www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. november
"Den største herliggørelse af mig er, at I elsker mennesker med min kærlighed! At herliggøre er at elske, og begge dele springer af samme kilde: min Kærlighed.
Ingen kan elske af sig selv - det gives ham af Mig. Den menneskelige kærlighed er kun en svag afglans af min kærlighed.
Bed, og jeg siger jer på forhånd: I skal få! Når I har min overbevisning om dette i jeres hjerte, kan I takke. Så har I modtaget i tro, hvad jeres øjne skal få lov at se.
Stræb ikke - regn med MIG!"

A.M. 7:51 November 22 2016
TPP Trans Passific PartnerSHIP
AP Møllers containerships lever af at sejle varer Trans Passific og til andre steder.

Jacob 3:4. Se, også Skibene, endskønt de er så store og drives af stærke Vinde, drejes med et såre lidet Ror, hvorhen Styrmandens hu står.

Skibe kan således opfattes som en person, en familie, et firma, et land osv.
Præsten står således i skibet og styrer menigheden frem til Guds og vores Paradis.

Åbenbaringen 8:9. Og Tredjedelen af de Skabninger i Havet, som havde Liv, døde; og Tredjedelen af Skibene blev ødelagt.

Ophugningsstøtte i Danmark i sin tid var statens penge til de fiskere, som opgav at fortsætte som fisker.
I dag er det store industri både, der tømmer havet for fisk af stor værdi.
Min morfar var stenfisker og tømte Limfjorden og fjordene omkring De Danske Broer, Lillebælt, Langeland og Oddesund dvs Limfjorden.
Før stenfiskeriet, var Limfjorden fyldt med Ål.
De senere år har muslingefiskere pløjet fjordens bund med deresfangstredskaber, så selv muslinger er truet, og man er begyndt at se og undersøge mulighederne med at bruge søstjerner som en proteinkilde til dyrefodder.
Danmark er bare en lille prik på en globus, og hele verden oplever lignende opfyldelser af disse profetier.

Åbenbaringen 18:17. Og alle Styrmænd og alle Skippere og Søfolk og alle, som arbejde på Havet, stode langt borte
18. og råbte, da de så Røgen af hendes Brand, og sagde: Hvor var der Mage til den store Stad?
19. Og de kastede Støv på deres hoveder og råbte grædende og sørgende og sagde: Ve! ve! den store Stad, hvori alle, som havde Skibe på Havet, berigedes ved dens Pragt; thi i en Time er den bleven lagt øde.

Det er så denne profeti jeg vil frem til og omtale.
På en time går det galt.
Timen kommer og er allerede:
For D. Trump har i dag og mange gange tidligere under valgkampen erklæret at TPP og andre handelsaftaler skal ophøre. Det sker Januar 20 2017, på hans første dag som Præsident (sagde han i dag).
Dvs allerede nu, kan hans stab forberede sig.
i går.
A.M.