www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. august
- Herre, det er, som om dette: at finde og følge din vilje, har taget Din plads for mig. Fri mig fra alt det lovmæssige, så du selv kan få hele pladsen.
"Søg først mit rige: mit samfund, - og min retfærdighed: min frelsende NÅDE; så skal alt andet gives i tilgift!
Se ikke på tiden, der er gået, som spildt. Intet er spildt for den, som kommer til mig i sin fattigdom. Jeg skaber og danner, hvad I ikke har.
Når I søger mig, så leder jeg jer ad de veje, som fører til mit mål for jeres liv - og gør min gerning igennem jer. Frygt ikke, og handl ikke af frygt, men af tillid til Mig og i tillid!"
August 9 2014 Kl. 6:12 Jeg har rigtig været en fri fugl på det sidste. mine tanker og mit forhold til Gud er blevet tættere på en måde, jeg ikke har oplevet det før. Jeg har beskrevet det lidt og meget i de sidste dage (men har problemer med at få det på nettet, fordi jeg ikke har internet) det er gemt væk i sidst.
Hele mit liv har jeg haft kræft, det er først nu at lægerne har fundet det. Og det er først nu at jeg har kunne gå ind og fjerne symtomerne, målrettet, fordi jeg fik at vide: Hvad jeg fejlede.
Jeg har haft en dårlig lugt, fra penis, og vaskede den hver gang jeg var på toilettet for at tisse. Når jeg var ude, tørrede jeg den altid af, inde på toilettet med papir. Det var på grund af kræften i prostata.
Når jeg gjorde stort, kunne jeg ikke tåle min egen afføring, det sveg og kløede når jeg havde tørret mig. Jeg skyllede mig med bruser hver gang jeg var på toilettet, det venner man sig til, lægerne fandt met naturligt, 7 forskellige læger kunne ikke stille dianosen, og specialister overså det.
Jeg har været henvist til forskellige specialister igennem 40 år.
Hunde kan lugte kræft, den kræft jeg har haft, stank, ganske forfærdeligt, jeg måtte vaske mig hver dag. De steder.

Hvad gør man?
Jeg gjorde alt, tror jeg, men intet hjalp.
Jeg fik stikpiller til 100 kr om ugen, gange 40 år?
Smør virkede lige så godt.
Falck havde en lysserød væske til at komme på sår, den virkede også rigtig godt, og det kunne jeg bruge, når jeg var på rejse.
Jeg har fortalt det til mange læger, lige lidt hjalp det.
Har jeg så været en hypokonder?
Nej for jeg sagde det kun en gang til hver læge. Måske to gange til enkelte.
Den sidste læge vil gerne snakke, men jeg fortæller ham ikke om at jeg er kommet af med symptomerne, for han er flink som alle de andre.
Men han spørger ikke til, hvordan det går, han har ikke fokus på sin opgave som min læge.
Ligesom mange forældre ikke har fokus på deres opgave som forældre.
Han er en dygtig læge, den første som fandt frem til min sygdom.
Men jeg har indleveret mange blodprøver, i mit liv, der var bare ikke nok tegn på sygdom i blodet.
Jeg var blandt den tredjedel, under 50 år, som havde kræft, der ikke kunne konstateres på anden måde, end på lugten og andre påvirkninger, som kræft af min type giver.
Jeg har haft skæl, også imellem øjnene på panden, Jeg har tabt hår som mange andre mænd, måske er der en sammenhæng?
Det ser vi, for nu har jeg fået prostatakræften slået ned. Stanken er væk, det svier heller ikke mere. Det er som at få luet sit have bed, nu blomstrer roserne normalt.
Skæl på panden fik jeg væk med olier, men det kom igen. Nu da jeg smører prostata ind i æteriske olier, så ser jeg at skæld i panden, og ved siden af næsen, er forsvindende lidt, uden at jeg smører olie på stederne. Jeg antager derfor at prostakræften har indflydelse på sygdoms tegnene disse steder.
sidst.
Kl. 7.00 Trætheden har jeg endnu ikke fået væk, jeg skal stadig drikke vand, for at blive ung igen. (Springer jeg 2 dage over, så er jeg bare træt, og kun søvn virker opkvikkende.
Jeg har hørt om en anden Dansker, som har kunne lave vandet i sin lade med en diselmotor? (Det lyder lidt som da Ellehammer ville lave en flyvemaskine).
Men det er også 2 vigtige emner jeg beskæftiger mig med.
Min træthed forsvinder kun når jeg bliver ladet op. (Det kan muligvis ske ved simpel motion).
1. Samuel 7:15. Samuel var Dommer i Israel, så længe han levede;
16. han plejede årlig at drage rundt til Betel, Gilgal og Mizpa og dømme Israeliterne på alle disse Steder;
17. derefter kom han hjem til Rama; thi der havde han sit Hjem, og der dømte han Israel. Og han byggede Herren et Alter der.
1. Samuel 8
1. Da Samuel var blevet gammel, satte han sine sønner til Dommere over Israel;
2. hans førstefødte søn hed Joel og hans anden søn Abija; de dømte i Be'ersjeba.
3. Men hans sønner vandrede ikke i hans Spor; de lod sig lede af egen Fordel, tog imod Bestikkelse og bøjede Retten.
4. Da kom alle Israels Ældste sammen og begav sig til Samuel i Rama
5. og sagde til ham: "Se, du er blevet gammel, og dine sønner vandrer ikke i dit Spor. Sæt derfor en konge over os til at dømme os, ligesom alle de andre folk har det!"
6. Men det vakte Samuels Mishag, at de sagde: "Giv os en konge, som kan dømme os!" Og Samuel bad til Herren.
7. Da sagde Herren til Samuel: "Ret dig i et og alt efter, hvad Folket siger, thi det er ikke dig, de vrager, men det er mig, de vrager som deres konge.
8. Ganske som de har handlet imod mig, lige siden jeg førte dem ud af Ægypten og indtil denne dag, idet de forlod mig og dyrkede andre Guder, således handler de også imod dig.
9. Men ret dig nu efter dem; dog skal du indtrængende advare dem og lade dem vide, hvad Ret den konge skal have, som skal herske over dem!"
10. Så forebragte Samuel folket, som krævede en konge af ham, alle Herrens ord
11. og sagde:

"Denne Ret skal den konge have, som skal herske over eder: Eders sønner skal han tage og sætte ved sin Vogn og sine Heste, så de må løbe foran hans Vogn,
12. og sætte dem til Tusindførere og Halvhundredførere og til at pløje og høste for ham og lave hans Krigsredskaber og Vogntøj.
13. Eders døtre skal han tage til at blande Salver, koge og bage.
14. De bedste af eders Marker, Vingårde og Oliventræer skal han tage og give sine folk.
15. af eders Sæd og Vinhøst skal han tage Tiende og give sine Hofmænd og Tjenere.
16. De bedste af eders Trælle og Trælkvinder, det bedste af eders Hornkvæg og Æsler skal han tage og bruge til sit eget Arbejde.
17. af eders Småkvæg skal han tage Tiende; og I selv skal blive hans Trælle.

18. Og når l da til den Tid klager over eders konge, som I har valgt eder, så vil Herren ikke bønhøre eder!"
19. folket ville dog ikke rette sig efter Samuel, men sagde: "Nej, en konge vil vi have over os,
20. vi vil have det som alle de andre folk; vor konge skal dømme os og drage ud i Spidsen for os og føre vore Krige!"
21. Da Samuel havde hørt alle folkets ord. forebragte han Herren dem;
22. og Herren sagde til Samuel: "Ret dig efter dem og sæt en konge over dem!" Da sagde Samuel til Israels Mænd: "Gå hjem, hver til sin By!"
1. Samuel 9
1. I Benjamin var der en Mand ved navn Kisj, en søn af Abiel, en Søn af Zeror, en søn af Bekorat, en søn af afia, en Benjaminit, en formuende Mand.
2. Han havde en søn ved navn Saul, statelig og smuk, ingen blandt Israeliterne var smukkere end han; han var et hoved højere end alt folket.
3. Engang var nogle af Sauls Fader Kisjs Æsler blevet borte, og Kisj sagde da til sin søn Saul: "Tag en af Karlene med og gå ud og søg efter Æslerne!"
4. De gik så først gennem Efraims Bjerge og Sjalisja egnen, men fandt dem ikke; derefter gik de gennem Sja'alimegnen, men der var de heller ikke; derpå gik de gennem Benjamins land, men fandt dem ikke.

5. Da de kom til Zufegnen, sagde Saul til Karlen, som var med ham: "Kom, lad os vende hjem, for at min Fader ikke skal holde op med at tænke på Æslerne og i Stedet blive urolig for os!"
(Læg mærke til, hvordan Gud snakker med Saul, igennem Sauls tanker, Saul bliver gjort til konge, på grund af det.)


6. Men han (dvs Karlen) svarede ham: "Se, i Byen der bor en Guds Mand, en anset Mand; hvad han siger, sker altid. Lad os nu gå derhen, måske kan han give os Besked angående det, vi går om."
7. Da sagde Saul til Karlen: "Ja, lad os gå derhen! Men hvad skal vi give Manden? Thi vi har ikke mere brød i vore Tasker, og nogen Gave har vi ikke at give den Guds Mand. Hvad har vi?"
8. Karlen svarede atter Saul: "Se, jeg har en kvart Sekel sølv, den kan du give den Guds Mand; så siger han os nok Besked om det, vi går om."
9. Fordum sagde man i Israel, når man gik hen for at rådspørge Gud: "Kom, lad os gå til Seeren!" Thi hvad man nu til dags kalder en Profet, kaldte man fordum en Seer.
10. Da sagde Saul til Karlen: "Du har Ret! Kom, lad os gå derhen!" Så gik de hen til Byen, hvor den Guds Mand boede.
11. Som de nu gik ad Vejen op til Byen, traf de nogle unge Piger, der gik ud for at øse vand, og de spurgte dem: "Er Seeren her?"
12. De svarede dem: "Ja, han er foran; han kom til Byen lige nu. Folket ofrer nemlig i dag et Slagtoffer på Offerhøjen.
13. Når I blot går ind i Byen, kan I træffe ham, før han går op på Offerhøjen til Måltidet; thi folket spiser ikke, før han kommer, da han skal velsigne Slagtofferet; så først spiser de indbudne. Gå nu op til Byen, thi netop nu kan I træffe ham!"
14. De gik så op til Byen; og som de gik ind igennem Porten, kom Samuel gående imod dem på Vej op til Offerhøjen.
15. Herren havde dagen før Sauls Komme åbnet Samuels øre og sagt:
16. "I Morgen ved denne Tid sender jeg en Mand til dig fra Benjamins Land; ham skal du salve til Fyrste over mit folk Israel; han skal frelse mit folk fra Filisternes hånd; thi jeg har givet Agt på mit folks Nød, dets Klageråb har nået mig!"
17. Og straks da Samuel fik øje på Saul, sagde Herren til ham: "Se, der er den Mand, om hvem jeg sagde til dig: Han skal herske over mit folk!"
18. Da trådte Saul hen til Samuel midt i Porten og sagde: "Vær så god at sige mig, hvor Seerens hus er!"
19. Samuel svarede: "Seeren det er mig; gå i Forvejen op på Offerhøjen; du skal spise sammen med mig i dag; i Morgen skal jeg følge dig på Vej og kundgøre dig alt, hvad der er i dit Hjerte;
20. for Æslerne, som for tre dage siden blev borte for dig, skal du ikke ængste dig; de er fundet. Men til hvem står alt Israels Begær uden til dig og hele dit fædrenehus?"
21. Da svarede Saul: "Er jeg ikke fra Benjamin, Israels mindste Stamme? Og min slægt er den ringeste af alle Benjamins Stammes Slægter. Hvor kan du da tale således til mig?"
22. Men Samuel tog Saul og hans Karl, førte dem til Gildesalen og gav dem Plads øverst blandt de indbudne der var omtrent tredive Mænd
23. og Samuel sagde til Kokken: "Ræk mig det Stykke, jeg gav dig og sagde, du skulle lægge til Side!"
24. Da tog Kokken Køllen og satte den for Saul. Og Samuel sagde: "Se, Kødet står for dig, spis! Thi til den fastsatte Tid har man ventet dig, for at du kunne spise sammen med de indbudne." Så spiste Saul sammen med Samuel den dag.
25. Derpå steg de ned fra Offerhøjen fil Byen, og der blev redt til Saul på Taget.
26. Så lagde han sig til Hvile. Tidligt om Morgenen, da Morgenrøden brød frem, råbte Samuel til Saul oppe på Taget: "Stå op, jeg vil følge dig på Vej!" Da stod Saul op, og han og Samuel gik ud sammen,
27. Men da de på Nedvejen var kommet til udkanten af Byen, sagde Samuel til Saul: "Sig til Karlen, at han skal gå i Forvejen! Men bliv du stående et øjeblik, så vil jeg kundgøre dig Guds ord!"
1. Samuel 10
1. Da tog Samuel Olieflasken og udgød Olien over hans hoved, kyssede ham og sagde: "Har Herren ikke salvet dig til Fyrste over sit folk Israel? Du skal herske over Herrens folk og frelse det fra dets Fjender. Og dette skal være dig Tegnet på, at Herren har salvet dig til Fyrste over sin Arv:
2. Når du i dag går fra mig, skal du træffe to Mænd ved Rakels grav ved Benjamins Grænse i Zelza, og de skal sige til dig: Æslerne, du gik ud at lede efter, er fundet; dem har din Fader slået af Tanke, men nu er han urolig for jer og siger: Hvad skal jeg gøre for min søn?
3. Og når du er gået et Stykke længere frem og kommer til Taboregen, skal du træffe tre Mænd, som er på Vej op til Gud i Betel; den ene bærer tre Kid, den anden tre brødkager og den tredje en Dunk Vin;
4. de skal hilse på dig og give dig to brødkager, som du skal tage imod.
5. Derefter kommer du til Guds Gibea, hvor Filisternes Foged bor; og når du kommer hen til Byen, vil du støde på en Flok Profeter, som kommer ned fra Offerhøjen i profetisk Henrykkelse til Harpers, Paukers, Fløjters og Citres Klang;
6. så vil Herrens Ånd overvælde dig, (= den åndelige salvelse) så du falder i profetisk Henrykkelse sammen med dem, og du skal blive til et andet Menneske.
7. Når disse Tegn indtræffer for dig, kan du trygt gøre, hvad der falder for; thi Gud er med dig.
8. Og du skal gå i Forvejen ned til Gilgal; så kommer jeg ned til dig for at bringe Brændofre og ofre Takofre. Syv dage skal du vente, til jeg kommer og kundgør dig, hvad du skal gøre!"
9. Da han derpå vendte sig for at gå bort fra Samuel, gav Gud ham et helt andet Hjerte, og alle disse Tegn indtraf samme dag.
10. Da han kom hen til Gibea, se, da kom en Flok Profeter ham i Møde, og Guds Ånd overvældede ham, og han faldt i profetisk Henrykkelse midt iblandt dem.
11. Og da alle, som kendte ham fra tidligere Tid, så ham i profetisk Henrykkelse sammen med Profeterne, sagde de til hverandre: "Hvad går der af Kisjs søn? Er også Saul iblandt Profeterne?"
12. Så sagde en der fra Stedet: "Hvem er vel deres Fader?" Derfor blev det et Mundheld: "Er også Saul iblandt Profeterne?"
13. Da hans profetiske Henrykkelse var ovre, gik han til Gibea.
14. Sauls Farbroder spurgte da ham og Karlen: "Hvor har I været henne?" Han svarede: "Ude at lede efter Æslerne; og da vi ikke fandt dem, gik vi hen til Samuel."
15. Da sagde Sauls Farbroder: "Fortæl mig, hvad Samuel sagde til eder!"
16. Saul svarede: "Han fortalte os, at Æslerne var fundet!" Men hvad Samuel havde sagt om kongedømmet, fortalte han ham ikke.
17. Derpå stævnede Samuel folket sammen hos Herren i Mizpa;
18. og han sagde til Israeliterne: "Så siger Herren, Israels Gud: Jeg førte Israel op fra Ægypten og frelste jer af Ægypternes Hånd og fra alle de Riger, som plagede eder.
19. Men nu vrager I eders Gud, som var eders Frelser i alle eders Ulykker og Trængsler, og siger: Nej, en konge skal du sætte over os! Så træd nu frem for Herrens Åsyn Stamme for Stamme og slægt for slægt!"
20. Derpå lod Samuel alle Israels Stammer træde frem, og Loddet ramte Benjamins Stamme.
21. Så lod han Benjamins Stamme træde frem slægt for slægt, og Matris slægt ramtes. Så lod han Matris slægt træde frem Mand for Mand, og Saul, Kisjs søn, ramtes. Men da man ledte efter ham, var han ikke til at finde.
22. Da adspurgte de på ny Herren: "Er Manden her?" Og Herren svarede: "Se, han holder sig skjult ved trosset."
23. Så løb de hen og hentede ham der; og da han trådte ind imellem Folket, var han et hoved højere end alt folket.
24. Da sagde Samuel til hele folket: "Ser I ham, Herren har udvalgt? Hans Lige findes ikke i alt folket!" Og hele folket brød ud i Jubelskrig og råbte: "Kongen leve!"
25. Derpå fremsagde Samuel kongedømmets Ret for folket og optegnede den i en Bog, som han lagde hen for Herrens Åsyn. Så lod Samuel hele folket gå hver til sit:
26. også Saul gik til sit Hjem i Gibea, og de tapre Mænd, hvis Hjerte Gud rørte, gik med ham.
27. Men nogle Niddinger sagde: "Hvor skulle denne kunne hjælpe os?" Og de ringeagtede ham og bragte ham ingen Hyldingsgave. Men han var, som han var døv.