www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. november
- 'Og han fæstede sine øjne på sine disciple og sagde: Salige
er I, som er fattige, thi Guds rige er jeres.' (Luk. 6:20)
"Liv giver jeg jer, liv i overflod; jeg giver til alle, men ikke alle ved, at de har behov. Derfor er I salige, når I er fattige, for da øser I af mine rigdomme. Den, som har, øser ikke.
Salige er I, når I intet har, for alt mit er jeres. Og husk, at mine rigdomme er en stadig rindende strøm - ikke et lager, ikke noget opsamlet og sammensparet, men som mannaen i ørkenen: nok til nuet, altid nok."
November 06 2014 Kl. 10:28 Dagen i går. var noget speciel, på finansmarkedet blev Luxenborg afsløret for svattekreativ svindel.
(Måske lovlig, måske konkurenceforvridende statsstøtte.)
Oveni i dette gik OW med 2 store tab 745 millioner forsvundet og over 800 millioner tabt på oliespekulation, på et marked, hvor olien er faldet 25 % i løbet af nogle måneder. 1.6 milliarder forsvundet på ½ år fra et firma, som burde være 6 miliarder værd. Hele egenkapitalen er væk.
Børsen har lukket handel med Ow aktier, et firma, som kun er overgået af Danske Bank og en mere.
Aktieværdien er spået til at gå i 0, Retten i Aalborg ser på en rekonstruktion. Dvs de gamle aktier er 0 kroner værd, hvis man ikke går med til at tildele gamle aktionærerer ny aktier for de gamle, 1 ny for 20 gamle, eller 1 ny for 5 gamle. I Ow's tilfælde tænker jeg at 1 ny for 2 gamle burde kunne komme på tale. Forretningen, som sådan, burde kunne fortsætte, selvom kontanterne er væk, jeg kender ikke noget om Ow. Kun det jeg har hørt i nyhederne i nat og her til morgen.

Med dagens tekst, i tankerne: Er det en høj pris vi hver især må betale, for at vi kan få tid til Gud. Så kurs 0 er nok det bedste tilbud Gud kan give dem, der aldrig har tid til at søge Gud.
Kl. 16:45 mere OW
Nej. Ikke nu. Måske heller ikke senere.
Min læge, som stopper 1 januar, som læge, arbejdede hos "den gamle" OW, som er død. Og hvis man skulle møde kl. 8, så betød det at man var der kl 8
***
29 % i firmaskat, i Luxenborg.
Tjener du en milliard, skal du kun opgive 1 3/4 % som overskud, hvis du har et skuffeselskab. Skuffeselskabet skal således kun betale skat af 17.5 millioner dvs 5 millioner i skat, af hver milliard. det er ½ % i skat.
sidst.
KAPITEL 5

HIMMELENS ORDEN
Himmelen er et travlt sted. Den er fyldt med aktivitet og begejstring. Englene er altid i gang med noget, de er altid optaget med nyttige, stræbsomme opgaver.
Formålet med denne bog er også at fortælle dig, hvordan jeg så engle arbejde i Himlen. De er lykkelige og fulde af glæde - aldrig trætte eller triste. De priser altid Gud.
Genløste hellige er også travlt optaget i Himlen. De har altid arbejde at udføre. Nøjagtig hvad slags arbejde alle de hellige er engageret i, ved jeg ikke. Men du kan være sikker på, at ingen er uvirksomme i dette vidunderlige vidtstrakte land.
De hellige er travlt optaget med mange forskellige former for beskæftigelse, som ingen på jorden har set mage til før. De er optaget med stimulerende, opkvikkende og tilfredsstillende opgaver. De ærer Gud uophørligt og gør de ting, som Gud har bestemt, at de skal gøre.
Da jeg så englene flyve fra jorden med rapporter, kom de ind i Himlen fra hele verden. De havde været til stede ved mange gudstjenester og bønnemøder.
Mens de så ting ske på jorden, holdt de altid hvide papirark i hænderne, det lignede bogruller og de havde kanter af guld. Derefter vendte de tilbage til bestemte områder i Himlen og gav rapporterne videre til andre engle

HIMMELENS BEFOLKNING
På et sted så jeg hellige mænd, som alle bar smukke, herlige, hvide kapper. Jeg tænkte med det samme på dette skriftsted:
Esajas 61:10. Jeg vil glæde mig højlig i Herren, min Sjæl skal juble i min Gud; thi han klædte mig i Frelsens Klæder, hyllede mig i Retfærds Kappe, som en Brudgom, der binder sit hovedbind, som Bruden, der fæster sine Smykker.
Alle de mennesker jeg så i Himlen havde tydelige træk og kom fra alle nationer på jorden. Den hellige skrift siger:

Åbenbaringen 7:9. Derefter så jeg, og se en stor skare, som ingen kunde tælle, af alle folkeslag og Stammer og folk og Tungemål, som stod for Tronen og for Lammet, iførte lange, hvide Klæder og med Palmegrene i deres Hænder;

Noget anden, som gjorde et uudslettelig indtryk på mig, var det faktum at Himlen er et meget punktligt sted. Alt arbejde blev altid gjort nøjagtigt, præcist, ordentlig og med den aller største grad af dygtighed. Der var ikke noget arbejde, som blev gjort halvhjertet; der var ingen dårlige resultater og ingen aktivitet var middelmådig.
Når jeg så familier gå sammen på de hellige enge i Himlen, priste de Gud, det var et meget smukt syn. Deres glæde og lykke var fri og uhæmmet. Det virkede som om de altid gik omkring og gjorde fantastiske gerninger i Herrens nærvær.
Alt, enten det blev gjort individuelt eller i grupper, blev gjort på en ordentlig måde Himlen er fuldstændig fri for urenhed og ufuldkommenhed. Den er fuldkommen i alle ordets betydninger. Alle de omvæltninger og forandringer, vi kender til her på jorden, er ukendt i Guds paradis. Fuldkommen glæde og fred fylder hjerterne, sjæl og legeme hos alle som er der.

FULDKOMMEN ORDEN
Alt, som foregår i Himlen, karakteriseres af guddommelig, fuldkommen orden og mening.
Både engle og de hellige er hele tiden optaget med fremragende, glad tjeneste. Ingen går ledige. Der er aldrig en som keder sig. Guds børn, englene og alle de himmelske skabninger tjener Ham dag og nat til evig tid.
Når vi modtager nye, himmelske legemer efter de helliges opstandelse, vil vi aldrig blive trætte eller svage. Vi vil aldrig føle os udslidt. Vore himmelske, herliggjorte legemer vil aldrig miste sin styrke. I evigheden er tiden ophørt og omstændigheder ødelægger hverken sindet, viljen eller kroppen.
For at tage del i Himlens opgaver og glæder, må vi have en himmelsk natur. Det er det der sker, når vi bliver født på ny - vi får "del i guddommelig natur" (2 Peter 1:4.) nøjagtigt som Peter forklarede:

1 Peter 1:3. Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,
4. til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig Arv, som er bevaret i Himlene til eder,

2 Peter 1:3. Såsom hans guddommelige Magt har skænket os alt, hvad der hører til Liv og Gudfrygtighed ved Erkendelsen af ham, som kaldte os ved sin Herlighed og Kraft,
4. hvorved han har skænket os de største og dyrebare Forjættelser, for at I ved disse skulle få Del i guddommelig natur, når I undfly Fordærvelsen i Verden, som har sin Grund i Begær,

Egentligt så kommer Peter så fint ind på emnet også i 1'st Peter 1:3-4 Det er derfor jeg her har medtaget disse 2 vers.
Himmelens arkitektur blev planlagt og bygget tidligere i evigheden af den evige Gud. I en del så jeg noget, som så ud som et helt område af Himlen. Bygningerne er meget store, og hen over toppen på hver af bygningerne var det en kæmpemæssig, imponerende krone som var lavet af mange ædelsten. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker som boede i disse prægtige bygninger, for jeg gik ikke ind i dem. Men alle var meget majestætiske og rummelige, langt udover det man set her på jorden.
Jeg tænkte på Skriften som siger: At når vi arbejder på jorden for Jesus, samler vi en skat i Himlen

Lukas 18:22. Men da Jesus hørte det, sagde han til ham: "Endnu en Ting fattes dig: Sælg alt, hvad du har, og uddel det til fattige, så skal du have en Skat i Himlen; og kom så og følg mig!"
Jeg mindes også disse vers:

Åbenbaringen 11:16. Og de fire og tyve Ældste, som sidde for Guds Åsyn på deres Troner, faldt ned på deres Ansigter og tilbade Gud og sagde:
17. Vi takke dig, Herre Gud almægtige, du, som er, og som var, fordi du har taget din store Magt og tiltrådt dit kongedømme,
18. og folkeslagene vrededes, og din Vrede kom og Tiden til, at de døde skulle dømmes, og til at give Lønnen til dine Tjenere, Profeterne, og de hellige og dem, som frygte dit navn, de små og de store, og til at ødelægge dem, som lægge jorden øde.

Lukas 6:23. Glæder jer på den dag og jubler; thi se, eders Løn er stor i Himlen. Thi på samme Måde gjorde deres fædre ved Profeterne.

Åbenbaringen 22:12. Se, jeg kommer snart, og min Løn er med mig til at betale enhver, efter som hans Gerning er.

GUDS VOGNE.
På et andet sted i Himlen, sagde Herrens engel til mig, "Kom og se din Guds herlighed."
Engelen viste mig da Guds vogne. Hjulene var store og vanskelige at beskrive. De var pyntet med diamanter og kostbare rubiner og smaragder.
Hver vogn havde mindst to hjul på hver side. Foran var den åben og lav og åben som en slæde. Det så ud som om de brændte, men de kunne tåle det, de forsvandt ikke.

HERLIGHEDSLEGEMER
De menneskelige træk jeg så i Himlen var alle herliggjorte og smukke. Ikke et eneste havde ar, alle strålede og så smukke ud.
Jeg har hørt nogen sige: "Nuvel, vi kommer bare til at være ånder som en røgsky." Nej, du bliver ikke til en røgsky, der svæver rundt. Du vil få en krop og have dine personlighed og have smukke ansigtstræk.
Bibelen siger, at der er Ældste omkring tronen:

Åbenbaringen 4:4. Og omkring tronen var der fire og tyve troner, og på tronerne sad der fire og tyve Ældste, iførte hvide Klæder og med Guldkranse på deres hoveder.

Patriarkerne i Himlen er skønne Guds hellige, som er døde og er gået forud for os. Gud har givet dem evig liv. Jeg så dem nøjagtigt, som vi vil være, når vi får vores nye herliggjorte legemer efter opstandelsen.
Kære Guds barn, du vil blive utrolig lykkelig i Himlen. Da jeg var i Himlen, var minderne hjemmefra langt borte. Det var ingen, som var trist, sorgfuld eller træt af sig selv der. Jeg frydede mig i Herrens glæde og var fuld af ærefrygt for Hans skønhed.
Der var ikke noget mørke i Himlen. Der var bare herlighed og magt og kraft alle steder, særligt når du nærmede dig tronen. Livets flod flød frem under tronen. Den var smuk og så ud som et glashav:

Åbenbaringen 22:1. Og han viste mig Livets vands Flod, skinnende som Krystal, den vælder ud fra Guds og Lammets trone.

Ezekiel 47:3. Derpå gik Manden ud mod Øst med en Målesnor i hånden, og da han havde målt 1000 Alen, lod han mig gå gennem vandet, vand til Anklerne.
4. Da han atter havde målt 1000 Alen, lod han mig på ny gå gennem Vandet, vand til Knæene; og da han atter havde målt 1000 Alen, lod han mig på ny gå gennem vandet, som der nåede til hoften.
5. Da han atter havde målt 1000 Alen, var det en Strøm, som jeg ikke kunne vade over, thi vandet gik så højt, at man måtte svømme over; det var en Strøm, man ikke kunne vade over,

Mens jeg gik, sagde engelen: "Kom og se Guds herlighed" kære kristne ven, englen førte mig med høj fart til et sted, hvor den stærke lovprisning til Gud og musikken syntes at tiltage, både i intensitet og styrke. Det var den smukkeste musik du kunne ønske dig at høre. Det lød råb og glædesudbrud overalt.
Herrens engel sagde: "Vi nærmer os tronen." Jeg tænkte: "Å, Gud, hvor herlig, hvor skønt!"

NÅR GUD TALER
Når Gud taler, virker det som om tolv meget store engle, hver af dem mellem næsten fire og fire og en halv meter høje, står foran tronen.
Og som de blæser i deres trompeter! Deres tøj er prydet foran med smukke ædelsten. Både deres musik og, alt hvad de siger og gør, har indvirkning på atmosfæren. Tilsyneladende bereder de vejen for det Herren vil sige.
Jeg kunne se en tyk sky indhylle den mægtige tronen, når Herren enten sagde noget eller forkyndte et budskab.

Åbenbaringen 4:5. Og fra tronen udgår der Lyn og Røster og Tordener, og syv Ildfakler brænde foran tronen, hvilke er de syv Guds Ånder.
Da bølgede kraften ud fra tronens forside. Midt imellem tronerne bor Gud Den Almægtige i en herlighedssky.
Da Gud talte, hørtes Hans røst ud "som lyden af mange vand"

Åbenbaringen 14:2. Og jeg hørte en Lyd fra Himlen som en Lyd af mange vande og som en Lyd af stærk Torden,

Men jeg forstod hvert eneste ord. En gang begyndte Gud at snakke om Sønnens blod. Han snakkede om, hvordan Hans Søns blod var blevet udøst for alle mennesker på jorden.
Han sagde, at Jesu Kristi, Hans Søns blod, kan rense os fra al synd (1 Joh 1:7.) og Han gav denne indbydelsen:

Åbenbaringen 22:17. Og Ånden og Bruden sige: Kom! Og den, som hører, sige: Kom! Og den, som tørster, han komme; den, som vil, han modtage Livets Vand uforskyldt!

Gud sagde at Hans Søns blod var udøst for at forløse mænd og kvinder fra deres synder. Han sagde: At det at hænge Hans Søn på et kors var for at give os evig liv, var alt. Han sagde at Hans Søns blod havde betalt prisen for at forløse os.

Efeserne 1:7. I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndernes forladelse, så rig som Guds Nåde er

Kolossenserne 1:14. I Ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.

Åbenbaringen 1:5. og fra Jesus Kristus, det troværdige vidne, den førstefødte af de døde og jordens kongers Fyrste. Ham, som elsker os og har udløst os af vore Synder med sit Blod

Da jeg var i Himlen, var jeg meget begejstret og det var spændende at høre Guds stemme. Selv om det var med et mægtigt drøn, var Guds stemme behagelig. Og jeg forstod alt, hvad Han sagde:
Jeg tænkte hele tiden: "Å, Gud, hvor er det smukt! Du forberedte alt. Du skabte alle ting for os, Herre! Vi kan ikke fatte det, som du har forberedt for os som elsker dig" (1 Kor 2:9.)

1. Korinter 2:9. men, som der er skrevet: "Hvad intet øje har set, og intet øre har hørt, og ikke er opkommet i noget menneskes Hjerte, hvad Gud har beredt dem, som elske ham."
10. Men os åbenbarede Gud det ved Ånden; thi Ånden ransager alle Ting, også Guds Dybder.

HIMMELEN, ET VIRKELIG STED
Jeg husker at jeg tænkte: "Himmelen er virkelig. Disse menneskerne er virkelige. Disse englene er virkelige. Alt dette er skønt og er virkeligheden. Og om jeg fortsætter med at tjene Herren, vil jeg en gang komme til at arve dette."
Det er en glæde for mig at snakke om Himlen og Guds herlighed, Jeg takker Ham af hele mit hjerte, for, at jeg har været i stand til at tjene Ham. Jeg takker Gud for, at Jesus Kristus frelste min sjæl fra et frygteligt helved. Jeg takker Gud for, at jeg er født på ny, vasket ren i Jesus blod og er blevet et Guds barn, og at Jesus Kristus er min Herre og min Frelser!
Hvis du ikke er født på ny, skal du frelses fra dine synder. Nu skal Du skal bede Jesus Kristus om at komme ind i dit hjerte og frelse din sjæl.
Tro, at Han er Guds Søn. Tro, at Gud Fader sendte Ham til denne jord, at Han blev født af jomfru Maria, og at Han er Guds Hellige Søn, som er sendt for at forløse dig og os fra helvedet. Først af alt skal du tro: At da Jesus døde på korset, betalte Han det eneste offer, som kunne opveje dine og mine og vores synder.