www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. oktober
"Det er kendskab, I trænger til - kendskab til Mig. Satan overbeviser om mangler, Min Ånd overbeviser om synd. (Johs. 16:8) Lad jer ikke nøjes med Satans anklager og lade jer overbevise af dem; de lammer med mismod, træthed, bekymringer, slaphed.
Lad Min Ånd vise jer synden, som er årsagen til manglerne, og I vil erfare, at der mangler jer intet. Satan lyver; I har alt det, I tror I mangler; men synd hindrer jer i at anvende Mine rigdomme."

2. oktober
"Tab ikke modet! Jeg er den, som ransager jeres hjerte, og som renser jer - og Jeg er den, som giver Liv og opretholder Liv!
Er I på MIN side, kan ingen og intet overvinde jer. Sig nej til alle Satans gerninger og alt hans væsen, og jeres hjerte er rede til Mit Livs overvældende kraft og frugtbarhed.
De oprigtige - de, som er rede til at høre Min sandhed om dem selv - de hører Min røst. ."
Oktober 2 2014 Kl. 5:29 Godhed kommer fra Gud, skrev jeg om i går.
Jeg har også skrevet lidt om, at Gud kender vores tanker og vores ønsker, inden vi har den. Det er fordi vi er i Hans univers.
Ikke en fugl falder til jorden uden at Han ved det. Mattæus 10:29 se nedenfor.

Gud har således, som skriften også tydeligt fortæller: Mega stor omsorg for os.
Jeg fik et skriftsted over sms i går:

Salme 119:9. tager jeg Morgenrødens Vinger, fæster jeg Bo, hvor Havet ender,
10. da vil din hånd også lede mig der, din højre holde mig fast!

Jeg så en udsendelse om dyr i Afrika i aftes.
Congofloden, blev vist som en kilometer bred flod, der bogstaveligt delte Afrikas dyr, i nordboende og sydboende f. eks aber.
De Nordboende havde Gorilla imellem sig, og skulle kæmpe for føden, hvilket gjorde nordboende aber krigeriske. (Hannen bestemte.)
Syd for floden boede samme aber, med de havde et ekstra gen, som gjorde dem fredelige og omsorgsfulde. (Mødrene bestemte).
Jeg tænker livets flod i Himlen gør det samme, deler Himlen i 2, den adskiller fårene fra lammene, højre fra venstre.
Men Gud favner det hele.

Man viste flere adskillelser af dyr, som førte til en ny og forskelligartet udvikling af egenskaber. Giraffen med sine 2 knupper (= hun) eller 3 (= han) på hovedet blev omtalt. På en måde, så jeg tænkte: Det er muligt, det kan lade sig gøre at bevare forsile dyr, som er skabt for milioner af år siden. Det er ikke 100 % sikkert at alle overlevende dyr kom med i Arken, Afrika dukker gang på gang op som et område, der måske slet ikke oplevede syndflodens totale udryddelse af alt levende?
En revne, delte også Afrika i 2, revnen fortsætter op igennem det Røde gav, som er 300 meter dyb, og få kilometer bred på det smalleste sted. Revnen fortsætter op igennem Det Døde Hav, som vist ligger 600 eller 800 meter under jordens overflade.
Dette bjærglandskab, viser fund at abeskellet, der kunne gå oprejst, og var 120 cm høj, ved at kunne kravle og gå op og ned i bjærglandskabet, fik arten stærke lænder, i modsætning til træ aber. Der har stærke arme, de bruger når de går på 4.
sidst.
Amos 9:9. thi se, jeg byder, at Israels hus skal sigtes blandt alle Folkene, som man sigter med Sold, uden at et Korn falder til Jorden.
10. For Sværdet skal alle Syndere i mit folk dø, de, som siger: "Os når ulykken ikke; den kommer ikke over os."

Mattæus 10:29. Sælges ikke to Spurve for en Penning? Og ikke en af dem falder til jorden uden eders Faders Vilje.
30. Men på jer er endog alle hovedhår talte.
31. frygter derfor ikke; I er mere værd end mange Spurve.
32. Altså, enhver som vedkender sig mig for menneskene, ham vil også jeg vedkende mig for min Fader, som er i Himlene.

Salme 139:4. Thi før ordet er til på min Tunge, se, da ved du det, Herre, til fulde.
5. Bagfra og forfra omslutter du mig, du lægger din hånd på mig.
6. At fatte det er mig for underfuldt, for højt, jeg evner det ikke!
7. Hvorhen skal jeg gå for din Ånd, og hvor skal jeg fly for dit Åsyn?
8. Farer jeg op til Himlen, da er du der, reder jeg Leje i Døds riget, så er du der;
9. tager jeg Morgenrødens Vinger, fæster jeg Bo, hvor Havet ender,
10. da vil din hånd også lede mig der, din højre holde mig fast!

14. Jeg vil takke dig, fordi jeg er underfuldt skabt; underfulde er dine Gerninger, det kender min Sjæl til fulde.
15. Mine Ben var ikke skjult for dig, da jeg blev skabt i Løndom, virket i jordens Dyb;
16. som Foster så dine øjne mig, i din Bog var de alle skrevet, Dagene var bestemt, før en eneste af dem var kommet.