www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. september
- Herre, jeg føler mig så tom. Jeg kan aldrig blive færdig med min fattigdom.
"Og du skal aldrig komme til ende med min rigdom! Det er de tomme hænder, jeg kan fylde.
Den rige regner med sin rigdom, den fattige regner med MIG.
Og jeg vil aldrig skuffe den, som sætter sin lid til mig."
September 28 2014 Kl. 2:40 Utroskab 2. fortsat.
Jeg skrev en del om utroskab i går, jeg gik nærmest amok i skriftsteder.
I dag, ser jeg på sagen fra en anden vinkel.

Bibelen er stort set, de bedst bevarede tekster om Gud.
Det kan vi takke Jøderne og Levitterne for.
Deres historie er føjet til efter Mosebøgerne, og man kan læse om 12 stammer, som blev til nærmest 3 stammer, for Benjamins stammer bliver også nævnt som overleven i Israel, i kraft af Paulus, det så vi også i går.

Dette nære forhold, til Gud: Er ikke usædvanligt, men det er enestående at skrive og bevare fortællingerne, på den måde, som det er sket.
Det betyder at Israel har haft et nært forhold til Gud.
Det kan vi jo læse og lære af.
Vi træder bogstaveligt ind i deres private gemmer og kan læse deres dagbøger.

Vi kan læse om de 10 stammers utroskab, og om deres bortvisning til et hedningefolk, som også er Gud utro.
Lige børn?

Vi kan også læse: At de finder sammen igen.

De, som ikke var Guds folk: Bliver til: Guds folk.

Mange er individualister, de stoler kun på deres egen dømmekraft.
Og det åbner Jesus vejen for: Idet Hans omtale af Det Nye Tempel er os selv, som værende et Hus for Guds Ånd.
Jesus uddriver 100 onde ånder i Legion, de onde ånder beder om et sted: Hvor de kan tage hen, og får anvist nogle svin i nærheden, som så kaster sig ud i vandet og drukner.
Men en eller flere onde ånder bliver også uddrevet, Maria Magdalene fik uddrevet 7 onde ånder osv.

Pagtens Ark, blev opbevaret i et telt, i Moses dage. Det var Helligt, både Arken og Åbenbaringsteltet.
Da Kong Salomon havde fuldført byggeriet af Herrens Hus, = Templet i Jerusalem, kom Guds Ånd ind og rensede stedet, det blev en Helligdom. Det blev så rent, at selv de indviede præster IKKE kunne komme ind på grund af Guds Herlighed.
Samme Herlighed finder vi omtalt om Moses bjerg, hvor han lod opføre nogle varder, som står den dag i dag, omkring det selv samme bjerg, disse varder (= en bunke sten) angav: Hvor tæt på bjærget man måtte gå, gik man tættere på skulle man visseligt dø, som Gud sagte til Adam og Eva, da de skulle forlade Paradiset, på grund af utroskab, og svigt af Gud.

Når man således svigter, Gud, sin familie, sine studier, sin arbejdsplads, sin bil, og glemmer at se efter vand og olie, så kan vi forvente ulykker, uheld. Det kommer som en Naturlov.

Det skete for David, som kort beskrevet i går.
Det sker for andre, som ikke har fået trykt deres utroskab i et milionoplag, som Bibelen er trykt og udgivet i.

Davids Utroskab, gjaldt Guds ord: Gud havde sagt: Du må ikke.
Jesus siger det samme, som jeg også viste i går.
Alligevel, så ender David med at få Kong Salomon med Urias Hustru, som fortalt i Det Nye Testamente, skriftstedet findes i gårsdagens tekst.

Det er med andre ord i orden for Gud og Jesus at bygge viddere på Davids fejltagelser, ligesom Adams fejltagelser også bliver slættet med Jesus Blod.
Det er kærlighedens mirakkel. Det er uvendtet og helt vidunderligt, og den selv samme kærlighed når ud til os alle, som lyset fra solen og regn fra skyen er os alle til gavn og glæde.

Jeg vil ikke hermed opfordre eller tilskynde til Hor, utroskab, nej tværtimod.
Få den fulde troskab genoprettet med Gud.
Og ligesom kong David fik lovet alt og mere til, så kommer alt og mere til også til dig og mig, Det er sammen med Gud, at vi lever, og det evigt.
Det er sammen med Gud, at vi kan love hinanden troskab.
Hvad Gud har sammenføjet skal vi som mennesker ikke skille ad.
(Står der i Teksten og den bruges i ægteskabsløftet, jeg kikker ikke efter det skriftsted, jeg tror jeg husker det korrekt.)

Vi opdager, at Gud holder alle sine løfter, til mindste detalje, og i overflod, han erstatter sølv med guld, og træ med metal.
Alt er kun bedre, når det kommer fra Gud.

Abraham, fik mange oplevelser sammen med Gud og engle, selv præsten Melkisedek, som jeg tidligere har omtalt, fik sat tanker i hovedet hos Abraham, som han ikke ville ha drømt om, med mindre Gud satte det i scene.
Du må ikke slå ihjel, men slå lige din søn Isak ihjel.
For en dag, slår Jeg min Søn Jesus ihjel, nu prøver du lige først.
Adam mistede sin søn Abel, på lignende måde.
En fantastisk præst var Abel, den førstefødte af Mennesker, hvis vi ikke regner Eva med. Abels offer gik direkte op i Himlen, og Jorden skreg op til Gud, da Abels blod sank ned i jorden, jeg tror ikke at jorden kunne holde på Abel, så da Gud så, hvad der var sket, kaldte Gud Abel op til sig, og gav ham et nyt navn: Melkisedek.

Jesus blev præst evindelig på samme måde som Melkisedek.
Abraham blev snydt for at se opstandelsen på sin søn Isak, men blev ovenud mere lykkelig og elskede Gud endnu mere fordi Isak kunne følge med far hjem som et almindeligt barn, og ikke forvandlet som han havde forventet.
Abraham sagde i øvrigt inden han og Isak drog alene af sted:
VI KOMMER TILBAGE.

Sådan er Gud:
VI KOMMER TILBAGE.

Sammen med Gud lykkes alt det Han sætter sig for.
Og nu har Gud sat sig for at vi skal leve evigt, og det er da dejligt: At tage imod alle de gaver det nu engang medfører.

Jeg vil gerne svække troen på tekster, som er taget ud af deres rette sammenhæng, og styrke troen på Gud, som altid er levende og nærværende.
At leve uden Gud er at svigte Gud, og det er synd.
Så det at vise Gud utroskab, er roden til alt ondt.
Ligesom man oplever den skilsmisse, man ikke ønskede.
Så er den form for svigt overordentligt voldsomme.
At svigte sine børn, giver også voldsomme reaktioner.
At svigte på sin arbejdsplads, kan også ende med en fyrring.
At svigte med at vedligeholde bil, båd eller hus, kan også resultere i at man mister det man har kær.

Gud er død, for vores skyld, og Jesus gik bort, for at vores Ånd, kan længes efter at blive genforenet, for gensidig kærlighed, først Guds kærlighed, så vores: At vi elsker Gud - - - det rykker.
Den kærlighed er ikke som i denne verden, de ord, som kommer fra Gud, til Abraham, Jakob og flere, de ord kommer fra Himmelen, som detmbrød, (= Manna) Israelitterne fik som daglig spise i 40 år, på deres vandring fra Ægypten til Israel. Det er de samme ord, vi skal leve af, når vi modtager dem fra Gud, i vores eneg krop, so vi skal gøre til et behageligt sted for Gud at opholde sig i. Vi skal gøre os til venner med Gud.

Ikke springe, men stille og roligt.
Det er bedre at være stille, end at vrøvle og love ting man ikke kan holde.
Gud holder sine løfter, men hvis Han ikke lover noget, så har Han heller ikke pligt til at holde, noget Han ikke har lovet.

De ord, som står i Bibelen bliver ofte misforstået.
Jesus siger til Satan: Du må ikke friste Herren din Gud.
Du skal med andre ord: IKKE springe ud fra en klippe, eller gå ud i en farlig flod, med megen strøm, eller lege med gift slanger. Den slags dør man af.
Selvom Gud lover det modsatte.
Selvfølgelig er det dejligt at læse om mirakler, hvor en person trodser naturlovene, og overlever en ulykke.
Og mirakler bliver hverdag for dem, som tror hver dag.
Det er sådan retfærdighed skal forstås.
Når vi uden Jesus synlige tilstedeværelse, kan udvise tro, som Han gjorde, så er Gaverne fra Gud retfærdige. Der er således store varerhuse i Himmelen, som er fyldt med Gaver til dem, som tror.
Og ligesom Gud engang sagde: Lad der blive Lys, og der kom lys,
Således skal vi lære at sige: Velsignet er - -
Og det, dem vi velsigner bliver velsignet.
Det ligger i vores magt at bruge ordet. (Himmel ordet, ligesom vores Himmelske Fader.) Jesus afslørede den hemmelighed her et sted:

Han fortalte, eller sagde kun det, som Han havde hørt Hans Himmelske Fader havde sagt.

Johannes 16:8. Og når han kommer, skal han overbevise Verden om Synd og om Retfærdighed og om Dom.
9. Om Synd, fordi de ikke tro på mig;
Kl 19:19 Var i byen i aftes, mødte en pige, som jeg havde skabt i mit indre.
Jeg har mange alternative drømme om: Hvordan min pige skal se ud og hvordan hun skal være.
Ligesom Abraham ikke var nok for Gud, og Adam ikke heller, Opfyld jorden, sagde Gud, og senere ændrede Gud det til: Opfyld himmelrummet som stjernerne, med børn.
Og det er kun begyndelsen på evigheden.

Men tilbage til 2 belæringer, en jeg kendte og den jeg lærte:
Choi Mo, (det staves anderledes) fra Korea, afslørede tro, da han som missionær, snakkede med Gud om hvornår han fik sin cykel. :-)
Han syntes at han havde gået rundt som fuldtidsmissionær i lang tid, og manglede en cykel, for lettere at kunne komme omkring til alle de venner han fik flere og flere af.
Gud svarede ham med et svar som gjorde Choi Mo til det største missionær i Koreas historie.
Vær specifik i dit ønske, der findes hundredvis af forskellige cykler i Korea. Hvilken vil du have?

Belæringen som kom fra Gud, blev omsat til handling.
Han fik sin drømmecykel.
Han fik sin kirke, på hoved torvet sammen med regeringsbygningen.

Hans menighed har lært at bede specifikt, vil du have en mand, en kone så fortæl: Hvordan han skal se ud, hvorfra måske. Hvad han kan måske osv lav en liste, gerne med flere punkter som krav.
Gud svarer tilbage med et Hvor og hvornår. Også et her og nu, hun har måske været der hele tiden. Men billeder af andre, forvirrer din beslutning. Det er ikke andres drøm Gud vil opfylde for dig. Det er DIN drøm. Vi er skabt i HANS billede, Det er ikke ensbetydende med at vi ligner Ham på en prik. De piger jeg drømmer om ligner piger, de ligner ikke mig, overhovedet.
Jo... De ligner mig på en prik, du kan ikke kende forskel på dem og mig, en dag. Deres ord og beslutninger er som Gud Ord og beslutninger. Det arbejder jeg på, og det arbejder de på. Og selvfølgelig sammen med Gud og Jesus og alle de andre, er vi allerede i mål.
Jeg sagde mange ting forkert som barn, men mine forældre havde en kreativ kunstnerisk tilgang, og fik indrettet virkeligheden til at passe til vores udtryk. Min far var abstrakt maler, og lavede collager ind imellem, som er klip, samlet til en helhed.
Min mor havde som ældste og ansvarsbevidste søster ansvar for 10 søskende, og jeg blev oplært af hende, som enebarn, selvom jeg har en storebror
Det var mirakkel vejen til at få sine Tros ønsker opfyldt, altid frisk fra Korea. Jeg burde bringe hans bog her.

Lektien jeg lærte var om Guds kærlighed og ikke mindst om de grænser der er. For netop det sidste er et væsentligt og aktuelt svar på overskridelser vi som troende kan tillade os, Jeg er ikke sikker jeg kan forklare det, så andre kan forstå det. Men jeg kan forklare det, og det har jeg tænkt mig at gøre.
Lad mig bruge det eksempel jeg kender bedst:
Inden, så har Gud flere gange benyttet sig af profeternes liv, når han ville fortælle noget, Jonas var 3 dage i Hvalen, Lammet, det førstefødte, brød osv.

Nu om Guds Kærlighed:
Han skabte mennesket i sit billede som Gud skabte Han mennesket, som mand og kvinde.
Han skabte Adam, der ligesom Han selv, rummer alt.
Adam har flere hjerneceller end Eva, bruger en masse tid på at tænke, kræativt, musik, kunst og mad, for at nævne 3 områder, uden egentligt at lave andet.Skal en mand plukke mange aks, tager han en håndfuld, opfinder måske et segl og høster mere og mere effektivt.
At vaske tøj? Kræver en vaskemaskine osv osv.

Kvinder kan bedre finde ro med strikketøjet, ligesom jeg finder ro med at skrive et bogstav her af gangen.

At se andre gøre disse ting fryder Gud og det fryder os at se andre gøre det, at mødes i fælles dans, at skabe en fælles fest, at være sammen og nyde det, det er også Guds glæde.
Der er så meget sang og musik, fælles spisning, dans og leg (det sidste er på enge og i landskaber bag ved Guds Trone) Foran til højre for Guds Trone (Der er højere end det højeste bjerg vi kender) foran til højre er der palæer, med de Hellige familier boende. Og selvfølgelig skal disse palæer være store, langt større en det vi kender til her på jorden.
En hengiven missionær får mange venner, så missionærerer som Grundtvig, Franz Assisis og Luther skal have plads når de får besøg, det er forventet, og i deres husmur, er der sten af diamant, hver med de sjæles navne, som de har hjulpet til at modtage frelsen, det minde er der for evigt. Jeg husker ikke størrelsen på de sten, men mon ikke de er på størrelse med dem, vi ser på kirkegården. Ca. ½ meter brede mener jeg at Percy fortalte et sted-

Det bliver resultatet af Guds kærlighed. Og af vores næstekærlighed.
Skulle Gud så for evigt huske på: At vi svigtede Ham?
Nej.
Hvad med de ca 800.000 som døde i ørkenen, fordi de ikke brød sig om deres nye hjem i Israel?
De kommer selvfølgelig også i Himlen.
Om de får et hjem hos dem: Som arbejdede i vingården og vandt sjæle for Gud, selvfølgelig: Dem som har fortjent det, ingen bliver snydt ikke en eneste.
Mange af dem, blev jo hjertevenner med Moses, men de blev snydt for at plukke vindrueklaser så store at man skulle bruge et dyr til at bære dem. Det kan man læse om i bibelen. Malere har forbilledligt lavet malerier om den tekst bid.

Gud er ikke med på et one night stand
Da Jesus fik besøg af de 3 vise mænd fra Østerland, drog Han til gengæld til Østen, for at besøge dem i deres hjemegn.
Rejsen er beskrevet i de optegnelser jeg har fra A K Emmerick

Et ja for Gud er en gang for alle. For evigt.
Hvis det er naivt, så er Gud naiv.
Men Gud er ikke naiv, han kan med det samme se forskel på om vi mener det eller ej.
Hvis vi ikke mener det, så skal vi arbejde på at nå det mål, som er at mene vores ja til Gud.
Og det kan vi kun lære: Ved at lukke Ham ind, så vi kan lytte til og følge Hans daglige råd. Han er så tæt på os alle: At Han kan høre vores tanker, og svarer tilbage i vores tanker.
Disse samtaler bliver først tilgængelige for andre, når vi fortæller om dem og eller skriver dem ned, så andre kan læse dem.
Så først er vi missionær, og indkasserer kassen, i form at Guddommelig visdom som Salomon blev kendt for, og rigdomme som Kong Salomon også blev kendt for.
Men Kong Davids visdom var større, for Kong David blev venner med Gud, Kong David gik hele vejen, ligesom Jakob, Abraham og Isak
Davids Salmer rummer mere indsigt end prædikeren som er skrevet af Kong Salomon. Job står også som en sammenlignelig tekst af den art.

Men de nye profeter, bliver som Apostle, ikke ringere tværtimod større end vi har set før: For deres gerninger skal overgå de gerninger som Jesus udførte. Ikke samlet hos en mand, For der vil Jesus overgå alle i glans og herlighed.
Vi kender flere matematiske begreber end Kong Salomon og hans far Kong David.
Men havde de 2 herrer levet i vor tid, så var det barnemad at lære mattematik og sprog osv ligesom vores børn har let ved at lære meget mere end de lærte om i gamle dage.
Tag bare min hjemmeside, der står mere om Gud og Himlen om tro og nu også om kærlighed end nogen præsteskole giver deres elever.
Og min hjemmeside, kan findes på få sekunder. Det er lettere end at finde en bog, som først skal bestilles hjem eller findes frem fra bibliotekets hylder.

Det er ikke underligt at www er opkaldt til ære for Jesus, som fik lyset ved Helligånden, til alle mennesker med Hans sejr på korset, ved hjælp af 3 nagler, (= på Hebræisk wav wav wav) selv bogstavet W ligner en nagle på Hebræisk, det er i øvrigt tallet 6 også på Hebræisk, som oprindeligt brugte bogstaver som tal. Det danske f kan med god vilje komme til at ligne en nagle, som dem man brugte til jernbaneskinner og træskibe for den sags skyld også.
sidst.