www.tilFT.dk fra: www.beholy.be
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold
(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."

. . . . . . . . . . . . . . .
9. juni
- ' . . . men han svarede Mig: Min nåde er dig nok; thi i magtesløshed udfolder Min kraft sig helt. (2. Kor. 12:9) "Jeg venter altid på de tilfælde, hvor I ikke selv kan - når viljen ikke slår til.
Det er Mine muligheder for at gribe ind, og jeres muligheder for nyt og dybere kendskab til Mig.
Det er ikke de store troshandlinger, Jeg her tænker på, - der følger magtesløsheden af sig selv - men de skjulte sejre i sind og hjerte, dem, der danner det nye menneskes åndelige skikkelse, de kviste, hvorpå frugterne hænger."
Juni 9 2015 Kl. 00:08 Havde ne lidt underlig start på dagen. Gik igennem den uden håb og spændende oplevelser som plan. En rigtig møj dag.
Mødte ham, der stod for valget: Anmeldelsesmyndigheden (fra Aabenraa) på Slottet i Aalborg Statsforvaltning.
Fik skriftlig afslag og bekræftelse på modtagelse af formularen, den med de 150 - 200 stillere, til kandidater udenfor partierne. PDF.
Intet kunne opmuntre mig.
Kedelig dag hele tiden.

Indtil, og det måtte jo komme, indtil nye planer og nye ønsker dukkede op.
Men først havde jeg en række sager, jeg havde udsat.
Tandlæge? Hvornår jo, ok først på fredag. puh ha.
e-mails den til Ombudsmanden. (skulle vist afleveres i denne uge.)
Sendte en ny e-mails til Folketingets Ombudsmand, hvori jeg redegjorde for min Påstand og fortalte om min Indsigelse til Anmeldelsesmyndigheden.
Og min sag, skulle jo også helst opdateres på nettet.
Og mine venner i folketinget, dem havde jeg jo svigtet, og mine hemmelige valgsager / løfter.
Jo, pludselig, da jeg gik i gang med at arbejde som jeg plejede, dukke inspirationerne op igen, jeg var / blev klar til at lave noget.
Dagens arbejde, kan ses på hjemmesiderne fra i går.
Kl. 00:26 Jeg ville fortælle lidt om min plan, stort set alle de manglende sager, fik jeg afsluttet, som min nabo i Glæde (Glæde er en by) lærte mig, ryd skrivebordet. (Og da han var Direktør i Danske Banks hovedsæde på Holmens Kanal) så tog jeg hans råd til mig.
Og han har jo ret.
Efter kontorarbejdet, følte jeg mig opmuntret og fri, og valgte at gå i biografen, købte en dyr Fransk Hotdogt, og grinte af filmen. Det var SPY, fuld af pjat, se den når den kommer på TV, den var kun behersket morsom.
***
men jeg har en plan: Aflys valget denne gang, d. 18. juni 2015 sig som det er: En af dem, som ville stille op, har klaget over anvendelsen af CPR numre, på kandidatlisterne fra stillerne.
Fortæl så: Det vil tage ½ år, at gøre klar til næste valg. Måske længere.
Lad Helle side tiden ud, 3 måneder mere ca.
Lad Christian Tuense Dall side 3 måneder mere, og lad os så se om vi skal have valg. Lad Kong Frederik X, side som Statsminister også, efter Tulle.
Og lad os så se, hvad der sker med Kongehuset, om Mor og Far vil se Deres Søn, som Konge, eller om de hellere vil dø. Hvis Prins Henrik har kræft, og det tyder meget på, så kan han dø i løbet af måneder, for min måde at helbrede kræft på, er jo ikke gennemprøvet, ja kun ganske få læger kender til mine analyser og forklaring på kræft.
Lad os bringe glæde ind i Kongehuset, som for tiden rammes af svære valg.
Alle dem, der nåede at stille op som kandidater til dette folketingsvalg, de skal selvfølgelig ind eller med på stemmesedlen næste gang, de er sikret en plads.
Dem, der har planlagt at forlade folketinget, kan forlade det som planlagt. Og giver naturligvis deres plads til deres efterfølger, som planlagt.
Man laver udskiftninger, som ved foldbold.
De nye partier? Ja mon ikke man kan rykke lidt sammen. ellers må nogen overlade deres plads til de nye folketingsmedlemmer, under afstemningerne, således at folketingssalen er fuld, hvis der er nogle der sidder og vil ind. Når alle er inde, som har tid, ja så behøver salen jo ikke være fyldt op.
Men er der nogen fra de siddende pladser, som ikke har meldt deres ankomst til en afstemning ½ time før debatten til næste forslag, så overlades deres plads til Alternativet og til andre partier, samt løsgængere, som således kan deltage i debat og i afstemning.
***
Husk lige: Kun hvis folketingsvalget bliver udsat, til CPR sagen er afklaret.
Og Helle skal selvfølgelig indfri hendes løfter, Johanne skal selvfølgelig side så længe hun vil, i denne overgangsordning, og har de siddende partier deres favorit, som skal afløse deres Folketingsmedlemmer, en dag eller to, så er det deres første prioritet, der er afløser, for deres medlemer.
Kaos?
Så tager vi den derfra, det er ikke mit problem, jeg vil bare give de tanker og drømme videre imedens jeg har dem.
Kl. 4:30 Juni 9 Jeg ser, i tankerne, Folketinget som langt mere statisk og langt mere levende, end vi oplever det i dag.
Mere statisk, dvs uden udskiftning af gode politikere, vælger man at være Politiker, så skal man kunne komme ind i folketinget, som 30 årig, og blive siddende til man fylder 50.
dvs man vælges ind, en gang i sit liv, som 30 årig og kan kun forlade Folketinget, af egen fri vilje, eller hvis man bliver stemt ud, af sin kreds, eller på landsbasis.
Ligesom stjerner, på musikscenen, på Landsholdet, ol.
Når man bliver 50, fortsætter man som rådgiver og vejleder til man dør, eller bliver træt af det, man kan gå til hånde, hvis, der er nogen, der vil ha det.
Men ens tid i den beslutningstagende forsamling er slut.
Jeg kan ikke se: Hvordan børn og gamle bliver repræsenteret personligt i Folketinget, men jeg behøver heller ikke at se og forstå alt, for at kunne bringe mine tanker.
Kl. 4:55 når man først er kommet ind, så får man en slags Diplomatisk Status, hvor man ikke kan afskediges på grund at en overtrædelse af færdselsloven, hvor man f. eks. mister retten til at køre bil i en årrække. (også selvom denne handling vækker voldsom kritik i medierne, som vi læste om, da Kong Frederik X kørte over Storebæltsbroen i blæsevejr.
Jeg mener forøvrigt at den episode blev omtalt så godt, at man burde ha lavet en minde tyver, med Broen og Frederik på hver sin side.)
Ligesom med kørekort, så skal dem, der er over 50 kunne forlænge deres tid i folketinget, hvis de vælges ind hvert andet år.
Og dem, som er under 30, skal først have en godkendelse i Folketinget, hvor de skal finde nogen, som vil kalde dem egnede, og som vil stille dem op til valg.
Men alle over 30 skal kunne stille op til valg.
med 1 / 175 stillere.
Kl. 5:07 2015 fremtidens og nutidens kandidater bør kunne vælges digitalt.
Anmeldelsesmyndigheden, under Indenrigsministeriet, bør lave deres hjemmeside om til en Valgliste.
Borgere, som vil søge arbejde som politiker, indgiver deres navn.
Og stiller op. Hermed.
På Folketingets Hjemmeside kan alle derefter gå ind og se Kandidaterne, som hver især har deres CV og hjemmeside.
Med nem-id stiller man den person op, man vil give et job i Folketinget.
Er der mystik omkring en person, så kan PET derved gratis, let og elegant få en lang liste af sympatisører, gruppen kan være religiøs, politisk, syg osv
Man kan også have lange lister over sidende Politikere, som ligeledes har sympatisører, som har stemt Deres politiker ind og blivende i Folketinget i 20 år, de trofaste borgere, forbliver som støtter, og først når Folketingsmedlemmet bliver 50 år, bliver borgerne spurgt hver andet år, om de fortsat vil have Deres Politiker til at blive i Folketinget 2 år mere.
Dvs populære skikkelser, kan forblive i Folketinget til de bliver 70 år. Ligesom Kong David, der døde, som 70 årig.
Valgnævnet fortæller ikke: Hvor mange støtter, den enkelte har.
Det kan give en voldsom uro, imellem de 10, som er på vippen til at ryge ud, eller komme ind.
En uro, som den Helle Statsminister udviser, for at blive siddende og en tilsvarende magtkamp fra dem, som er tæt på at komme ind.
Så i første omgang, er reglen med 20 år i Folketinget, et godt forslag, det svarer til at man bliver optaget på en skole, til et forløb, eller ansat i et firma, til at yde alt det man har i sig, i ens bedste år af sit liv. Med en om end kun teoretisk mulighed for at fortsætte til man bliver 70. Ligesom i vores nuværende system, hvor man i teorien kan komme ind i Folketinget og side der 4 år, 4 valgperrioder og længere. Det nye her er egentligt kun at man får 5 valgperioder, med Diplomatisk Status.
Hvor man ikke kommer på valglister, medmindre ens støtter har valgt en anden.
***
Gruppedannelser kan ske, hvis man tillader en meget populær Politiker at bruge sine mange stemmer, sit stemmeoverskud på sine venner.
Lad os sige at man skal bruge 21.000 vælgere for at kunne side i Folketinget.
En vælger får 1.000.000 stillere eller støtter.
Vil han danne en gruppe af venner på 50, så skal gruppen som helhed have 21.000 x 50 = 1.050.000, det betyder at de 49 andre i gruppen, kun behøver 1020 stillere hver. Så er gruppen som helhed repræsentativ med et antal vælgere, som svarer til 50 mandater.
Uanset alder.

Vælger de populære at beholde deres stillere for sig selv, så vil det være lettere for nye at komme ind, og for gamle at blive siddende.
Lad os tænke, at 10 meget populære Folketingsmedlemmer har halvdenen af alle borgernes stemmer.
så vil 10.500 stemmer være nok for resten af Folketingets medlemmer, til at blive siddende, eller til at komme ind.

En dygtig strateg, bliver således sidende altid, med et stærkt team. Han skal bare samle de populære stemmeslugere i sin gruppe.
Man undgår således ikke gruppedannelser.
Som vi kender det i dag. (Og det var det jeg ville vise.)
***
sidst. . . . . . . . . . . I dag.