www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. august
- Herre, hvorfor er vi her? Hvad nytte er vi til?
"Spørg ikke efter "nytten", men se hen til mig; hvor Jeg er, er der godt og gavnligt for jer at være!
Gør hvad der ligger for hånden - og sæt jeres forventning til MIG!"
August 24 2014 Kl. 3:06 er lige kommet hjem efter en dejlig tur i byen.
Ville lige finde et skriftsted, men det er væk. Fanmdt i stedet ny bekræftelse på at Ezekiel 31 fylder sine læsere med løgn med sit valg af ord, som overskrider grænserne for tilladelighed. (Han skriver om et højt træ, der blev hovmodigt) efter min mening. For jeg har fokus på at Ezekiel ikke er en Guds profet. Som han ellers giver sig ud for at være.
Kl 9:35 og det samme om Johannes Åbenbaring, han er ikke en Apostel, som man kan komme til at tro, når man læser hans historie.
Osv. Mormons Bog er ikke fra Gud, teksterne stammer overvejende fra Bibelen, og er som et sammenblandet spil kort, og det vil kræve at man lægger en kabale, for at lægge skriftstederne i orden.
Dertil kommer at man skal tage lidt fra Shakesspears opfattelse af dødsriget, samt den Engelske trosbekendelse, og så slutte af med at fjerne alle Guds advarsler om: Hvor syndigt og forkert, det er at bære falsk vidnesbyrd, eller at lyve. At man så oveni beskriver dødsstraf, så har man vist fået det hele med fra først og fremmest Mormons Bog, men også fra Ezekiel og Johannes Åbenbaring på en klar og veldefineret måde.
Joseph Smith kom med en udfordring: Skriv selv en bog, som Mormons Bog, og se hvor svært det er. Han tog selv grundteksterne fra Salomon Spauldings manuskribt, og udgav Mormons Bog 15 år efter dennes var død. Men Salomons børn genkendte navnene og fortællingerne, fra deres fars godnathistorier. Da de 20 år efter deres fars død oplevede misionærerne komme til deres by med MB.
Koranen har en langt værre oprindelse, for det siges at huleprofessoren, som skrev Koranen, blev efterladt i den dybe ørkenhule, hvori han gemte Koranen. Fordi Muhammed, skar rebet over, så forfatteren umuligt kunne komme op.
Nostra Damus er lidt lettere at se rodet i, hvor skriftsteder og fordrejninger af skriftsteder tydeligt ses, i stort set hvert vers.
Der er i grunden ikke noget forkert i at lave den slags kollage, for det er læserens egen opfattelse, der er alt afgørende.
Det er således læserne, der fører diverse religionskrige, og det er selvfølgelig præst, missionær og de falske profeters skyld.
Gud har jo lovet dem problemer, som tror på andre guder, for der er ikke andre guder eller en anden gud ved siden af Gud.
Det kan de ikke forstå, dem, der tror på løgn og falder for bedrag.
Kl. 13:21 Jeg gik i kirke i dag, en i kirken mente det var 4-5 år siden jeg var der sidst. Det skal nok passe.
Ham, der var præst dengang, blev sur på mig og udelukkede mig og forbød mig at komme der, (fortalte han rystet i dag).
Det var i øvrigt stadigt hemmeligt, hvorfor jeg ikke måtte komme der.
Han var selv på besøg, i sin gamle kirke og var hovedtaleren, fordi han siden, (han (John) smed mig ud og hjælpe-præsten (David)) har været leder for frikirkerne i Danmark. (Eller sådan noget).
Det blev iøvrigt magtpåliggende for John at den nye præst så mit ansigt, så jeg sagde: Vi kan ordne det nu, for han står jo det. (Det var kaffetid efter mødet, hvor vi alle gik rundt imellem hinanden.)
Nok om mig og dem. Her.
John fortalte om Nilson Mandela, der sad fængslet i 37 år, og kom ud som 71 årig, og blev valgt som Syd Afrikas Præsident som 75 årig.
Så det var en opfordring til ikke at opgive sine mål, som for Mandela var forsoning imellem fængselsledelsen og fangerne. Og selvfølgelig også imellem dem, der havde fængslet ham og han selv.
John kunne nok lære noget af sin egen lektie.
Han var uforsonelig overfor mig.
***
En anden lektie kom frem ved og på grund af de 6 dåb. Der var denne formiddag i kirken.

Apostlenes Gerninger 8:33. I Fornedrelsen blev hans Dom taget bort; hvem kan fortælle om hans slægt, efterdi hans Liv borttages fra jorden?"
(Den her tager jeg lige med, for der er nogen, der tror og påstår at Jesus fik børn, det gjorde Han ikke ifølge Apostlenes Gerninger 8:33, og de må jo vide: Det de skriver.
Og nu tilbage til det om dåben:
39. Men da de stege op af vandet, bortrykkede Herrens Ånd Filip, og Hofmanden så ham ikke mere; thi han drog sin Vej med Glæde.
40. Men Filip blev funden i Asdod, og han drog omkring og forkyndte Evangeliet i alle Byerne, indtil han kom fil Kæsarea.
Siden Filip bliver bortrykket af Ånden, og ved denne lejlighed gjorde Ætiopien til et Kristent land. (Man har iøvrigt en kopi af Pagtens Ark i Ætiopien, den præst, som bor i huset, hvor arken befinder sig, dør inden der er gået 7 år. Så selv den kopi er livsfarlig, ligesom originalen, som befinder sig der: Hvor mine kilder fortæller. Jeg er ikke 100 % sikker på at den sætning er bragt på min hjemmeside. Jeg tror det ikke, en lille hemmelighed har jeg vel lov at have, indtil jeg ved: Hvem jeg fortæller den til. Det er ren Indianna Johnes det her.

Men det med dåb, er godkendt på det højeste sted. Det er det jeg får ud af Filips bortrykkelse i ånden.
Dåben er et tegn som en vielsesring, med Jesus Navn skrevet inde i.
Som den nuværende præst så malende beskrev.
Kl. 13:57 medens jeg gik hjem fra kirken tænkte jeg disse ting igennem, som jeg lige har skrevet, oven over.
Jeg har læst det skriftsted, men tillagde det ingen betydning, før jeg fik læst det op, og jeg er ikke en gang sikker på at præsten tillagde det den store mirakkuløse betydning, som jeg gør. For At en mand, Filip gør en hel nation kristne, det er noget der vil noget Og det tog ikke mange timer. som det er beskrevet i Ap Gern. 8.

Det næste jeg tænkte på var:
En udsendelse fra kl 3 morgen til 6 morgen, hvor alle nye (og gamle) lovforslag bliver præsenteret på en måde, så enhver, der kan lære det, kan tage en juridisk embedseksamen bagefter, med den viden man får, ved at følge med og huske, (og kunne bruge paragrafferne).
3 lektier, af en times varighed, eller to, eller 3 timer, måske 4 timer???
Ved at gentage lektien forskudt 1 time, næste dag, så kan man lære det hele enten ved at høre efter 1 gang 2 gange eller måske 3 gange.
Og skal man på arbejde før kl 6, så kan man nøjes med at høre 1 time fra klokken 3 til 4 eller klokken 5 til 6.
Og jeg tænkte viddere:
Kørekort, teori undervisningen, kunne gennemgås på samme måde, og alle programmerne kunne bringes som på You Tube
På Moses tid, skulle loven læses op: Så Israel kunne lære den, og hvis det sker på en spændende måde, som når en populær præst prædiker, så kunne man nå ud til mange flere med lovenes indhold.
Jeg kunne forestille mig at 1000 ville lytte til programmet, heriblandt unge advokater, som vil kende de nye love, og dommere, som har specialiseret sig i visse områder af love. Men unge aspiranter vil også kunne ende som sagfører eller for den sag skyld som advokater.
Dem der har interessen kan herved få muligheden for at lære alt om teorien, ved kørekort, ved ægteskab, ved ejendomsret, osv.
Den absolut bedste måde ville være at kopiere Dr Phill.
Bliver det gjort så godt, så kan man sende programmerne i den bedste sendetid. Med langt over 40.000 seere.
Det er en billig måde at undervise på.
Og hvis kvalliteten er i top, så bliver undervisningen brugbar.
Man kan også sende om eftermiddagen, hvor de unge er tvunget til at sidde i lektiecaffeer. Så kan dem, der har et fint gennemsnit, få tiden til at gå med at lære noget mere, som de måske kan bruge efter at de er færdige med grundskolen.
Kl 14:29 du stamper imod brodden, sagde jeg til John.
Hvad betyder det, spurgte han.
Du kæmper imod Guds ord.
For Guds ord går forud for skabelse, og dermed forandring, og liv eller død.
Jeg tænkte lige nu: Hvor har jeg det fra?
Var det Lærer og Pagter eller måske i Bibelen?
Her er det:

Apostelenes gerninger 26:14. Men da vi alle faldt til jorden, hørte jeg en Røst, som sagde til mig i det hebraiske Sprog: Saul! Saul! Hvorfor forfølger du mig? det bliver dig hårdt at stampe imod Brodden.
15. Og jeg sagde: Hvem er du, Herre? Men Herren sagde: Jeg er Jesus, som du forfølger.

Jesus er også ORDET, så brodden var godt valgt, en tak til Gud, for de inspirerende tekster, som her i min situation og som Paulus og John befinder sig i.

Jeg blev udelukket af hans/deres menighed en langfredag.
Og tænkte: Det var som at gå i Jesus fodspor.

De velsignede mig, og jeg svarede: Det behøver I ikke, for jeg snakker med Gud hele tiden, Han og jeg er som 2 fingrer, der sidder tæt sammen på samme hånd. (som pegefinger og langemand, som jeg viste frem) og at Gud havde ført mig til Kirken, netop på denne dag, hvor John skulle være til stede efter flere års fravær.
John talte om: Hvad ser du.
Jeg kunne forestille mig at han så mig, for der var ingen foran mig, 6 rækker frem, så jeg sad til tydeligt skue foran ham, imedens han stod på talerstolen, og talte til menigheden i den anden side af kirken, med hovedet vendt bort fra mig. Jo han så mig, og jeg havde spurgt Gud, om jeg ikke skulle rykke mig 2 pladser til højre, så jeg kunne sidde skjult bag en stor mand. Nej, var svaret, bliv bare siddende sagde Jesus til mig.
John så mig, og det var Guds hensigt.
John troede bestemt at jeg kom der hver søndag, og den misforståelse var også Guds hensigt, for da John skældte mig ud, fremgik det med al tydelighed, at han var ophidset og rasende, og han forsøgte iøvrigt først at undgå konfrontasion med mig, men jeg havde jo skrevet navnet på denne hjemmeside ned på en serviet til ham.
Den ville han ikke have. Jeg skulle ud, og jeg skulle finde en anden kirke at besøge, det havde han sørget for, og han havde også fortælt den nye præst om mig, og nu kunne han se mig, som beskrevet overfor.
Og der blev sagt meget mere, men det har jeg glemt nu.
Den nye præst hilste jeg på 3 gange med håndtryk, en gang, da John nævnte mit navn, efter at have sagt pænt goddag, og fortalt at John havde noget at fortælle.
Den nye præst fik så servijetten med denne hjemmesides navn.
Nu ser jeg, om de vil delagtiggøres i Guds Gode arbejde og planer VISIONER med Danmark og ikke mindst med verden, som jeg jo hele tiden og næsten dagligt afslører her på hjemmesiderne.
Og som det ses på klokslettet, ofte flere gange om dagen.

Det er dejligt at være tilbage.
En af de ting jeg tænkte og havde glemt var: Døden har forladt mig.
Jeg mærker det på alle områder nu.
sidst.
Kl 15:14 Jeg er nød til at stoppe nu, ellers bliver det for langt.
Vi prøver f. eks. at ændre sharialovgivningen i Islamisk Stat.
Det gør ondt på de gamle.
Jeg prøver også at ændre verdensbilledet, troen mm i Den Kristne Verden. Det gør da også ondt.
Men som tilskuer til Guds værk, ser jeg bare det hele fare forbi, som en aften foran fjernsynet.
Det er snart glemt, det hele. Ligesom en fødsel glemmes og huskes på en gang, men man bruger ikke nødvendigvis megen tid på at fremkalde oplevelsen.

15:38 i øvrigt så forstår jeg ikke at man ikke anbringer overvågningsudstyr i det Østlige Ukraine, for så kan man jo over nettet følge med i hvad og hvem der lægger planer i de rømmede bygninger.
Disse oplysninger kan være værdifulde, hvis man senere vil sprænge bygningen i luften.
Samme teknik kan uden tvivl med held bruges i Gaza.
Med simple overvågningskameraer, kan man se og høre hvad der sker inde bag ved murerne på skoler mm. før man smider bomber.
I øvrigt anbefalede Gud, at alle fjender skulle slås ihjel, i Bibelsk tid. Det har ændret sig meget, med årene, men det giver plads til at bruge bomber. Imod??
Man så noget lignende i USA for nyligt, hvor en afroamerikaner blev likvideret på åben gade fra et skjul bag tonede ruder af en betjent, som selv ville blive myrdet, hvis hans identitet blev afsløret.
Ballademagere fra flere dele af USA gik sammen i store demonstrationer, så Nationalgarden blev indkaldt.
Det var først da en ny Afroamerikaner blev skudt, at uromagerne trak sig tilbage.
Det at myrde en i Gaza, virker tilsyneladende ikke på samme måde.
Der er for mange Hamas medlemmer, som vil hævne deres tid i fængslet eller gennemtvinge noget andet, som er vigtigt for dem.
F. eks. det at udrydde alle Jøder, står øverst på deres ønskeseddel.
De har mistet deres land, ejendomsretten til det, og de forstår ikke at Gud, ser en grund til det.
Jeg læste et skriftsted forleden om at diverse former for synd, er årsagen til at man mister det man har kæmpet for.
Jeg kan ikke finde det, nu, men bringer et andet, som måske forvirre, men lige med en gang er jeg træt, og går til ro.
De sidste 24 timer har jeg fået 4 timers søvn. maks.

Esajas 3:4. Jeg giver dem Drenge til Øverster, Drengekådhed skal herske over dem.
5. I folket undertrykker den ene den anden, hver sin Næste; Dreng sætter sig op imod Olding, usling mod Hædersmand.
6. Når da en Mand tager fat på en anden i hans fædrenehus og siger: "Du har en Kappe, du skal være vor Hersker, under dig skal dette faldefærdige Rige stå!"
7. så svarer han på hin dag: "Jeg vil ikke være Sårlæge! Jeg har hverken brød eller Klæder i huset, gør ikke mig til folkets Overhoved!"
8. Thi Jerusalem snubler, og Juda falder, fordi de med Tunge og Gerning er mod Herren i trods mod hans Herligheds øjne.
9. Deres Ansigtsudtryk vidner imod dem; de kundgør deres Synd som Sodoma, dølger intet. Ve deres Sjæl, de styrted sig selv i Våde.
10. Salige de retfærdige, dem går det godt, deres Gerningers frugt skal de nyde;
11. ve den gudløse, ham går det ilde; han får, som hans Hænder har gjort.
12. Mit, folk har en Dreng ved Styret, og over det hersker Kvinder. Dine Ledere, mit folk, leder, vild, gør Vejen, du, vandrer, vildsom.