fra: www.beholy.be

af
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. marts
"Den, som tror mig, hører min røst. Ingen skal søge forgæves!
Jeg er Sandheden - den, som søger MIG, skal ikke gå vild!
Søg altid til KILDEN, og lad dig ikke nøjes med det vand, som har løbet kort eller langt - om end gennem aldrig så skønne egne!
Den, som drikker af KILDEN, drikker til LIV!"
i går eller sidst...... Back to index. tilbage til index.
A.M. 4:49 2020 March 31
This is a drawing of the mercy seat, covering the Ark, found in Jerusalem.

Exodus 35:34 And he hath put in his heart that he may teach, both he, and Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan.
35:35 Them hath he filled with wisdom of heart, to work all manner of work, of the engraver, and of the cunning workman, and of the embroiderer, in blue, and in purple, in scarlet, and in fine linen, and of the weaver, even of them that do any work, and of those that devise cunning work.
36:1 Then wrought Bezaleel and Aholiab, and every wise hearted man, in whom the Lord put wisdom and understanding to know how to work all manner of work for the service of the sanctuary, according to all that the Lord had commanded.
36:2 And Moses called Bezaleel and Aholiab, and every wise hearted man, in whose heart the Lord had put wisdom, even every one whose heart stirred him up to come unto the work to do it:

Exodus 25:8 And let them make me a sanctuary; that I may dwell among them.
25:9 According to all that I shew thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it.
25:10 And they shall make an ark of shittim wood: two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.
25:11 And thou shalt overlay it with pure gold, within and without shalt thou overlay it, and shalt make upon it a crown of gold round about.
25:12 And thou shalt cast four rings of gold for it, and put them in the four corners thereof; and two rings shall be in the one side of it, and two rings in the other side of it.
25:13 And thou shalt make staves of shittim wood, and overlay them with gold.
25:14 And thou shalt put the staves into the rings by the sides of the ark, that the ark may be borne with them.
25:15 The staves shall be in the rings of the ark: they shall not be taken from it.
25:16 And thou shalt put into the ark the testimony which I shall give thee.
25:17 And thou shalt make a mercy seat of pure gold: two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof.
25:18 And thou shalt make two cherubims of gold, of beaten work shalt thou make them, in the two ends of the mercy seat.
25:19 And make one cherub on the one end, and the other cherub on the other end: even of the mercy seat shall ye make the cherubims on the two ends thereof.
25:20 And the cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another; toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be.
25:21 And thou shalt put the mercy seat above upon the ark; and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee.

Exodus 25:22 And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony, of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel.
25:23 Thou shalt also make a table of shittim wood: two cubits shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.
25:24 And thou shalt overlay it with pure gold, and make thereto a crown of gold round about.
25:25 And thou shalt make unto it a border of an hand breadth round about, and thou shalt make a golden crown to the border thereof round about.
25:26 And thou shalt make for it four rings of gold, and put the rings in the four corners that are on the four feet thereof.
25:27 Over against the border shall the rings be for places of the staves to bear the table.
25:28 And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold, that the table may be borne with them.
25:29 And thou shalt make the dishes thereof, and spoons thereof, and covers thereof, and bowls thereof, to cover withal: of pure gold shalt thou make them.
25:30 And thou shalt set upon the table shewbread before me alway.

Exodus 25:31 And thou shalt make a candlestick of pure gold: of beaten work shall the candlestick be made: his shaft, and his branches, his bowls, his knops, and his flowers, shall be of the same.
25:32 And six branches shall come out of the sides of it; three branches of the candlestick out of the one side, and three branches of the candlestick out of the other side:
25:33 Three bowls made like unto almonds, with a knop and a flower in one branch; and three bowls made like almonds in the other branch, with a knop and a flower: so in the six branches that come out of the candlestick.
25:34 And in the candlesticks shall be four bowls made like unto almonds, with their knops and their flowers.
25:35 And there shall be a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, according to the six branches that proceed out of the candlestick.
25:36 Their knops and their branches shall be of the same: all it shall be one beaten work of pure gold.
25:37 And thou shalt make the seven lamps thereof: and they shall light the lamps thereof, that they may give light over against it.
25:38 And the tongs thereof, and the snuffdishes thereof, shall be of pure gold.
25:39 Of a talent of pure gold shall he make it, with all these vessels.
25:40 And look that thou make them after their pattern, which was shewed thee in the mount.
Kl. 4:49 2020 Marts 31
Dette er en tegning af sonedækket fundet i Jerusalem.

2. Mosebog 35:34. Og tillige har han givet både ham og Oholiab, Ahisamaks søn, af Dans Stamme Gaver til at lære fra sig.
35. Han har fyldt dem med Kunstsnilde til at udføre alskens Udskæringsarbejde, Kunstvævning, broget Vævning af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og Byssus og almindelig Vævning, så de kan udføre alt Slags Arbejde og udtænke Kunstværker.

36-1. Derfor skal Bezal'el og Oholiab og alle andre kunstforstandige Mænd, hvem Herren har givet Kunstsnilde og Kløgt, så de forstår sig på Arbejdet, udføre alt Arbejdet ved Helligdommens Opførelse i Overensstemmelse med alt, hvad Herren har påbudt.
2. Mosebog 36:2. Derpå tilkaldte Moses Bezal'el og Oholiab og alle de kunstforstandige Mænd, hvem Herren havde givet Kunstsnilde, alle dem, som i deres Hjerte følte sig tilskyndet til at give sig i Lag med udførelsen af Arbejdet.

2. Mosebog 25:8. Og du skal indrette mig en Helligdom, for at jeg kan bo midt iblandt dem.
9. Du skal indrette Boligen og alt dens Tilbehør nøje efter det Forbillede, jeg vil vise dig.
10. Du skal lave en Ark af Akacietræ, halvtredje Alen lang, halvanden Alen bred og halvanden Alen høj,
11. og overtrække den med pu1t guld; indvendig og udvendig skal du overtrække den og sætte en gylden Krans rundt om den;
12. og du skal støbe fire guldringe til den og sætte dem på dens fire Fødder, to Ringe på hver Side at den.
13. Så skal du lave Bærestænger af Akacietræ og overtrække dem med Guld,
14. og du skal stikke Stængerne gennem Ringene på Arkens Sider, for at den kan bæres med dem;
15. Stængerne skal blive i Ringene, de må ikke tages ud.
16. Og i Arken skal du nedlægge vidnesbyrdet, som jeg vil give dig.
17. Så skal du lave et Sonedække af purt guld, halvtredje Alen langt og halvanden Alen bredt;
18. og du skal lave to Keruber af guld, i drevet Arbejde skal du lave dem, ved begge ender af Sonedækket.
19. Den ene Kerub skal du anbringe ved den ene ende, den anden Kerub ved den anden; du skal lave Keruberne således, at de er i et med Sonedækket ved begge ender.
20. Og Keruberne skal brede deres Vinger i Vejret, således at de dækker over Sonedækket med deres Vinger, og de skal vende Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sonedækket skal Kerubernes Ansigter vende.
21. Og Sonedækket skal du lægge over Arken, men i Arken skal du lægge vidnesbyrdet, som jeg vil give dig.

2. Mosebog 25:22. Der vil jeg mødes med dig, og fra Sonedækket, fra Pladsen mellem de to Keruber på vidnesbyrdets Ark, vil jeg meddele dig alle de Bud, jeg har at give dig til Israeliterne.
23. Fremdeles skal du lave et bord at Alkacietræ, to Alen langt, en Alen bredt og halvanden Alen højt,
24. og overtrække det med purt guld og sætte en gylden Krans rundt om det.
25. Og du skal sætte en Liste af en hånds Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen.
26. Så skal du lave fire guldringe og sætte dem på de fire Hjørner ved dets fire Ben;
27. lige ved Listen skal Ringene sidde til at stikke Bærestængerne i, så at man kan bære bordet.
28. Og du skal lave Bærestængerne af Akacietræ og overtrække dem med Guld, og med dem skal bordet bæres.
29. Og du skal lave de dertil hørende Fade og Kander, Krukker og Skåle til at udgyde Drikoffer med; af purt guld skal du lave dem.
30. På bordet skal du altid have Skuebrød liggende for mit Åsyn.

2. Mosebog 25:31. Fremdeles skal du lave en lysestage af purt guld, i drevet Arbejde skal lysestagen, dens Fod og selve Stagen, laves, således af dens Blomster med Bægere og Kroner er i et med den.
32. Seks Arme skal udgå fra lysestagens Side, tre fra den ene og tre fra den anden Side.
33. På hver af Armene, der udgår fra lysestagen, skal der være tre mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,
34. men på selve Stagen skal der være fire mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,
35. et Bæger under hvert af de tre Par Arme, der udgår fra Lysestagen.
36. Bægrene og Armene skal være i et med den, så at det hele udgør et drevet Arbejde af purt guld.
37. Og du skal lave syv Lamper til den og sætte disse Lamper på den, for at de kan lyse Pladsen foran op.
38. Dens Lampesakse og Bakker skal være af purt guld.
39. Der skal bruges en Talent purt guld til den og til alt dette Tilbehør.
. . . . (1 talent = 49,11 kilo)
Revelation 20:1 And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.
20:2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,
20:3 And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.
20:4 And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.
20:5 But the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished. This is the first resurrection.
20:6 Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years.
20:7 And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison,
20:8 And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog, and Magog, to gather them together to battle: the number of whom is as the sand of the sea.
20:9 And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them.
20:10 And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night for ever and ever.
Åbenbaringen 20
1. Og jeg så en Engel stige ned fra himmelen, han havde afgrundens Nøgle og en stor Lænke i sin hånd.
2. Og han greb Dragen, den gamle Slange, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusinde År
3. og kastede ham i afgrunden og lukkede og forseglede over ham, for at han ikke mere skulle forføre folkeslagene, førend de tusinde År vare til ende; derefter skal han løses en lille Tid.
4. Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og Dommermagt blev given dem; og jeg så deres Sjæle, som vare halshuggede for Jesu Vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem, som ikke havde tilbedt; Dyret eller dets Billede og ikke havde taget Mærket på deres Pande og på deres hånd; og de blev levende og bleve Konger med Kristus i tusinde År.
5. De øvrige af de døde blev ikke levende, førend de tusinde År vare til ende. Dette er den første Opstandelse.
6. Salig og hellig er den, som bar Del i den første Opstandelse; over disse har den anden død ikke Magt, men de skulle være Guds og Kristi Præster og skulle være konger med ham i de tusinde År.
7. Og når de tusinde År er til ende, skal Satan løses af sit Fængsel.
8. Og han skal gå ud for at forføre folkeslagene ved jordens fire Hjørner, Gog og Magog, for at samle dem til Krig; deres Tal er som Havets Sand.
9. Og de droge frem over jordens Flade og omringede de helliges Lejr og den elskede Stad. Og Ild faldt ned fra himmelen fra Gud og fortærede dem.
10. Og Djævelen, som forførte dem, blev kastet i Ild og Svovlsøen, hvor også Dyret og den falske Profet var; og de skulle pines dag og nat i Evighedernes Evigheder.
Back to index. (= index is the old webmastername for: "frontpage") tilbage til index. (= index er det gamle webmasternavn for: "startside")
A.M. 5:21 April 3 2020
Exodus 31:1 And the Lord spake unto Moses, saying,
31:2 See, I have called by name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah:
31:3 And I have filled him with the spirit of God, in wisdom, and in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship,
31:4 To devise cunning works, to work in gold, and in silver, and in brass,
31:5 And in cutting of stones, to set them, and in carving of timber, to work in all manner of workmanship.
31:6 And I, behold, I have given with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan: and in the hearts of all that are wise hearted I have put wisdom, that they may make all that I have commanded thee;
31:7 The tabernacle of the congregation, and the ark of the testimony, and the mercy seat that is thereupon, and all the furniture of the tabernacle,
31:8 And the table and his furniture, and the pure candlestick with all his furniture, and the altar of incense,
31:9 And the altar of burnt offering with all his furniture, and the laver and his foot,
31:10 And the cloths of service, and the holy garments for Aaron the priest, and the garments of his sons, to minister in the priest's office,
31:11 And the anointing oil, and sweet incense for the holy place: according to all that I have commanded thee shall they do.
Kl 6:26 April 2 2020
2. Mosebog 31:1. Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
2. Se, jeg har kaldet Bezalel, en søn af hurs søn uri, af Judas Stamme
3. og fyldt ham med Guds Ånd, med Kunstsnilde, Kløgt og Indsigt i alskens Arbejde
4. til at udtænke Kunstværker og til at arbejde i guld, sølv og Kobber
5. og med udskæring af Sten til Indfatning og med Træskærerarbejde, kort sagt til at udføre alskens Arbejde.
6. Og se, jeg har givet ham Oholiab, Ahisamaks søn, af Dans Stamme til Medhjælper, og alle kunstforstandige Mænds Hjerte har jeg udrustet med Kunstsnilde, for at de kan udføre alt, hvad jeg har pålagt dig,
7. Åbenbaringsteltet, vidnesbyrdets Ark, Sonedækket derpå og alt Teltets Tilbehør,
8. bordet med dets Tilbehør, lysestagen af purt guld med alt dens Tilbehør, Røgelsealteret,
9. Brændofferalteret med alt dets Tilbehør og vandkummen med dens Fodstykke,
10. Pragtklæderne, de hellige Klæder til Præsten Aron og hans Sønners Klædet til Brug ved Præstetjenesten,
11. Salveolien og den vellugtende Røgelse til Helligdommen. Ganske som jeg har pålagt dig, skal de udføre det.
A.M. 5:23
Genesis 31:50 If thou shalt afflict my daughters, or if thou shalt take other wives beside my daughters, no man is with us; see, God is witness betwixt me and thee.
Kl. 5:23
1. Mosebog 31:50. Hvis du handler ilde med mine døtre eller tager andre hustruer ved Siden af dem, da vid, at selv om intet menneske er til Stede, er dog Gud vidne mellem mig og dig!"