www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. september
"Skabte af mig og til mig og i mit billede finder mennesker kun fred og glæde i opfyldelsen af min vilje med dem. Tilfreds er kun den, som har fundet den linie, jeg har lagt for hans liv. Og husk, at Jeg er Vejen og Sandheden og Livet, søg ikke noget udenom mig! Den, som søger MIG, søger og finder også min vilje. I mig finder du både dit liv og din gerning.
Tag alt af min hånd, og kun hvad jeg giver dig, så kommer alt til rette tid og på rette sted. Lad dig ikke drive af mennesker, men af mig."
September 6 2014 Kl. 4:33 Dagens tekst afslører hemligheden om mig / jeg. Lige siden min første dag, som omvendt til Gud, har jeg valgt at være som et vissent blad, og ladet vinden (= helligånden, dvs Gud og Jesus) føre mig, hvorhen jeg gik.
Jeg har været tung at flytte, særligt når jeg havde vidunderlige pauser dage og nætter uden at Gud blæste mig til et nyt sted.
Når det regnede, kunne jeg bruge regnen til at udsætte mine ønsker om en tur i byen, eller til at aflyse en tur til et bestemt sted efter mit eget ønske.
Ofte tog jeg af sted med et andet mål i tankerne, end det mål, jeg kom til. Guds og mine mål, var kun de samme, når Han med sine billeder, beskrev: Hvem jeg skulle møde.
Det var let for Gud at få sin vilje, med mig, som et lille vissent blad, det spørger ikke, det flytter sig bare.
Mit mål var at lære alt om Gud, og at komme tæt på Gud, jeg husker stadig de første gange Gud lod mig fornemme Ham, som Han er og som jeg ønskede.
Han var på sin trone, jeg så ingen ting, men følte nærheden som virkelig, og har lige siden troet at det var Gud selv, der tog imod mig.
I 30 år forsøgte jeg at kende Jesus på samme måde, jeg lærte alt om Jesus, men stadig så havde jeg ikke været så tæt på Jesus, som jeg havde oplevet Guds nærvær. Jeg tænker det er det samme, der sker for børns følelser for deres forældre. Der er en forskel på hvor tæt man er på sin far, sin mor eller sine brødrer og søstre. Jesus var jo min bror. I mine tanker. En bror, der skulle hjælpe mig med alt, ned til den mindste detalje.

Jeg kunne ingen ting gøre, uden Deres hjælp og Deres ønske.
Og når jeg mødte modstand, i form af et nej, så fandt jeg hurtigt Deres forklaring på: Hvorfor jeg havde de oplevelser.
En langfredag kunne jeg f. eks. blive kaldt ind til 2 præster og de ønskede at se mig i deres kirke for sidste gang og ved det møde.
Gud havde vist mig, inden, ordret hvad de sagde.
Gud forudsiger den slags hurtigt og precist, det gik i slowmotion, da præsterne fremlagde deres ønske. Og jeg forsøgte enda at forhindre David at deltage i denne udelukkelse. Men han gentog blot det den anden præst John havde sagt. Det var uundgåeligt, og jeg vidste dengang og ved stadig at jeg var uskyldig. De kunne ikke finde på noget at udelukke mig for, udover at jeg var tæt på Gud og Jesus, i i netop deres menighed var det en dyd.
Det var også en John der døbte mig til at være medlem af Mormonkirken, så overalt og hele livet, har mine mål og tanker været, som så precist beskrevet i dagens tekst.
Er det noget at prale af?
Ja i høj grad. For gang på gang, så jeg Guds gerning før alle andre, jeg vidste altid, at jeg var tæt på Gud. Og når mine følelser blev strakt mere end jeg kunne bære, (det skete da kommunen tog et af mine børn fra mig, eller når jeg mistede en kæreste) så viste Han mig at det er meget normalt at føle sådan, de følelser har Gud også. Og så igen var jeg tæt på Gud, og havde det blot som Han har det.
Det med at blive strakt mere end man kan bære, gjaldt også for Jesus ved korsfæstelsen. for de havde boret hullerne til naglerne for langt fra hinanden, til at Jesus arme kunne nå, hvorfor de bandt reb om Hans håndled og rykkede Ham så de kunne slå den anden nagle igennem Hans hånd og ind i korsets anden stamme. (Der var brugt 3 stammer, det stod som et Y ) så hverken Katolik eller Jehovas Vidner har den del korrekt, selvom jeg har de detaljer fra en katolsk nonne. Som blev Helgen for nylig, for 10 måske 20 år siden.
Fra bøgerne og fra virkeligheden fik jeg mange venner, som kunne fortælle mig mere om Gud, hvordan man opnår noget, hvordan man skal opføre sig, hvad man må og hvad man ikke må. Alle er vildledt. Men disse og mange andre hemmeligheder findes og jeg bringer eller har bragt dem alle sammen på mine hjemmesider.
Jeg slutter denne tekst her. Selvom tankerne fortsat kommer til mig.
For jo, der har været detaljer, som jeg ikke bragte, selvom jeg kendte til dem, f. eks. hvor Pagtens Ark ligger. Man er vel ikke en Indiana Johnes for ingen ting. Men jeg kommer hele tiden tættere på, og første gang jeg talte om bogen, som blev skrevet under det Babylonske fangenskab, som var en samling af alle bøger, siden Adam, (Afskrift af den er allerede i omløb, fordi nogle Jøder har set den og afskrevet nogle af historierne, de to bøger og Pagtens Ark ligger alt sammen i Arabiske lande.)
Og jeg kender adressen. Da jeg gav adressen første gang her på mine sider, besøgte Paven stedet, men fandt ingen ting, fordi jeg ikke dengang vidste det jeg i dag ved.
Men med den rette hjælp, så kan verden få noget, de ikke havde drømt om var tilgængeligt. Selv i Jerusalem er der en bogskat gemt, som ville gøre Jøderne og alle verdens historiker stolte over at læse.
Dødehavsrullerne er egentligt dokumenter, som man anså for Hellige, selvom de blev kasseret fordi de havde små fejl. Man satte dem op på loftet, som her var en hule højt oppe i en lille bjergvæg, Lige højt nok til at man ikke bare kravlede op. En mand smed sten op i den, og på lyden hørte han at der stod nogle krukker, som han slog i stykker når stenen ramte dem. Det alene vakte hans nysgerrighed, og da de rige ville købe bøgerne, var de så dumme at byde lidt for et stykke, med det resultat at man rev dokumenterne i små stykker, for at få flere penge. Så havde man også noget at få tiden til at gå med, for det var noget af et puslespil at samle rullerne til hele ruller igen.
Men mit liv har egentligt også været at samle det puslespil jeg ville se færdigt. Dag for dag år for år, har jeg haft min ørkenvandring. i over 40 år.
Tingene tager den tid de tager.
Så blev klokken 5:42
September 7 2014 Kl. 14:06 Nu skal jeg skrive lidt om skriften fra skriften. Og ligesom Apostlene sagde, da de hørte sandheden fra kvinderne, så vil dette jeg nu skriver også lyde: som løs tale, og mange vil ikke tro mine ord

Lukas 24:11. Og disse ord kom dem for som løs Tale; og de troede dem ikke.

Min tekst her ender med at pointere hvor vigtig det er at få Helligånden, den Anden Talsmand, for selv om vi fik den bedste undervisning, ligesom de 12 Apostle fik, så vil vi aldrig forstå den detaljerigdom der er i Skriften eller før skriften = i det talte ord hos og fra Gud.
Vi læser f. eks. at Gud sagde: Lad der blive lys! Vi ved i dag at forskellige bølgelængder i lys giver forskellige farver, lærer man mere, så er der meget lys, som er usynligt, violet lys kan ses reflekteret i en hvid skjorte, der bliver meget hvid på et dansegulv, ligesom fnug på jakken lyser op, i et ellers mørkt rum.
Infarødt lys bruges i natkikkerter, og nat kamera, så regnbuen har flere farver på hver side af de farver vi kan se.
(Går svingningerne ned i hastighed, oplever vi dem som lyd, det kaldes for Hertz)
Så dybden og omfanget af Guds ord: Lad der blive lys, er enorm.
Og Han skabte fisk og fugle og mennesket. Detaljerigdommen i disse ord er enorm.

Lad teksten rulle, lad os komme i gang, med dagens lidt for dybsindige lektie:

Lukas 24:2. Og de fandt Stenen bortvæltet fra graven.
3. Men da de gik derind, fandt de ikke den Herres Jesu Legeme.
4. Og det skete, da de vare tvivlrådige om dette, se, da stode to Mænd for dem i strålende Klædebon. (= engle)
5. Men da de blev forfærdede og bøjede deres Ansigter imod jorden, sagde de til dem: "Hvorfor lede I efter den levende iblandt de døde? (* den her slutter jeg med at forklare)
6. Han er ikke her, men han er opstanden; kommer i hu, hvorledes han talte til eder, medens han endnu var i Galilæa, og sagde,
7. at menneskesønnen burde overgives i syndige menneskers Hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag."
8. Og de kom hans ord i hu.

I disse Bibelvers får kvinderne en hemlighed afsløret af to Himmelske sendebud. af Engle. Gåden og betydningen af Jesus forudsigelse om opstandelsen gik op for dem.
I dag, er det ikke et problem at forstå vigtigheden af Jesus opstandelse, for vi har kunne høre og forstå det fra denne Bibeltekst og fra mange andre vidneudsagn, selv Martin Luther sagde: Han lever.

Men her og første gang var Apostlene mistænksomme.

Lukas 24:9. Og de vendte tilbage fra graven og kundgjorde alle disse Ting for de elleve og for alle de andre.
10. Men det var Maria Magdalene og Johanna og Maria, Jakobs Moder, og de øvrige kvinder med dem; de sagde Apostlene disse Ting.
11. Og disse ord kom dem for som løs Tale; og de troede dem ikke.
12. Men Peter stod op og løb til graven; og da han kiggede derind ser han Linklæderne alene liggende der, og han gik hjem i undren over det, som var sket.
13. Og se, to af dem vandrede på den samme dag til en landsby, som lå tresindstyve Stadier fra Jerusalem, dens navn var Emmaus.
14. Og de talte med hinanden om alle disse Ting, som vare skete.
15. Og det skete, medens de samtalede og spurgte hinanden indbyrdes, da kom Jesus selv nær og vandrede med dem.

Osv vi skal vidne om Jesus, og det gør de.

Men:"Hvorfor lede I efter den levende iblandt de døde? (* den her slutter jeg med at forklare)
I Guds ord, dom, over Adam og mennesket siger Gud: Vil I være kloge, og spise af kundskabens træ, så skal I visselig dø.
Vi er: De døde, som Englene taler om.
Vi dør alle sammen, hvad enten vi vil eller vi ikke vil.
Som da korset blev lagt frem til Jesus at bære. Det er uundgåeligt.
Vi ER allerede døde, i det store billede, som disse Himmelske sendebud ser det. Der er ikke lagt noget imellem. Det er sandheden.

Vi kan ikke og vi kommer ikke tilbage til Paradiset, som er i Himmelen, før vi har modtaget Frelsen og det evige liv, som Jesus kommer med.
Det er en gave. T@MZ taler om denne og disse gaver, som vi får, når vi modtager Helligånden. Han nævner 12 gaver, 9 + 3 gaver, nogle kan vi lære og 3 kan vi ikke lære.
Jeg skal prøve at gengive hans lektie her og nu:

September 7 2014
At tale vrøvl

Lukas 24:11. Og disse ord kom dem for som løs (= vrøvl) Tale; og de troede dem ikke

Da han begyndte at studere Græsk og Græsk grammatik opdagede han at oversættelser af Bibelteksterne manglede dybde.
Oversættelserne mangle det indhold, som de originale tekster har.
Ordene var godt nok oversat med andre ord, men betydningen var udeladt, dem, der havde oversat, havde valgt en sikker måde, en korrekt måde, og dermed udeladt hensigten med teksterne, som var at vejlede læserne til at forstå mere.
Følelserne kom ikke med i Bibelens tekster på den liste over hvad Apostlene gjorde. (Nu kender jeg kun den Danske oversættelse, og jeg har flere gange set, at de Engelske oversættelser mangler ganske meget forståelse af virkeligheden, hvis du som Dansker derfor vil møde denne kolde matematiske misforståelse af f. eks opstandelse og åndeverden, så skal du prve Jehovas Vidners oversættelse, for den er bevidst oversat, for at fortælle en anden sandhed, som altså er løgn og vildledning.)
Vor ven T@MZ er fra Indien, og har både Indisk og Engelsk baggrund, så han kender selvfølgelig ikke til: Hvor heldige vi er i Danmark, som har en af de bedste oversættelser overhovedet.

Alt dette ender selvfølgelig med at Jesus siger: I læser og nogle af jer underviser i skriften, men I forstår den ikke, lige så lidt som Hans 11 disciple forstod selv efter 3½ års personlig undervisning fra Guds Søn.

Og de 9 frugter, (Nu springer jeg tekst over, for Ånden, Helligåndet, den Anden Talsmand gør denne forskel, på før og efter, og det gælder for alle, også for Apostlene, hvoraf kun de 11 tog imod Helligånden, den sidste valgte at følge de onde ånder, som drev ham til at begå selvmord.

Galaterne 5:22. Men Åndens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, godhed, trofasthed,
23. Sagtmodighed, afholdenhed Imod sådanne er Loven ikke,

Efeserne 5:8. Thi I vare forhen Mørke, men nu er I lys i Herren; vandrer som Lysets børn;
9. (Lysets Frugt viser sig jo i al godhed og Retfærdighed og Sandhed,)

Og T@MZ afslutter sin lektie med omtalen af Talsmanden i Johannes Evangeliet:

Johannes 14:14. Dersom I bede om noget i mit navn, vil jeg gøre det.
15. Dersom I elske mig, da holder mine Befalinger!
16. Og jeg vil bede Faderen, og han skal give jer en anden Talsmand til at være hos jer evindelig,
17. den Sandhedens Ånd, som Verden ikke kan modtage, thi den ser den ikke og kender den ikke; men I kende den, thi den bliver hos eder og skal være i eder.
18. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til eder.
19. Endnu en liden Stund, og Verden ser mig ikke mere, men I se mig; thi jeg lever, og I skulle leve.
20. På den dag skulle I erkende, at jeg er i min Fader, og I i mig, og jeg i eder.
21. Den, som har mine Befalinger og holder dem, han er den, som elsker mig; men den, som elsker mig, skal elskes af min Fader; og jeg skal elske ham og åbenbare mig for ham."
Johannes 15:26. Men når Talsmanden kommer, som jeg skal sende jer fra Faderen, Sandhedens Ånd, som udgår fra Faderen, da skal han vidne om mig.
Johannes 16:12. Jeg har endnu meget at sige eder; men I kunne ikke bære det nu.
13. Men når han, Sandhedens Ånd, kommer, skal han vejlede jer til hele Sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende Ting skal han forkynde eder.
14. Han skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde eder.
15. Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde eder.
16. Om en liden Stund skulle I ikke se mig længer, og atter om en liden Stund skulle I se mig."
Johannes 16:17. Da sagde nogle af hans Disciple til hverandre: "Hvad er dette, som han siger os: Om en liden Stund skulle I ikke se mig, og atter om en liden Stund skulle I se mig, og: Jeg går hen til Faderen?"
18. De sagde altså: "Hvad er dette, han siger: Om en liden Stund? Vi forstå ikke, hvad han taler."
19. Jesus vidste, at de ville spørge ham, og han sagde til dem: "I spørge hverandre om dette, at jeg sagde: Om en liden Stund skulle I ikke se mig, og atter om en liden Stund skulle I se mig.
20. Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I skulle græde og jamre, men Verden skal glæde sig; I skulle være bedrøvede, men eders Bedrøvelse skal blive til Glæde.
21. Når kvinden føder, har hun Bedrøvelse, fordi hendes Time er kommen; men når hun har født Barnet, kommer hun ikke mere sin Trængsel i hu af Glæde over, at et menneske er født til Verden.
22. Også I have da vel nu Bedrøvelse, men jeg skal se jer igen, og eders Hjerte skal glædes, og ingen tager eders Glæde fra eder.
23. Og på den dag skulle I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hvad som helst I bede Faderen om, skal han give jer i mit navn.
24. Hidindtil have I ikke bedt om noget i mit navn; beder, og I skulle få, for at eders Glæde må blive fuldkommen.
25. Dette har jeg talt til jer i Lignelser; der kommer en Time, da jeg ikke mere skal tale til jer i Lignelser, men frit ud forkynde jer om Faderen.
26. På den dag skulle I bede i mit navn, og jeg siger ikke til eder, at jeg vil bede Faderen for eder;
27. thi Faderen selv elsker eder, fordi I have elsket mig og troet, at jeg er udgået fra Gud.
28. Jeg udgik fra Faderen og er kommen til Verden; jeg forlader Verden igen og går til Faderen."
29. Hans Disciple sige til ham: "Se, nu taler du frit ud og siger ingen Lignelse.
30. Nu vide vi, at du ved alle Ting og ikke har nødig, at nogen spørger dig; desårsag tro vi, at du er udgået fra Gud."
31. Jesus svarede dem: "Nu tro I!

Færdig her Kl. 15:21
Jeg så lige i teksten at Jesus overlader det til os: Selv at være Guds Børn, ligesom Han selv var et barn af Gud.
Det siges i vers 26-27

Det er jo noget af en gave, når man sådan går i detaljer med:
Hvad sagde Han egentligt.
sidst.
September 7 2014 Kl 15:45 Apostlene troede dårligt nok kvinderne, eller var det i virkeligheden Englens budskab de ikke troede på. Ja.

Sådan og ligeledes møder jeg mange særligt kvinder, for det er dem jeg taler mest med, som ikke tror på det jeg siger.
Og egentligt er det jo lige meget,
Vi kan sagtens leve som børn, uden al den kundskab.
De fleste har ikke brug for den viden, den kundskab;
men hvis man vil, så er det frit tilgængeligt.
Jeg kunne under ingen omstændigheder fortælle disse ting, men på www går det jo fint.

Så fortvivl aldrig, man behøver ikke at forstå Engle, men for os nørder, så er det et must, at gå en ekstra mil, for at få det hele med.
Det var den velsignelse som Josef fik, som Jakob, og Abraham havde før ham:

1. Mosebog 49:22. Et yppigt Vintræ er Josef, et yppigt Vintræ ved Kilden, Ranker slynger sig over Muren.
23. Bueskytter fejder imod ham, strides med ham, gør Angreb på ham,
24. men hans Bue er stærk, hans Hænders Arme rappe; det kommer fra Jakobs Vældige, fra Hyrden, Israels Klippe,
25. fra din Faders Gud han hjælpe dig! Og Gud den Almægtige, han velsigne dig med himmelens Velsignelser oventil og Dybets Velsignelser nedentil, med Brysters og Moderlivs Velsignelser!
26. Din Faders Velsignelser overgår de ældgamle Bjerges Velsignelser, de evige Højes Herlighed. Måtte de komme over Josefs hoved, over Issen på Fyrsten blandt brødre!

Efraim blev Josephs søn, sammen med Aseneth ') (som var datter til Dianna, Josefs søster, men han vidste det ikke, det var en hemlighed Gud holdt tilbage for dem. de blev begge forgudet af Ægypten som Isis og Osiris (= Joseph))
*) 1. Mosebog 41:50 Asenat, Præsten i On Potiferas datter;
Vil man vide mere om de to, så kan man søge på deres Ægyptiske gudenavne. Asenet var tæt, meget tæt på Gud, hun blev forelsket i Joseph, som afviste alle kvinders tilnærmelser.
Gud foreslog hende at servere honning til Joseph, der var en bikube bag ved alteret, og da Joseph fik den søde smagsfulde honning, blev han så begejstret at han indførte bistader i Ægypten. Og selvfølgelig, så virkede Guds råd efter hensigten, De fik børn og havde et lykkeligt liv sammen. Han blev 110 år gammel. Og blev balsameret og begravet i Ægypten. Det bliver noget af et fund, når det dukker op. Jeg er dybt rørt allerede, bare ved tanken på de to.
Den bog, jeg er tvunget til at vente på at lukke op, indeholder også evengelier fra de to. Jo Gud er rig på oplevelser. Og Gud sagde bare: Lad os gøre mennesket i vort billede, så det ligner os.
Enkelt og ligefrem, uden dikkedarer, men sikke en fylde.
Det er der ikke mange der tænker over, når et barn bliver født.
September 7. 2014 Kl. 16:33 som sagt tidligere, så har jeg i dagens tekster gået langt for langt i min omtale af Evangelierne, og ikke mindst Gud, men man må forstå, at sådan er mænd, dette er mandehørm, det er de samtaler man som missionær har med hinanden, når man går rundt for at finde nogle, som vil høre på en. Det er de samtaler Gud har med os, når vi tænker på Ham, og der går sport i det, ligesom når spillerne scorer et mål, eller at man finder en brik, der passer til ens pudslespil, eller når man finder det frimærke man har ledt efter til sin samling, eller fordi det er specielt af andre årsager
Men når jeg spørger en pige om hun vil danse, og snakke, så leder jeg ikke efter en samspiller, på det plan. Jeg har mødt en, som kunne forstå disse ting, uden forklaring, og det giver mig håb om at det kan lade sig gøre. Hun vil noget andet med sit liv, og det er ok med mig, Jeg er da ligeglad.
For de andre piger, jeg har mødt, er ligeså værdifulde for mig, og sådan er det også for Gud, Han vil ikke undvære nogen af os, og det eneste Han ønsker for os, er at vi kommer tilbage i Paradiset.
Men for at komme der, så skal vi lære at lukke vores ører for slangerne, der lover og lover og ikke er ordholdne.
Det er bedre at vælge en mand, der er ordholden, end at tage en mand som lyver nok så smukt. Og som lover og lover og ikke holder det han lover.
Dem, der således lyver sig til succes, er ikke bedre end slangen i Paradiset.