. . . . Sejeren bringer evigt liv, uden ondskab.

. . Jesus vandt over djævelen med et kors og 3 nagler

February 8 2014

Om Jesus.
I det gamle testamente, ventede man på at Jesus skulle komme, lige siden Adam har Gud lovet at sende sin søn og gennemføre opstandelsen.
Alle lige siden Adam indtil Jesus havde kun et sted at gå hen som døde, og det var til dødsriget, meget få, kunne forlade jorden og komme i paradiset, vi kender mange som gjorde, Enok og Elias

Hebræer 11:5. Ved tro blev Enok borttagen, for at han ikke skulle se døden, og han blev ikke funden, efterdi Gud havde taget ham bort; thi før Borttagelsen har han fået det vidnesbyrd, at han har behaget Gud.

Markus 9:4. Og Elias tillige med Moses viste sig for dem, og de samtalede med Jesus.

Moses blev jo dog optaget til Paradiset, uden hans legeme.

Men de 3 nagler, blev et verdensomspændende vidnesbyrd på Guds almagt.
I billedet nedenfor ser vi bogstavet w midt i lyset, hvor der er helt hvid baggrund.
Det ligner en nagle, det udtales w, det er også et 6 tal. Skal du skrive 6, så bruger du dette bogstav som også også er tallet 6
datoen 6.6.6. skrives w.w.w.

February 8 2014

Et nyt tempel af kød og blod

Da Johannes skrev Johannes Åbenbaring, er der mange tydelige beviser på at han havde en udvidet kendskab til Det Gamle Testamente, han var med andre ord, meget belært, ud over det sædvanlige.
Men ligesom Nostradamus, så var han en kunstner, hans talent var hans viden, men hans ord blev mystiske, og kan først forstås når man ved, hvad han taler om.

Åbenbaringen 13:18. Her gælder det Visdom! Den, som har Forstand, udregne Dyrets Tal; thi det er et menneskes Tal, og dets Tal er 666.

Det er jo let nok at se i dag: 3 Hebræiske 6 taller skrives på Dansk som WWW
Jødernes skræk.
Jesus var Jødernes skræk.

Daniel 12:11. Fra den Tid det daglige Offer ophæves og Ødelæggelsens Vederstyggelighed rejses, skal der gå 1290 dage.
12. Salig er den, der holder ud og oplever 1335 dage.

Jesus kom og ophævede det daglige offer, i Jødernes tempel, ved hans død, rev Gud forhænget i stykker. Gud var rasende på Jøderne, på de fine selvhævdende Jødepræster, rasende.

For dem, var Jesus en vederstyggelighed, en der ødelagde deres lukretive tilværelse.
Og 40 dage efter, 43 dage efter korsfæstelsen 44 dage efter tilfangetagelsen, med andre ord, mindst 45 dage efter havde Helligånden givet sig til kende, Pinsen og frelsesbudskabet blev Helliget For Herren. Det nye Tempel blev indviet på Pinsedagen, med ild og Helligånd, nøjagtigt som da Kong Salomon fik sit Tempel indviet i Det Gamle Testamente. Et nyt Tempel af kød og blod, ligesom Jesus og Gud selv.
Man skulle ikke længere opsøge Gud i Jerusalem.
Guds sejr med 3 nagler som oversættes til WWW gik sin sejrsgang verden over.
Sandhedens lys afslører løgnens mørke overalt.

Johannes 3:20. Thi hver den, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til Lyset, for at hans Gerninger ikke skulle revses.

February 8 2014

Jesus vandt over Satan.

Bundet med vores syndens lænker, kunne vi bare bøje hovedet og undskylde, at vi lod vores hjertedør stå åben ligesom Jøderne gjorde, ja vi var værre end Jøderne, vi troede på hvad som helst. Og fik bolig i hedningernes land, oppe mod nord.

 

Jeg skulle have haft et timeglas, her, men kunne ikke finde et passende billede af et.

 

Hvis du døde i dag: Hvor vil du gå hen?

February 9 2014

den Næste side.

den forrige side.