Israels Jomfru, til disse dine Byer!
22. Hvor længe vil du dog tøve, du frafaldne datter? Thi Herren skaber nyt i landet: kvinde værner om Mand.

Jeremias 31:21. Rejs dig Vejvisersten, sæt Mærkesten op, ret din Tanke på Højvejen, Vejen, du gik, vend hjem, du Israels Jomfru, til disse dine Byer!
22. Hvor længe vil du dog tøve, du frafaldne datter? Thi Herren skaber nyt i landet: kvinde værner om Mand.

næste
at blive født på ny