www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. november
"Det er ikke dig, der skal ændre din tilværelse, men Mig. Læg derfor din tanketravlhed fra dig. Jeg er i færd med at ændre, hvad der skal ændres. - Slip din utålmodighed - giv Mig tid, og tillid.
JEG giver dig mulighederne, og Jeg glædes, når du benytter dem. Jeg lægger dem på din vej. Stol på Mig og søg ikke selv omkring dig, men forvent ovenfra - fra Mig. Det er Mig velbehageligt og dig til velsignelse."
November 05 2014 Kl. 5:33 Jeg gik og tænkte meget over teksterne i går og i forgårs, og det slog mig, at disse engle, som er store i majestæt, og som besider en værdighed, der overgår al forstand, at disse engle, som er fyldt med Guds egen ære og værdighed, vil tage sig tid til at hjælpe os mennesker i Guds gerning, med at gøre os værdige som dem.

Ligesom den simple præst i kirken, vi også læste om, vil disse Guds yndlinge bistå os, der vil, i vores gerning, at nå den fuldkommenhed der får os til at glædes for evigt sammen med disse nye venner, som forblev i Gud nærhed, fra evighed af.
Evigheden er fra evighed af.

Jeg læste om en Fransk forsker, som ved hjælp af gasarter, som var gemt inde i klippestykker, som insekter kan være gemt i rav, havde fundet frem til at jordens alder var ældre end først antaget, så nu er jorden 40 millioner år gammel.
De 40 dage skinnede tydeligt for mig.
Efter dåben, Jesus og her, hvor universet blev født på ny, som skabelsesberetningen fortæller om i første Mosebog-
Først lys, derefter atomer, fra et og samme sted, som et Big Bang, og alt dette for Gud, der gennemgik alverdens kvaler med uoverskuelige problemer, Men Gud elskede Verden, Han ville ikke, Han kunne ikke opgive Sit Skaberværk.
Så hellere samle mørket og ondskaben et sted, og smide det i Glemselens Hav. Smide det ud i mørket, som en discos. Smide det ned i en bundløs brønd. Eller hvilket billede man nu ønsker at vælge. Brænde det og glemme det, og fylde sine tanker med nyt liv og ny glæde, som for evigt vil fylde vores tilværelse.
Det er det Jesus vil med os: Lade os blive født på ny, som en sommerfugl, der kommer fra sin puppe. Det gamle er ikke mere.
40 dage er lang tid, 40 millioner år er også lang tid, men for Gud og mennesker er det som en skabelsesdag.
Som da vi gik i skole, vi lærte alt i vores ungdom, som gjorde os til den vi er i dag. Og nu: Begynder en ny dag, et nyt liv, med nye mål.
Et ny fællesksab, med Gud vor Himmelske Fader og Skaber. Med Guds yperste engle, med Guds Enborne Søn, som vil lære os og som vil gøre os Ham lig. Som vil gøre os til værdige medarvinger til Guds Rige, ligesom en anden Klods Hans fra eventyret.
sidst.
KAPITEL 4
Himmelens varelager
Jeg føler at Jesus viste mig Himlen som Han gjorde, for at give mig en balance. Han vidste, hvor hårdt det var for mig at have de mange besøg i Helvedet og der oplevede at helvedet var sådan en gru, at Han virkelig velsignede mig med at se Himlen herligheder.
På et af mine besøg i Himlen så jeg Guds magasiner / lagerhuse. Herrens Engel sagde til mig: ”Kom og se din Guds Herlighed.” Engelen var meget smuk og stor. Hans regnbue-farvede vinger havde form som en trekant. Han fortalte at Gud havde instrueret ham til at vise mig dele af Himlen.
Vi begyndte med at stige højere op gennem atmosfæren og tog gennem indgangen til Himlen igen. Jeg så frugttræer fyldt med smukke frugter. Jeg så familier klædt i det smukkeste tøj, medens de gik op eller ned af bakkeskråninger og priste Gud.
Overalt lød der den mest vidunderlige musik, som du bare får lyst til at høre på hele tiden. Den Himmelske musik er et klart udtryk for glæde.
I musikken føler man klart den store lykke og den evige glæde høres tydeligt.
Jeg har hørt fantastiske kor og storslåede ensembler, som har skabt og fremført smuk musik her på jorden. Men kære kristne ven, ingenting her nede kan sammenlignes med den pragtfulde og nydelige musik og sang der.
Himmelen var en symfoni af musik. Forsøg om du kan forestille dig millioner af fuldkomment sammensatte stemmer, som synger yndige Himelske melodier! Ikke en eneste lød falsk. Alt var i fuldkommen harmoni.
Strengeinstrumenter sørgede for smukt akkompagnement sammen med trompeter og andre musikinstrumenter. Alle instrumenterne blander sig med stemmene fra de genløste hellige, som priser Gud med voldsom glæde. I lighed med sangernes stemmer, er også tonerne fra instrumenterne blevet gjort fuldkomne ved Den almægtige Guds kraft.
Det er pragtfuldt at høre den vidunderlige lovprisning af Gud. Stemmer, som hverken klinger smukt eller rent her på jorden, vil synge i skøn harmoni i Himlen. Vi vil være lykkelige der. Selv et kor med ti tusinde mennesker her vil blegne i sammenligning med den storslåede og udtryksfulde sang og musik i Guds himmelske by!
Bølge efter bølge med utrolige lovprisnings sange bølgede ud over landskabet og gennem Himelens gader. Det var så altopslugende, at jeg en stund hverken kunne høre eller tænke på noget andet.
Til slut sagde engelen: "Kom og se Guds herlighed"
Jeg husker bare, at jeg gik med ham igennem et område, der havde det grønneste græs, du kan forestille dig. På nogle steder var det store bede med blomster i plænen. Blomstene var pragtfulde og lignede lidt roser. Hver plante havde mindst en blomst, som bestod af nydeligste kronblade. Og blomstene så ud, som de sang!

HIMMELENS HESTE
Da jeg rejste med engelen, kom vi forbi et nyt sted, hvor det var smukke, hvide heste. Jeg huskede, at jeg havde læst om heste i Åbenbaringen, og hvordan Jesus en dag skal sidde på en hvid hest og lede Himlens hære, som også skal ride på hvide heste:Åbenbaringen 19:11. 11. Og jeg så Himlen åben, og se en hvid Hest, og han, som sad på den, kaldes trofast og sanddru, og han dømmer og kæmper med Retfærdighed.
12. Men hans øjne vare Ildslue, og på hans hoved var der mange Kroner; han havde et navn skrevet, hvilket ingen kender, uden han selv;
13. og han var iført en Kappe, dyppet i Blod, og hans navn kaldes: Guds ord.
14. Og Hærene i Himlen fulgte ham på hvide Heste, iførte hvidt, rent Linklæde. Disse heste så lige så ædle ud, som skakbrikker af marmor. De så ud, som om de var store statuer, som var blevet mejslet ud af kæmpe sten, men de var virkelige og levende. Deres hove var enorme. De var helt hvide og meget majestætiske.
En kvinde klædt i en skøn kappe, smilte og snakkede med hestene og dresserede dem til at bøje knæ til lovprisning af Gud. Alle sammen bøjede samtidigt det højre knæ og priste Herren!
Jeg tænkte: "Åh, hvor smukt!" Jeg husker også, at jeg havde læst i Bibelen, at hver skabning i Himlen og på jorden skulle ære og prise Gud:
Esajas 45:23. jeg svor ved mig selv, fra min Mund kom Sandhed, mit ord vender ikke tilbage: Hvert Knæ skal bøjes for mig, hver Tunge sværge mig til.
Romerne 14:11. Thi der er skrevet: "Så sandt jeg lever, siger Herren, for mig skal hvert Knæ bøje sig, og hver Tunge skal bekende Gud."
Filipperne 2:9. Derfor har også Gud højt ophøjet ham og skænket ham det navn, som er over alle navne,
10. for at i Jesu navn hvert Knæ skal bøje sig, deres i Himlen og på jorden og under jorden,
11. og hver Tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders Ære.
Åbenbaringen 5:13. Og hver Skabning, som er i Himlen og på jorden og under jorden og på Havet, ja, alt, hvad der er i dem, hørte jeg sige: Ham, som sidder på tronen, og Lammet tilhører Velsignelsen og Æren og Prisen og Magten i Evighedernes Evigheder!
Der var fred, glæde og lykke overalt. Jeg kunne høre mennesker prise Gud.
Pludselig kunne jeg ikke se den engel mere, som var sammen med mig, men Jesus stod der. For mig så Han nu ud som om Han havde en meget høj skikkelse, og Han var klædt i en kappe der var anderledes end de andres kapper. De gennemborende øjne var smukke. Han havde noget, som så ud som et pænt trimmet skæg og meget tykt hår. Jeg husker, at jeg så på Ham og tænkte at ømheden i Hans øjne er større end en skribent kan beskrive. Vor velsignede Frelsers skønhed var ærefrygtindgydende og vidunderlig.
Alt i mig ønskede at prise Ham og tilbede og falde ned for Ham, Kongernes Konge og Herrernes Herre, Jesus Kristus. Herlighed og kraft kom livgivende fra Ham som bølger.

VAREHUSE MED HELBREDELSE
Jeg lagde mærke til, at Jesus havde fået et plaget udtryk i øjnene. Jeg spørger: "Jesus, hvad er der?"
"Se, barn!"
Han pegede med hånden på en bygning, hvor jeg så en stor åbning. Fra åbningen kom herlighed og kraft - bølge efter bølge med kraft - strømmende ud fra den.
Jeg spørger Ham igen: "Jesus, hvad er der?"
"Barn, ser du helbredelserne i disse lagerhuse?" "Ja, Herre."
"Alle disse velsignelser venter på Guds folk."
Lidelserne i dette liv er meget tragiske. Der er megen sygdom, skrøbelighed og fysiske lidelser, deformitet og lignende plager, som folk lider under her!
Du ser det overalt. Bare gå frem og tilbage i korridorene på et hvilket som helst sygehus eller større lægecenter. Besøg afdelingen for smitsomme sygdomme, de psykiatriske afdelinger, intensiv modtagelse, skadestuerne og alle andre steder, som behandler mennesker med frygtelige smerter og ulidelige fysisk og mental pine.
Sygdom er et resultat af Adam og Evas syndefald i Edens have. Det er en af syndens konsekvenser. Mange betragter sygdom som en plage, en tragedie for menneskeheden eller slet og ret en del af en normal tilværelse. I virkeligheden er det en forbandelse fra Satan.

HELBREDELSE i Himlen
Behovet for helbredelse er overvældende.
Sygdom er en fordærvelse af Guds vilje. Det er et unaturlig element i Guds husholdning. Det stammer ikke fra Gud; det kommer ikke fra Himlen. Synd kommer fra en ond kilde, ikke fra en god kilde.
Når vi kommer til Himlen, vil al sygdom, skrøbelighed og lidelse være borte for altid. Paulus skrev om den endelige genløsning af vores legeme:
Romerne 8:18. For jeg er overbevist om at lidelserne i den nuværende tid er for ingenting at regne sammenlignet med den herligheden, som skal åbenbares på os.
19. For skabningens inderlige længsel venter og stunder nu efter åbenbaringen af Guds børn.
Den værste fysiske lidelse, som er til stede i dette liv er ikke værd i sammenligning med den overmåde vidunderlige herlighed, som kommer herefter.
I Himlen vil vi have en fuldkommen krop, og vi vil hvile i Kristus aldrig mere opleve smerte eller fysisk plage. Alligevel ønsker Han også, at vi bliver helbredt nu. Et af Guds navn i Bibelen er Jehova Rafa, som betyder "Herren, vor Helbreder." Gud indgik en speciel helbredelsespagt med sit folk. Han lovede Israel:
Andre Mosebog 15:26. Han sagde: "Hvis I lytter nøje til Herren vor Guds røst, og gør det som er ret i Hans øjne, hvis I lægger øret til Hans bud og holder alle Hans love, da skal Jeg ikke lægge på jer nogle af de sygdommene som Jeg lagde på Ægypterne. For Jeg er Herren, Han som helbreder Jer."
Selv om sygdom er en del af syndens forbandelse, har Jesus fjernet forbandelsen fra troende, da Han sonede synden. Sårene og slagene Kristus led under, betalte prisen for synden. Han blev Vor Frelser. Men Hans lidelse gjorde mere end bare at betale for synd: Den etablerede og legaliserede Jesus til Helbreder!'
Esajas 53:5. Men han blev såret for vore Overtrædelser, knust for vor brødres Skyld; os til fred kom Straf over ham, vi fik Lægedom ved Hans Sår.
Første Peter 2:24. Han [Jesus] som Selv bar vore synder på Sit eget legeme op på træet, for at vi, døde fra synderne, skulle leve for retfærdigheden - ved Hans sår blev I lægt

HELBREDELSE SKER NU
Kristi helbredelsestjeneste ophørte ikke, da Han blev taget fra disciplene og op i Himlen. Apostlenes Gerninger er en fortsættelse på "alt det Jesus begyndte - både at gøre og lære" (Ap. G. 1:1.)
Da Jesus var her på jorden, skabte Han et forbillede på en helbredelsestjeneste og lærte at helbredelse er en del af Guds riges velsignelser. Før Han vendte tilbage til Faderen, instruerede Jesus de troende til at gå ud og helbrede de syge. Han sagde:
Markus 16: 17. Men disse Tegn skulle følge dem, som tro: I mit navn skulle de uddrive onde Ånder; de skulle tale med nye Tunger;
18. de skulle tage på Slanger, og dersom de drikke nogen Gift, skal det ikke skade dem; på syge skulle de lægge Hænder, og de skulle helbredes."
Jesus sagde også til os:
Johannes 13:13. hvad som helst I beder om i mit navn, det skal Jeg gøre, så Faderen skal blive herliggjort i Sønnen.
14. Dersom I beder om noget i mit navn, skal Jeg gøre det.
15. Hvis I elsker Mig, så hold Mine bud.
Jesus forlod os lige så pludseligt, som Han kom, og jeg gik igen sammen med engelen blandt varehusene. Jeg tænkte: "Så mange varehus, så stort et lager, Herre."
Jesus talte igen til min ånd: "Barn, når du beder for nogle på jorden, så bede for dem i Mit navn. Husk at det ikke er dig som helbreder - det er Mig. bede Mig om at helbrede et øje eller en fod, og Jeg vil gøre det. Bed Mig om at rette misdannede lemmere ud eller helbrede syge kroppe og Jeg vil helbrede dem.
Alt du vil, at Jeg skal gøre, beder du bare om i Mit navn og Jeg vil gøre det. Jeg har løsningerne, de ligger og venter i disse varehuse."
Jesus lagde vægt på at velsignelserne i varehusene var både til Hans folk og til Syndere på jorden. Jeg bemærkede, at Han også sagde, at det meget snart ville komme et skred af helbredelser i verden.
Jeg tænkte på helbredelserne, som allerede sker på jorden, og jeg tænkte: "Herre, hvor vidunderlig flink, du er til at reparere vore legemer!"
Når vi bliver ældre, begynder vores legemer at blive nedslidte eller forfalder. Dette er en naturlig følge af synden, og vi vil aldrig blive fuldstændig fri for disse konsekvensene. Men Gud ønsker ikke, at vi skal tilbringe vore år med at være sengeliggende og ineffektive. Han vil bevare os aktive og produktive. Jesus døde for, at vi kunne være hele mennesker.
Jesus Kristus, Guds Søn, udøste sit blod, for at vi kunne blive frelst fra helvedet. Når vi tror, at Jesus Kristus er Guds Søn, får vi håb. Vore sjæles håb er i Jesus. (Han ønsker, at vi har tillid til Ham. Derfor kan vi bede for de syge.)
Jesus Kristus led for at tilvejebringe helbredelse for vores sjæl og legeme. Som menneske er vores privilegium, vores velsignelse og vort håb, at være raske og friske, og få del i Jesus. Han er både håbet for vort fysiske velvære, og for livet.
Kære kristne ven, det findes varehuse med velsignelser i Himlen, der ligger og venter på en bøn, også på din bøn. De ligger klar til levering, når Guds børn beder om det - Jesus kommer og leverer!
Da Han var på jorden, sagde Herren:
Johannes 14:
1. "Eders Hjerte forfærdes ikke! Tror på Gud, og tror på Mig!
2. I min Faders hus er der mange Boliger. Dersom det ikke var så, havde jeg sagt jer det; thi jeg går bort for at berede eder Sted.
3. Og når jeg er gået bort og har beredt jer Sted, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at, hvor jeg er, der skulle også I være.
4. Og hvor jeg går hen, derhen vil I vide Vejen."
Stedet Han gør klar, er i Himlen. Det er et smukt sted med mange smukke ting.
Både når jeg gir mit vidnesbyrd i denne bog og når jeg snakker om Himlen, bliver min sjæl begejstret ved tankerne over dette sted. Tak Gud for de skønne Ord Han har givet os, som er Hans børn!
Ich sah Jesum bald sich aufrichten, bald auf dem Angesicht liegend beten. Ich konnte alles sehen, denn er war von Licht umgeben. Auf einmal kam ein Brausen vom Himmel nieder, und es goß sich ein Licht in die Höhle, und es kam eine ganze Schar von Engeln in die Höhle, welche allerlei trugen. Jeg så Jesus snart stående og snart liggende bedende på Sit ansigt. Jeg kunne se alt, for Han var omgivet af lys. Lige med et kom der en brusen ned fra Himmelen, og hulen blev fyldt med mere lys, og en skare af engle viste sig i hulen, de havde noget med sig..
Ich fühlte mich so gedrängt und überwältigt, daß ich mich wie in die Wand des Felsens hineingedrückt fühlte, und mit der Empfindung, als versänke ich, begann ich zu rufen: "Versinken soll ich, ich soll neben meinem Jesus versinken?" Darüber wachte ich auf und zündete mein Licht an, und hörte die Uhr schlagen und sah wachend alles folgende: Jeg følte mig presset, og overmandet, så jeg følte mig presset helt ind i klippehulens væg, og med følelsen af helt at forsvinde, begyndte jeg at råbe: "Forsvinde skal jeg, men jeg skal forsvinde bag min Jesus!" Dermed vågnede jeg op og tændte mit lys og hørte uret slå og så opmærksomt alt det der nu skulle ske:
Ich sah, daß die Engel sich vor Jesu beugten und ihn verehrten und ihn fragten, ob sie ihm ihre Sendung vorstellen dürfen. Sie fragten ihn auch, ob es noch sein Wille sei, für die Menschen als Mensch zu leiden, wie es dieses sein Wille gewesen, da er aus seinem himmlischen Vater herabgestiegen sei und Fleisch angenommen habe im Leibe der Jungfrau. Jeg så englene bøje sig for Jesus og ære Ham, og spørge Ham, om de måtte give Ham, det de var kommet med. De spurgte også om det stadig var Hans ønske og vilje at lide for mennesker som menneske, som det hele tiden havde været Han vilje, lige siden Han steg ned fra Hans Himmelske Fader og havde iklædt sig et legeme i Jomfruen.
Da nun Jesus abermals dieses Leiden annahm, richteten die Engel ein hohes Kreuz vor ihm auf, welches sie in seinen einzelnen Teilen tragend hereingekommen waren. Es war dieses Kreuz in der Gestalt, wie ich es immer sehe, aber es bestand aus vier Stücken, wie ich in den Bildern immer die Kreuzkelter sehe. Nämlich der obere Teil des Kreuzstammes, der zwischen den beiden eingesetzten Armen hervorsteigt, war auch abgesondert. Da nu Jesus igen havde påtaget sig disse lidelser,