www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. august
"Bliv i min omsorg og i min kærlighed. Jeg ved, hvad jeg vil, og der er intet tilfældigt. Alle ting tjener jer til gode, vær stille. Tag alt, hvad der kommer, af min hånd, så kan mine velsignelser følge - ja strømme.
Et er fornødent: at blive i Mig, i min Kærlighed! Søg ikke noget uden for mig. Gå ikke, hvor jeg ikke sender dig.
Vær ikke vantro, men troende. Frygt ikke, men regn med mig. Bliv i mig. Regn med mig. Hold jer til mig. Forsag synden; jeg har renset jer."

21. august
"Vis alle egennyttige tanker bort, det vil kun volde smerte at følge dem. Hav tillid til mig! At blive i mig er det modsatte af at blive i jer selv. I mig har I håb og forventning, og jeres glæde er glæden over de evige værdier.
I jer selv er glæden flygtig, for den er afhængig af jeres egen formåen - og vendes snart til angst og bekymring.
Derfor: flygt fra Selvet ind i Mig. Sæt jeres håb helt og holdent til mig, jeg skuffer jer ikke!"
August 21 2014 Kl. 8:27 Har ikke haft trang til at skrive et par dage.
Har heller ikke trang til at skrive i dag.

virus EBOLA. Kun på Engelsk desværre. Nogle emner, som dette fungerer kun på Engelsk for mig, Når programmer og tekster alt sammen er på Engelsk, så slår min hjerne om og tænker på Engelsk, Jeg har ikke specielt megen lyst til at oversætte teksten til Dansk. Der er for meget arbejde med det, og i disse dage har jeg måtte grave kloarken op, fordi birketræet havde sat en rod ind igennem en lille revne i det rør, som den tidligere VVS brugte. Roden var tyk som en blyant, og 2 steder havde træet sat sit rodnet ind og ned i kloarkerne, hvor jeg bor.
Det og meget andet har været en fornøjelse at arbejde med. Det er 30 år siden jeg sidst har været Vand og Kloark (mester), I øvrigt er det et fantastisk byggeri, muren har lavet, da han opførte det hus jeg købte, for 2 år siden, indermuren er opført i Molersten, en kostbar og isolerende sten, og med 12½ cm hulmur, (som ikke er isoleret endnu) så bliver der noget at gå i gang med.
Jeg har ikke brugt kantinen i erhvervslokalerne i 2 år, og har derfor ikke været generet af at vasken tydeligvis var stoppet. Men denne sommer generede det mig. Og jeg har gravet et stort hul, rundt om og neden under kloarken, som var støbt ind i beton, så noget kunne tyde på at muremesteren vidste, at hullet i røret skulle lukkes, men beton kunne ikke lukke hullet godt nok.
sidst.