www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. august
"Vanskeligheder er mine muligheder! Frygt ikke, tro mig! Om end alle var imod jer, så er Jeg dog med jer - for jer. Vær også I med mig!
Hav tillid til mig - også og netop når vanskelighederne melder sig. Det er jo prøven på jeres tillid.
Fly Satan i tide! Vær vågen over for følelser og stemninger, hold jer til mig. Tro MIG. Sig nej til alt, hvad der ikke bringer jer bud om mig - til den og dem, der ikke går mit ærinde.
Giv ikke Satan rum, men vis ham fra jer i Mit Navn! Argumenter ikke med ham. *) Det er det, I gør, når I vejer for og imod, frem og tilbage, under indflydelse af utilfredshed og utålmodighed.
Satan vil altid vise jer, hvad I ikke har modtaget, for at holde på utilfredshed og mismod. Våg og bed, at I ikke skal falde i fristelsen."
August 14 2014 Kl. 5:27 Kl 5:48 Det har været en underlig morgen.
Jeg har netop som dagens tekst har jeg tænkt i flere timer på dem, jeg ikke er sammen med. Og imedens har jeg flyttet en sektion af en reol. Da jeg skulle til at flytte den næste, flyttede jeg et mosaikbord, som min far havde lavet, det tog en månedstid at lave sådan et. Små kulørte Italienske mosaiksten, blev limet på et velegnet stykke papir, og hældt over med cement, og til sidst kunne man med vand fjerne papiret, det var som et puslespil.
Og jeg tænkte på mit eget arbejde hvor jeg har lavet en kollage med Guds vidnesbyrd fra min tid. Det jeg er kommet frem til, i skrivende stund, er nutid og fremtid.
At se min fars arbejde, glædede mig og at se mit arbejde glædede mig, og jeg var klar til at skrive, men skulle lige finde et skriftsted, og kom derved til at læse 25 andre skriftsteder, hvilket fik mig helt og aldeles væk fra mit mismod og væk fra min ensomhed, som skyldtes forkerte beslutninger.
Jeg havde ikke gjort noget forkert, det der endte med at være alene, var helt i overensstemmelse med Mosebøgerne. Ezekiel blev afsløret som værre end jeg havde forestillet mig, (måske var det alligevel 100 skriftsteder jeg læste, men de føltes som få, som 25, der sagde mig noget).
Så på med vanten, of fuld fart frem.
Nederst bringer jeg lige et par skriftsteder, som ikke havde noget med det jeg ville skrive om.
Jeg bringer dem, fordi NOGLE tror det er i orden at synde.
De tror at kærlighed til synd, er kærlighed til Gud.
De fortæller at Gud elsker dem.
Det er utroligt at en kirkeminister kan tale så varmt for synd, som vi oplevede det med Helle som Statsminister.
140814 kl15:02 Jeg sad i venteværelset hos lægen i går og læste FDM's MOTOR, i bladet havde de bragt en artikkel om en sag, som Østre Landsret havde afvist at dømme retfærdigt i.
Man taler nu ligefrem om at bringe sagen op i Højesteret.
Hvor den hører hjemme: For er Staten ansvarlig for manglende opsyn og vedligeholdelse af veje mm.
2 biler, mange biler, kører ned i de huller som opstår i et nedslidt vejnet, man anslår at der er 500.000 mindre huller i Danmark.
Problemet er egentligt mega meget større, som jeg så eksempel på i Dronninglund, for et par dage siden.
Langs vejene er der en kant ned, et langt hul, et spor, som opstår fordi bilerne kører ud i rabatten på de smalle veje, hvilket i vådt vejr graver et hul på nogle centimeter i dybden.
Når man kommer ned i de huller med sit styrende hjul, så tager det fat i bilen, ligesom sporvogn skinner gjorde ved cyklen i gamle dage. (og letbanerne i fremtiden, der hvor trafikken kan blandes.)
Man vælter. Eller som i Dronninglund forleden: En ung mand, som kørte roligt og perfekt ifølge øjenvidner, fik sit forhjul ud i rabatten, og ville rette bilen op, så han kunne blive på vejen, med et hiv i rettet, (den erfarne ville nok fortsætte med at køre med det ene hjulsæt i rabatten). Under forsøget på at redde sig ud af denne situation, svingede bilen ud på vejen igen, naturligvis, men over og ramte frontalt ind i en modkørende minnibus, Den unge mand døde, chauføren i minibussen kom på hospitalet, og de to børn, som han kørte med kom hjem, uden anden mén end chokerede.

Jeg har selv lavet det kunstgreb, i Norge, og fik bilen totalskadet, da den endte ude på en mark, efter at trille om på taget. Jeg var heldig, 300 meter længere henne var der skov og ligeledes før, jeg landede på den eneste mark i miles omkreds, der var flere steder på strekningen som havde dybe bjerg kløfter, hvor jeg kunne falde både 5 og 10 meter ned.
Jeg var også heldig at jeg selv kunne vende bilen om, og køre hjem til Danmark. Dog uden rude og spejl i min side. Og totaltskadet, som værkstedet sagde, de forstod ikke at jeg kunne køre i den.
Så egentligt er det ikke de 500.000 huller og skader på vejene i byer og på land, men det er også meget mere, som jeg tidligere har været inde på. Hvor en rundkørsel med små vejskilte afslutter motorvejen fra Sicilien igennem Tyskland og ender i Hirtshals, med døden som et resultat for enkelte bilister, som ikke er lokalt kendt.

Har trafikministeren et ansvar for trafikken?
Har uddannelsesministeren et ansvar for uddannelse?
Har skatteministeren et ansvar for skatten?
Har fødevareministeren et ansvar for vores fødevarer?
osv.
Neputisme, er når børn og nære venner får jobbet.
Gud kasserer hele slægten, hvis børnene ikke gør deres arbejde ordentligt.
Jani Spies mistede millioner fordi hendes bror blev ansat som hendes rådgiver, og sådan er det for alle.
Stat og firmaer kan ikke leve sundt med dårlig ledelse.
En person kan ødelægge alt, og det er det, der ofte ses ske. Ligesom en sygdom kan få selv den stærkeste i knæ. Og et hul kan skade en bil, og tage livet af chauføren.
sidst.

3. Mosebog 18:21. Dit afkom må du ikke give hen til at ofres til Molok; du må ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren!
22. hos en Mand må du ikke ligge, som man ligger hos en kvinde; det er en Vederstyggelighed.

23. Med intet som helst Dyr må du have Omgang, så du bliver uren derved; en kvinde må ikke stille sig hen for et dyr til kønslig Omgang; det er en Skændsel.
24. Gør jer ikke urene med noget sådant, thi med alt sådant har de Folkeslag, jeg driver bort foran eder, gjort sig urene.
25. Derved blev landet urent, og jeg straffede det for dets brøde, og landet udspyede sine Indbyggere.
26. hold derfor mine Anordninger og Lovbud og øv ikke nogen af disse Vederstyggeligheder, det gælder både den indfødte og den fremmede, der bor iblandt eder
27. thi alle disse Vederstyggeligheder øvede Indbyggerne, som var der før eder, og landet blev urent

29. Thi enhver, som øver nogen af alle disse Vederstyggeligheder, de, der øver dem, skal udryddes af deres folk.

30. Så hold mine Forskrifter, så I ikke øver nogen af de vederstyggelige Skikke, som øvedes før eders Tid, at I ikke skal gøre jer urene ved dem. Jeg er Herren eders Gud!