www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. august
- Jesus, bryd igennem tomheden, bryd igennem med dit liv!
"Mit liv er her - men I har vendt jeres øre bort og lytter til dødens stemme i stedet for til min:
I lytter og ser efter det, I ikke har - og efter det, I har og ikke burde have. Våg, og lad jer ikke smitte af den bedrøvelse, der fører til død!
Hold dig til mig, det gælder livet for dig selv og for andre. Sæt din lid til Mig, ikke til din egen søgen. Ingen kan måle sin egen åndelige dybde eller helhed. Søg livet i MIG, søg ikke efter det i dig selv.
Vær ikke ængstelig, jeg tager kun for at give, jeg tømmer for at fylde. Mit hjerte hænger ved jer!"
August 25 2014 Kl. 4:35 jeg var inde i går, for at se hvorfra mine gæster kommer, dem, der læser mine hjemmesider på beholy.be, som også tager denne side (tilfolketinget.dk) med i sin statestik. Rusland er nok den nation, der kommer flest besøg fra. Der var flere søgemaskiner fra Rusland med flest besøgende, og de kikkede på de religiøse sider. 19 fra en søge maskine og flere nedenunder, alle fra Rusland. De andre så som google var også imellem. Men Rusland havde flest.
Dvs. Russerne er de første som får mine nyheder om Himlen, og de Hellige steder, så som at Moses Bjerg, ligger i Saudi Arabien, og ikke på Sinaj Halvøen, som vesterlændinge fejlagtigt får fortalt.
Det passer også fint med mit billede af Sharm el Sheikh, (stedet, hvor Israel gik over Det Røde Hav) hvor halvdelen, over halvdelen var Russiske turister.
Jeg blev på en gang meget skuffet.
Men ved nærmere eftertanke, så glæder det mig, for jeg har tidligere skrevet, efter at jeg opdagede det: At Russerne er vort broderfolk, og at jeg / vi skal tage godt imod dem. (Vi skal selvfølgelig også tage godt imod de kriminelle, og sætte dem i fængsel mm, ligesom vi gør imod vores egne der er kriminelle.)
Kl. 4:48 Dagens tekst: Ja Jesus oplever de samme skuffelser med de Kristne, som jeg oplever. Selvfølgelig er det det samme.
Hvorfor skulle Han have det nemmere end os andre. Vi er jo ens. På det område.
Øv til at man bliver svigtet.

Øv og øv, jeg kan godt forstå at mange hellere vil være alene. Hvis de tager den slags nært. Jeg finder bare noget nyt, i rette tid, for jeg har ingen problemer med at finde jordens og Himlens skatte.
Elsk dem, der vil elske, ligesom Gud viser sin kærlighed til dem, som har tid og bruger deres tid, sammen med Gud.
Som blomsterne i haven, så er det Havemanden (Gud) og gæsten der ser og måske kommer så tæt på at de også kan dufte til blomsten, der får oplevelserne.
sidst.
24. august
- Herre, hvorfor er vi her? Hvad nytte er vi til?
"Spørg ikke efter "nytten", men se hen til mig; hvor Jeg er, er der godt og gavnligt for jer at være!
Gør hvad der ligger for hånden - og sæt jeres forventning til MIG!"

August 24
Oh Lord, why are we here? What is the point of it?
"Don't ask for "the use of", but look toward Me: Where I am, is a blessing and good for you to stay!
Do what is right at hands - and put your expatiations on ME!