www.tilFT.dk fra: www.beholy.be
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold
(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. maj
"Jeg er Vejen, frelsesvejen; Jeg er selve frelsen. Jeg er målet og midlerne. Jeg er årsag og virkning. Jeg er rod og frugt!
Jeg har bestået prøven - og sejret!
Jeg har taget imod jer som hjælpeløse, som hjælpeløse skal i bevares i Mig."
Maj 14 2015 Kl. 7:42 planer sættes lige lidt i bero.
Jeg kan ikke gøre noget Uden Guds nærhed.
Og den mistede jeg her til morgen (Dagen efter d. 13 maj)
Det er i øvrigt Kristi Himmelfartsdag i dag, d. 14 Maj.
sidst. . . . . .. . . . . I dag.