. At modtage Jesus

. . . .Gud har noget som er bedre til dig end det du lægger bag dig.

February 8 2014

Om Jesus.
Jesus liv er utroligt simpelt, det er vores liv også.
I Paradiset er det på samme måde, sang og musik og smukke farver fra Guds Trone bølger harmonisk med hinanden som Nordlys og regnbue.
selv blomsterne synes at bevæge sig til musikkens rytme. Helligåndens vinde blæser deres milde brise ud over den ganske himmel.
Der er et videoklip på youtube som demonstrerer denne brise.
https://www.facebook.com/#!/photo.php?v=4636176503384&set=vb.1262114038&type=2&theater

Jeg vil nu beskrive bruden lidt.

February 10 2014

Om de kloge Brudjomfruer.
Der er 10 jomfruer omtalt i en lignelse. (Mattæus 25) Disse Jomfruer, (det er også et godt billede, jeg kan skrive om), Men de 5 jomfruer, var kloge, de havde olie til deres lamper. (= Olien er Guds ord, den først olie kommer fra vores forældre, men den evige olie kommer fra Gud, i form af Guds ord. Vi kan hente olie fra Bibelen, som er en store kilde, for os alle. Der er 2 kilder, Bibelen på bordet og Helligånden, som er overalt i skabelsen)
Der kom manna ned fra Himlen, hver dag i 40 år til over 2 millioner mennesker, og en krukke af det, blev gemt i Pagtens ark, således også med Bibelen. Den er kun en lille smagsprøve, en lille prøvepakke.)
Dem, der tager Guds ord til sig, i det daglige liv, de gør sig rede, til at møde Gud, som ligeværdig.
De bor hos Gud, for evigt. Dette tilbud, er til dig og til mig og til alle, siger du ja til den date med Gud, så er du udvalgt. Siger du nej, så er du stadig kaldet.
Troen gør forskellen. På om vi er en dårer eller klog i lignelsen.
De fem dårer ventede med at ville kunne lyse, til Jesus kom.
De var uden håb og uden tro, håbløse og troløse.

February 10 2014

Og hvad betyder udvalgt:
Kvinden blev skabt af Adams riben.
Ikke af hans fod, for at trædes på.
Ikke af hans hoved, for at overgå ham.
men fra hans side for at kunne stå ved siden af ham.
under armene for at blive beskyttet.
og nær hjertet for at blive elsket.

February 10 2014

Vinger.
Rut 2:12. Herren gengælde dig, hvad du har gjort, og din Løn blive rigelig fra Herren, Israels Gud, under hvis Vinger du kom og søgte Ly!"

February 10 2014

Om befrielsen.
Esajas 31:5. Som svævende Fugle så skærmer Hærskarers Herre Jerusalem, skærmer og frier, skåner og redder.

(Et af Britiske RAF fly, som befriede Jerusalem, hed: "Herren holder sit løfte" det fløj bogstavelig talt som brølende løver, over Jerusalem for ca 100 år siden, som der står i vers 4)

Esajas 31:4. Thi så sagde Herren til mig: Som en Løve knurrer, en ungløve over sit Rov, og ikke, når Hyrdernes Flok kaldes hid imod den, skræmmes af Skriget eller viger for Larmen, så stiger Hærskarers Herre ned til Kamp på Zions Bjerg og Høj.


Esajas 31:6. vend om til ham, hvem Israels børn faldt fra så dybt!
7. Thi på hin dag vrager enhver sine Guder af sølv sine Guder af Guld, eders Hænders syndige Værk.

Tro gør en simpel handling til en vidunderlig velsignelse.

February 10 2014

Gør dig selv til en ven.

Lukas 13:34 og i Mattæus 23:37. Jerusalem! Jerusalem! som ihjelslår Profeterne og stener dem, som er sendte til dig, hvor ofte ville jeg samle dine børn, ligesom en Høne samler sine Kyllinger under Vingerne! Og I ville ikke.
38. Se, eders hus lades jer øde!
39. Thi jeg siger eder: I skulle ingenlunde se mig fra nu af, indtil I sige: Velsignet være den, som kommer, i Herrens navn!"

February 10 2014

Døden er grusom
Jeremias 48:8. Hærværksmænd (fra dødsriget) skal komme over hver By, ingen By skal reddes; Dalen skal ødelægges og Højsletten hærges, som Herren har sagt.
9. Giv Moab Vinger, at det kan flyve bort; dets Byer skal blive en Ørken, så ingen bor der.
10. Forbandet være den, der er lad til at gøre Herrens Værk, forbandet den, som holder sit Sværd fra Blod.

Jesus sagde til Peter: Køb sværd. (for Peter var jo den eneste, som lyttede, og købte sværd)
Lukas 22:35. Og han sagde til dem: "Da jeg udsendte jer uden Pung og Taske og Sko, manglede I da noget?" Og de sagde: "Intet."
36. Men han sagde til dem: "Men nu, den, som har en Pung, tage den med, ligeså også en Taske; og den, som ikke har noget Sværd, sælge sin Kappe og købe et!

Og Peter købte sværd. Og Jesus sagde: Der misforstod du mig.
Mattæus 26:51. Og se, en af dem, som vare med Jesus, rakte hånden ud og drog sit Sværd og slog Ypperstepræstens Tjener og huggede hans øre af.
52. Da siger Jesus til ham: "Stik dit Sværd igen på dets Sted; thi alle de, som tage Sværd, skulle omkomme ved Sværd.

. . . . Ordet skal være dit sværd. . . . . og . . . . Ordet skal være dit lys.

 

February 10 2014

Jesus Helliger kun denne form for krig.
Joel 3:14. Råb det ud blandt folkene, helliger en Krig, væk Heltene op! Lad alle våbenføre Mænd komme og drage op!
15. Smed eders Plovjern om til Sværd, eders Vingårdsknive til Spyd!
Svæklingen skal sige: "Jeg er en Helt!"

16. Skynd jer og kom, alle hedningefolk viden om, og saml eder! Før dine Helte derned, Herre!
17. hedningefolkene skal vækkes op og drage til Josafats Dal; thi der vil jeg sidde til Doms over alle hedningefolk viden om.
18. Sving Seglen, thi Høsten er moden; kom og stamp, thi Persekummen er fuld! Persekarrene løber over, thi stor er folkenes Ondskab.
19. skarer på skarer i Opgørets Dal! Thi nær er Herrens dag i Opgørets Dal.
20. Sol og Måne sortner, og Stjernerne mister deres Glans.

Forandringerne sker INDEN disse datoer.

. . .april 15 2014 . . .oktober 8 2014 . . .marts 20 2015 . . .april 4 2015 . . .september 28 2015 . . .

før denne side. næste side om Noa. er under forberedelse

Amos 9
1. Herren så jeg; han stod ved alteret og sagde: Til Søjlehovedet slår jeg, så Dørens Tærskel ryster. Jeg rammer dem alle i Hovedet, de sidste dræber jeg med Sværd; ingen af dem skal undfly, ingen af dem skal reddes.
2. Bryder de ind i døds riget, min hånd skal hente dem der; stiger de op til Himlen, jeg styrter dem ned derfra;
3. skjuler de sig på Karmels Top, jeg finder og henter dem der; gemmer de sig for mig på Havsens Bund, jeg byder Slangen bide dem der;
4. vandrer de som Fanger for deres Fjender, jeg byder Sværdet dræbe dem der. Jeg fæster mit øje på dem til ulykke, ikke til Lykke.
5. Herren, Hærskarers Herre, som rører ved jorden, så den skælver, så alle, som bor på den, sørger,så den stiger overalt som Nilen og synker som Ægyptens Flod,
6. han, som bygged sin Højsal i Himlen, som fæstned sit Hvælv på Jorden, kalder ad Havets vande og gyder dem ud over jorden, Herren er hans navn.
7. Er I mig ej som Ætiopiens børn, Israeliter, lyder det fra Herren; har jeg ikke ført Israel op fra Ægyptens land, Filisterne fra Kaftor, Aram fra Kir?
8. Se, den Herre Herrens øjne er vendt mod det syndige Rige, og jeg udsletter det af jorden. Dog vil jeg ikke helt udslette Jakobs Hus, lyder det fra Herren;

9. thi se, jeg byder, at Israels hus skal sigtes blandt alle Folkene, som man sigter med Sold, uden at et Korn falder til Jorden.
10. For Sværdet skal alle Syndere i mit folk dø, de, som siger: "Os når ulykken ikke; den kommer ikke over os."
11. På hin dag rejser jeg Davids faldne Hytte; jeg tætter dens Revner, opfører, hvad der sank i Grus, og bygger den som i gamle Dage,
12. så de tager Edoms Rest i Eje og alle de folk, over hvilke mit Navn er nævnt, lyder det fra Herren, som fuldbyrder dette.
13. Se, dage skal komme, lyder det fra Herren, da Plovmand følger Høstmand i Hælene og Drueperser Sædemand, da Bjergene drypper med Most og alle Høje flyder.
14. Da vender jeg mit folk Israels skæbne, og de skal bygge de ødelagte byer og bo deri, de skal plandte vingåre og drikke vinen, anlægge haver og spise frugten.
15. Jeg planter dem i deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op af deres jord, som jeg gav dem, siger Herren din Gud.

Joel 2
1. Stød i horn på Zion, blæs alarm på mit hellige Bjerg! Alle i landet skal bæve, thi Herrens dag, den kommer;
2. ja, nær er Mulms og Mørkes dag, Skyers og Tåges dag. Et stort, et vældigt folk er bredt som Gry over Bjerge. Dets Lige har aldrig været, skal aldrig komme herefter til fjerneste slægters År.
3. Foran det æder Ild, og bag det flammer Lue; foran det er landet som Eden og bag det en øde Ørk; fra det slipper ingen bort.
4. At se til er de som Heste, som Hingste farer de frem;
5. det lyder som raslende Vogne, når de hopper på Bjergenes Tinder, som knitrende Lue, der æder Strå, som en vældig Hær, der er rustet til Strid.
6. folkeslag skælver for dem, alle Ansigter blusser.
7. Som Helte haster de frem, som Stridsmænd stormer de Mure; enhver går lige ud, de bøjer ej af fra vejen.
8. De trænger ikke hverandre, hver følger sin egen Sti. trods Våbenmagt styrter de frem uden at lade sig standse, de kaster sig over Byen,
9. stormer Mulen i Løb; i husene trænger de ind, gennem Vinduer kommer de som Tyve.
10. Foran dem skælver jorden, Himlen bæver; Sol og Måne sortner, Stjernerne mister deres Glans.
11. Foran sin Stridsmagt løfter Herren sin Røst, thi såre stor er hans Hær, ja, hans ords Fuldbyrder er vældig; thi stor er Herrens dag og såre frygtelig; hvem holder den ud?
12. Selv nu, så lyder det fra Herren, vend om til mig af ganske Hjerte, med Faste og Gråd og Klage!
13. sønderriv Hjerterne, ej eders Klæder, vend om til Herren eders Gud! Thi nådig og barmhjertig er han, langmodig og rig på Miskundhed, han angrer det onde.

før denne side