Det vigtigste og det helt store mysterium er: At blive Født På Ny Kristen.
Ingen jeg har læst om, fortæller: Hvad der sker.
Hvis ikke Jeg selv havde haft den oplevelse, så ville jeg aldrig kunne forklare det.
Jeg må straks fortælle, at andre ikke behøver at opleve det jeg har oplevet.
For jeg har mødt mange rigtig mange, som jeg betragter som værende født på ny, lige så vel som jeg blev det.
Jeg vil nu beskrive en åndelig oplevelse som jeg oplevede det i en fysisk verden.
Vi bevæger os ind på en fortælling nu, som psykologer ikke kan forstå.
Jeg vil guide min læser så ghodt det er muligt med ord.

Jeremias 31:21. Rejs dig Vejvisersten, sæt Mærkesten op, ret din Tanke på Højvejen, Vejen, du gik, vend hjem, du Israels Jomfru, til disse dine Byer!
22. Hvor længe vil du dog tøve, du frafaldne datter? Thi Herren skaber nyt i landet: kvinde værner om Mand.

Når du er helt nede, så har Gud noget specielt til dig.

Det er HER de fleste møder og bliver venner med Gud. Det er her jeg møder mange som har modtaget Talsmanden, Guds Helligånd. Det er her de fleste bliver født på ny, Bliver åndelige.
Får åndens gaver. Helt uden at vide noget om religion. De er bare født på ny, sådan.
Ligesom de fleste, ja alle babyer, ikke ved noget om fødsel, før de bliver født. Det lærer de først om som voksne. Når de måske selv skal føde.

Pater Pio, er den præst som opnåede størst agtelse, i min verden, han var en ydmyg Kaputinermunk, og der er skrevet mange bøger om ham, jeg ville ønske jeg havde nogle få udvalgte om ham på min hjemmeside. Men det kommer.
Han sagde: Vær som et ufødt barn, som stadig ligger i din moders mave.
Sådan.
Så simpelt er det. For mig og for alle andre.

Anna Katharina Emmerick fortalte om engang hun som lille pige var kravlet ind i en lille hule i et tjørnekrat. Pludselig opdagede hun, at hun ikke kunne komme ud. Gud fortæller hende at hun skal slappe helt af, falde til ro. Det gjorde hun og kom ud.

Min dåb, blev iscenesat. Af Gud, Det foregik i Kristiania, i en af kanalerne der. Der er ingen skibe, vandet er ikke dybt, det er der bare.
På stranden, havde jeg samlet sand til en lille pyramide måske 90 cm høj, jeg skravede de små sandkorn sammen med hænderne, og tænkte: Hvert lille sandkorn var en sjæl.
Jeg lagde også nogle strå ind imellem, en håndfuld eller to, for at få dem med, der skulle være plads til alle når jeg skulle udføre arbejdet, lidt ligesom Pater Pio, han kunne også ønske mere end planlagt.

I løbet af aftenen, fik jeg 2 besøg, jeg brugte hele eftermiddagen på dette.
En kom og fortalte at han havde haft en hjemløs boende, som ikke var kommet tilbage som aftalt.
Jeg fornemmede klart, at jeg kunne have fået husly. Men det var ikke det jeg stod der langs kanalen for at få.
Så efter at have fortalt ham om ræven, som lige havde været der, og som var begyndt at slæbe af med min lammeskindsfrakke, indtil jeg sagde: Så tag den dog. Hvorved den stoppede øjeblikkelig med sit forehavende. Derpå gik den hen til min noget store pyramide, og kravlede nysgerrigt op på den med forpoterne, hvorefter den drejede udenom og forsvandt vær på den anden side.
I dag læste jeg i
Lukas 13:31 . . . thi Herodes vil slå dig ihjel."
32. Og han (=Jesus) sagde til dem: "Går hen og siger til denne Ræv:

Den venlige mand fortalte mig, at ræven har en stor hale og et lille hoved.
Det så lidt uharmonisk ud, sluttede han. Og vi skiltes.

Kl. 22:55 Februar 10 2014
At være som et lille ufødt barn, som en sommerfuglelarve i sin puppe, er også en form for meditation.
Man tømmer sin hjerne for tanker, man bliver alene, selvom man måske sidder ude i naturen og nyder den.
Det er ikke at slukke for sine sanser. Men man tømmer sit indre, sidder og venter.
Jesus står lige foran dig, Gud er der, og Helligånden er der.
Her var skriftsteder nyttige for mig, men Gud er der også for dem, som ikke kan læse.
Gud behøver hverken Bibel eller sms. Han har klaret sig uden i mange tusind år.
At Jøderne har bevaret og kopieret bibelen er prisværdigt, og beundringsværdigt.
Der er 2 bogstaver i Bibelen, som ikke giver mening i teksten.
Hvis de mangler, så er kopien ikke korrekt. De er kontrolbogstaver, så ned til hvert bogstav er Det gamle Testamentes mange bøger kopieret i år tusind 1196924 bogstaver, Det samme med Mosebøgerne 304804 bogstaver.
Det er jo klart at det vil glæde disse munke, som har viet deres liv til at afskrive disse bøger, bogstav for bogstav, når de fra og i Himlen ser, hvad man reelt kan med deres optegnelser.
For ved for nyligt at få egnede computerprogrammer kan man læse på kryds og tværs i bibelens mange bogstaver.
Det hedder BibelKoder en voldsomt voksende videnskab, som fortæller os alt om det, der sker omkring os i dag.
Gud tager æren for naturkatastroferne mm, Han havde forberedt dem og vidste at de kom, længe før Moses og de andre skrev deres tekster.

Hvis du kan rumme det.
Jeg læste engang om Tao, en Kineser. som skrev en bog, til alle ledere i verden, med den viden han bringer frem, så vil enhver kunne blive en egnet leder, en konge, en præsident.
Ingenting er mere vigtig end man umiddelbart skulle tro, ydmughed beskriver han som vandet, der søger ned, ja om muligt skjuler sig under jorden, for derfra at give frø og blomster liv og næring.
(Lige den, kan du ikke finde Tao fortælle, den har jeg lige skrevet for første gang. Men det er det der menes med ydmyghed.)
Citater fra Tao: I midten af et hjul er der ingenting, på grund af det, kan hjulet dreje rundt.
Huses værdi måles ud fra hvor meget ingenting de rummer.
En kop, en skål en krukke, er fyldt med ingenting.

Citater fra Jesus: Man kan ikke tjene 2 herrer, er du fyldt op med denne verdens bekymringer, er der ikke plads til Gud.
Hver dag, har nok i sine bekymringer.
Markens fugle bliver dog mætte, uden at samle til huse.
En rig har mere end nok at bekymre sig for, han får svært ved at komme ind igennem nåleøjet.

Er dit mål, at komme Gud så nær, at Han vil bo i dig, og du hos Ham, så skal du være så ydmyg at du kan forstå: Du kan ikke klare det.
De kristne siger fejlagtigt at det er ved tro, de bliver frelst.
For de vildleder os til at tænke: Det er ved vores tro, at vi bliver frelst.
Og sandheden er at det er ved Jesus tro, at vi bliver frelst.
Vores tro kan ingenting. På det plan. Vi kan ikke komme til at leve evigt, på den måde, om vi har nok så megen tro.
Adam havde tro, lige siden Adam har alle haft tro, tro på at de kunne slå en koldbøtte, osv.
Men de endte alle sammen i forhelvedet, hvis ikke de var egnede til at komme ind i selve helvedet, Døden tog magten, og Jesus befriede Adam, Kong David og dem alle sammen.
Jeg har tidligere nævnt Enok og Elias, og for den sag skyld Moses, for hans ånd og deres legemer, blev optaget af Gud til Himmelen, til Paradiset.

Så vores tro er ingenting, vi udøver tro, Gud opbygger vores tro, men uden Gud kan alt ende med at blive håbløst. Som det skete for stort set alle, før Jesus brød dødens lænker.

Vi slås med vores eget begær. Vi slås med præsters og kirkers vildledning,
Satans engle er 1000 gange stærkere en vi, i åndeverdenen, har du viet dit liv til Satan, griner han af dig, for han vil ikke dele sin magt med dig, du er blot et menneske, du vil aldrig kunne måle dig med ham, han vil nyde at du bliver pint ekstra meget, fordi du svigtede Adam og dit ophav.
Al løgn kommer fra ham, han er større egoist end alle andre skabninger. Du har ikke en jordisk chance for at overvinde, eller at blive ligeværdig, han har fyldt dig med falske løfter fra dag et af.
Du får en plads i helvedet som er værre end alle andre, selv dem som du har vildledt vil komme og pine dig. Og det samme gælder for de præster der vildleder Guds menighed.
AK og VE, dem der trodser Gud.

Der er KUN Jesus som har tro på, at Han kan frelse Adams efterkommere.
OG Jesus ved at Han ikke kan klare det. Han tror at Gud kan klare det. Det er Guds TRO vi skal dele og modtage fra Gud.
Når det hele er overstået, kan vi sige: Nå ja, selvfølgelig.
Jesus er ydmyg lige til den dag. Hvor Han for anden og de to eneste gange kalder Riget for Hans Lukas 22:30 Johannes 18:36.
Det er Guds Rige, altid, når Jesus taler om Riget.

Jeg havde overhovedet ingen fornemmelse at Jesus i alle de år jeg vandrede med Gud, der gik mere end 35 år før jeg kunne kalde Jesus for min ven. Jeg kendte Ham ikke, Jeg kendte Gud, og havde mange fine, skønne og dejlige oplevelser, men det var altid Gud, jeg mødte.
Jesus var lammet, som blev ofret, Han er min præst og din præst, vores præst. Men det er Gud som er Gud. Vi er hans børn alle sammen, samme DNA, plejer jeg at sige.
At Jesus er mere elsket end jeg, har jeg det rigtig fint med.
Jeg er Gud evig taknemmelig for hvert et skridt jeg må tage. Det får hver dag til at vare lidt længere, og det gør nydelsen af livet større.
At side og skrive disse ting, og opdage Guds inspirerende tilskyndelser, er alt værd.
Det er som at læse en andens tekst. Jeg nyder det. Og min lille hund syntes at nu må jeg godt ta og komme i seng. nu Kl 00:46 februar 11. 2014
Jeg har luftet hunden, læst facebook, og svaret emails kikket dating, spist mm.
Så godnat fra mig.