www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. august
"Lad jer ikke standse af de jordiske omstændigheder. Satan vil bruge dem og gøre dem til åndelige hindringer, hvori han kan holde jeres tanker og følelser bundne for at hindre Min gerning i jer.
Sig tak for de jordiske gaver, når de kommer, og lad jer ikke binde og hindre af de gaver, som endnu ikke er kommet! Har jeg ikke vist jer mange gange, at jeg elsker jer - og husker jer?
Ved min højre hånd vil jeg lede jer. Bed, og I skal få!"
August 4. 2014 Kl 03:50 Mit biologiske ur, mit indre ur fortæller mig hver dag at vi er i september i disse dage. Det er egentligt møj irreterende. Jeg har været døende i år, startende sidste år, måske før. Jeg har været langt nede, også tættere på døden end jeg havde forestillet mig. Med alternativ kur, ser det ud til at jeg kan blive fri for følgevirkningerne af kræft, en avis advarede imod sår som klør, og som har vanskeligt ved at hele. Det har jeg fundet en kur imod. Men den samme kur fik måske kræften til at eksplodere andre steder i kroppen, derfor har jeg tilføjet endnu en kur, som er veldokumenteret for at have en stor virkningsgrad. Og ja begge disse tilsætningsstoffer virker positivt på mig, og giver mig ungdommens styrke og kraft tilbage.

Det er snart længe siden jeg har siddet for mig selv og skrevet som i gamle dage. som jeg gør nu. Det er også længe siden min computer har arbejdet natten over for at finde BibelKoder.
Det er længe siden alt muligt. At jeg har været i Salling og købt en nyre, til madlavning, blandet med nakkekotteletter og sennep, er det rent guf, og fyldt med nannopumper, de bitte bitte små pumper, der sidder i vores celler og tømmer dem for affaldsstoffer.
Jeg tror at ASEA fejlagtigt tror at deres Na+ atomer er redoxmolekyler, dvs signal stoffer. For forskning har afsløret at de sidder som lys i en lyskurv i det knudepunkt, hvor mad (nej) og madrester kummer ind (nej) og ud af vores celler. Men det er deres tro, (som jeg anfægter her, resultaterne er de samme, hvad enten man tror det ene eller det andet.

Sådan er det også med Gud og Jesus.
Hvad man tror er egentligt uden betydning,
Bare man tager imod og gør det.

Abraham blev opfordret til at ofre sin søn til Gud (han troede at Gud ville vise ham opstandelsen på sin søn.)
Det var Gud ikke klar til at demonstrere så tidligt i historien, Så en vædder blev valgt som offergave i stedet.

Jeremias 21:8. Og sig til dette folk: "Så siger Herren: Se, jeg forelægger eder livets Vej og dødens Vej.
9. Den, som bliver i denne by, skal dø ved sværd, hunger og pest: men den, som går ud og overgiver sig til Kaldæerne, der belejrer eder, skal leve og vinde sit liv som bytte,
10. Thi jeg retter mit Åsyn mod denne by til ulykke og ikke til lykke, lyder det fra Herren; i Babels konges hånd skal den gives, og han skal opbrænde den med Ild."

Her er vi tilbage i tiden, hvor Jerusalem skal forlades, og bliver forladt af dem, som tager imod Guds ord og gør det.
Abraham tog også imod Guds ord, og gjorde klar til at ofre sin søn.
Men fangenskabet i Babel, var for de lydige, for dem, som valgte livets Vej.
På samme måde havde vi 2 millioner flygtninge fra Europa, og Rusland, som rejste med skibe som: Den Røde Stjerne til USA før den Første Verdenskrig.
Disse Europæiske flygtninge undgik døden i et krigshærget Europa, som efterfølgende blev belejret og hærget af sult, sammen brud og krigens soldater 2 gange helt op til 1945 hvor Satan blev nedstyrtet og lukket inde i sin egen verden: Helvedet. Fra 1914 til 1945 gik der ca 40 år.
Jeg stopper her. Det er jo kun et billede af det jeg skal bruge, i denne tegneserie, hvor jeg taler om ??? "dø eller vælg at leve."
Hvis du vælger livet: Så forlad Babel, (Jeremias 21 skrev: Flygt til Babel) Abraham skulle flygte til Ægypten, og forlade Ægypten, jamen er der overhovedet hoved og hale i al dette, frem og tilbage?

Ja. I dag siger vi til børnene: Gå i skole, forlad hjemmet, gå på arbejde, skab et nyt hjem.
Genezerats sø giver vandet fra sig, og er fyldt med levende fisk.
Det døde hav, vil ikke give vandet fra sig, og er så fyldt med salt, at selv saltvandsfisk fra Middelhavet dør i det salte vand.

Hvis ikke Gud, gav, som Han gør, så ville der være dødt omkring Ham. Hvis ikke fuglen forlader reden, dør den. Men ved at forlade reden og ved at følge Guds plan for fuglen, så bygger den selv rede og ser sine unger flyve fra reden. Gud er ufattelig god, fordi Han deler glæden ved at skabe med os. Det at skabe kunst, musik, billed eller ord, er en af de største gaver vi har fået af Gud. En talentfuld mand / kvinde bruger sine talenter og finder nye.
At få en familie, er om end en endnu større glæde.
Men det er heller ikke det jeg vil skrive om.

Her i Jeremias 51 fandt jeg Babels skæbne
Jeremias 51: 44. Jeg hjemsøger Bel i Babel, river ud af hans Mund, hvad han slugte, til ham skal ej folkeslag strømme mer. Også Babels Mur er faldet.
45. Drag ud deraf, mit folk, enhver redde sit Liv for Herrens glødende Harme.
46. Lad ikke eders Hjerter blive modfaldne og frygt ikke ved de Tidender, der høres på jorden, når der i det ene År kommer en Tidende og i det næste en anden, når der er Voldsfærd på jorden og Hersker følger på Hersker.
47. Se, derfor skal dage komme, da jeg hjemsøger Babels Gudebilleder, og alt dets land bliver til Skamme, og alle deri skal falde på Valen.
48. Jubl over Babel, himmel og jord med alt, hvad i dem er, thi fra Nord kommer Hærværksmænd over det, lyder det fra Herren.

Min far har dekorreret Kirken på Dundas Thule i det nordlige Grønland, han kunne blive 101 år d. 3 september, (Det er de dage jeg rent mentalt befinder mig i) så ja, fra Nord kommer hærværksmænd, Anders Fogh er nok den bedste at omtale i den forbindelse.

Jeg søger bibelen igennem efter steder med: sit liv
Og er nu kommet til Ezekiel, og her ser jeg endnu et eksempel på at Ezekiel er uden Guds åbenbaring, ligesom Johannes Åbenbaring er uden Guds Åbenbaring. De er begge gået i selvsving over det de har læst. De har studeret tekster, og uden samvær med Gud, har de fortolket, så godt de kunne. Man ser lignende tekster eller lignende bøger i Mormons bog, Koranen og Nostra Damus.
Jehovas Vidner har også en tro, som er veldefineret, eller som har været veldefineret.
Som Ezekiel skriver i kapitel 7
Ezekiel 7:13 . . . ingen skal styrke sit Liv ved sin Misgerning.

Selvfølgelig er disse bøger fulde af sandhed.
Ligesom et blandet spil kort, stadig er fyldt med 52 kort og nogle jokere.
På samme måde som Babel og Ægypten skærper vores valg, hvis vi uden druk, har lidt retfærdighedsfølelse tilbage, på samme måde hjælper familie, venner og kolleger os med at nå Gud og vi kan komme i Paradiset, og som præsten, der følger Jesus, så vil vi hver især være i stand til at bringe vores venner med os, ligesom Noa der fik sin familie med sig i Arken.
Du kan som politiker, tage landets indbyggere med dig i Himlen til Paradiset, ligesom Enok som levede før Noa, gjorde, ifølge de historier jeg har læst.
Hvorvidt det er sandt, ser vi, hvis vi finder teksterne.
Og Enoks egne ord, er i omløb, med kilden er i 2 original kopier, som jeg kender til, og som jeg håber som en anden Indiana Johnes at få på nettet, i 3D kopi og affotografering.
(Kameraet er købt) Jeg mangler kun tilladelse fra Gud til at stå foran bøgerne. En i Irak og den anden ligger i Saudi Arabien. De er ens, og blev skrevet af profeterne, der drog til Babel.
Gud inspirerede dem, så de vidste lige nøjagtigt hvad de skulle skrive og ikke skrive. (Det har jeg et vidne, der har set.)
Men vi fattigfolk er som vinranken der kryber hen ad jorden, uden de rige, som kan løfte os op, bliver vi liggende, hvor vi er.

Nu fandt jeg meget passende det jeg leder efter i Mattæus 10
Mattæus 10:37. Den, som elsker Fader eller Moder mere end mig, er mig ikke værd; og den, som elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd;
38. og den, som ikke tager sit Kors og følger efter mig, er mig ikke værd.
39. Den, som bjærger sit Liv, skal miste det; og den, som mister sit Liv for min skyld, skal bjærge det.
40. Den, som modtager eder, modtager mig; og den, som modtager mig, modtager ham, som udsendte mig.
41. Den, som modtager en Profet, fordi han er en Profet, skal få en Profets Løn; og den, som modtager en retfærdig, fordi han er en retfærdig, skal få en retfærdigs Løn.

Jeg ved ikke om der er andre end mig, der forstår det her, men jeg er kommet hertil, hvor jeg er ved at kunne forstå Gud og ikke mindst forstå, det Han siger.

Jeg tog imod ordet, siden jeg var 19 år, og jeg prøvede at gøre: Som Ordet sagde, som Gud og Jesus sagde.
Søg først Hans Rige, så skal alt det andet komme i tilgift.
Ligesom bruden, der får prinsen og det halve kongerige.
Ved at tage imod Jesus, så får vi det hele.
Og det hele betyder alt.
sidst.
August 4 2014 Kl. 14:51 Jeg vil forberede en pjece.

2. Mosebog 3
1. Moses vogtede nu Småkvæget for sin Svigerfader Jetro, Præsten i Midjan, og drev engang Småkvæget hen hinsides Ørkenen og kom til Guds Bjerg horeb.

Moses Bjerg, Guds Bjerg, ligger i Midjan. Så er det afgjort. En gang for alle. Resten af historien er en prøvelse for troende og ikke troende at tro på. For som med alle nyheder, så kan man sansynliggøre hvad som helst: Hvis man lyver eller fordrejer sandheden, det er også at lyve om sandheden.

Midjan ligger ifølge mine kilder i Saudi Arabiel på Østsiden af Det Røde Hav, som går op til Elat. På vestsiden ligger Sinai som betyder hjørnetand, (og hele halvøen ligner en hjørnetand) På sydspidsen ligger turistbyen Sharm el Sheikh.
Tiranstrædet er 300 meter dyb på det dybeste sted.
Det var her Moses sammen med Gud førte 2 millioner Israelitter over til Midjan, hvor de kom forbi de bitre kilder og Elim med de 7 kilder, og svigerfars by, og sidst og ikke mindst til Guds Bjerg Horeb, med Split Rock samt alt det Bibelen beskriver til mindste detalje.
Som politimanden, der med sin film overbeviste mig, siger, der er overvældende mange beviser på at dette er stedet hvor disse historiske og overnaturlige hændelser fandt sted.

Det er ikke svært at tro, at den flere kilometer brede og flade strand som ligger langs hele vestsiden af Sinai halvøen, med fast sand og grus som på en tennisbane, har det været en velegnet og forud planlagt geologisk præstation, som kun beviser: Gud lever.
2 millioner Israelitter (Hebræere) gik turen, ført af Moses.
Ved Sharm el Scheikh standsert bjærge den planlagte flugt, og havde det ikke været for Gud, så ville det have været let at slagte 2.000.000 Hebræere på dette sted, eller blot bede dem om, at komme tilbage.

Men Det Røde Hav som gennemsnitligt er 300 meter bredt, har på dette Historiske sted en række øer, Tiran strædet, er opkaldt efter den største ø på stedet. og imellem øerne er der så smalt, at jeg antager, at koraller har kunnet vokse sammen og danne en sammenhængende flydebro, fra ø til ø, koraller i området vokser imellem ½ meter ned til 50 meter i dybden, Mange vokser kun 30 meter ned, men med 250 forskellige koraller, så er der mange forskellige arter, som i 7000 år har kunne sætte deres præg på miljøet. Det er fredet på grund af, at det er så ufatteligt smukt, fyldt med akvariefisk, levende koraller og sø annemoner mm
Hvert hotel vogter deres strand og det er forbudt for hotellets gæster at træde ud i vandet, vil man bade, så er der en badebro, så man kan gå henover dette kæmpe akvarie, uden at ødelægge det.
Mange dykkere kommer til stedet fra hele verden, der kommer en million turister til Sharm el Sheikh hvert år. Der er mange hoteller (måske 100) der kan have plads til 1000 gæster hver. det er 100.000 gæster hver uge, hvis de var fyldt op. Og det er de ikke.
Jeg boede i en blok med måske 50 værelser, hvor kun 2 værelser var lejet ud.

Jeg kom ud på, hvad der senere viste sig at være forbudt strand, lige precist på det sted: Hvor Moses og Israel gik over, jeg kunne gå hundred meter ud fra kysten på koraller i vand som ikke nåede knæene. Jeg samlede 2 små sten op, fordi de lignede forstenede knogler, det viser sig at være koraller, derfor ved jeg at det er muligt for Gud at bygge og have haft en naturskabt bro over Det Røde Hav ved Tiranstrædet, selv i dag har jeg i en bog fra stedet, fundet billeder af koraller, som vokser som trækroner, som tørv, vandret ud i vandet.
Og som Moses beskriver:

2: Mosebog 14:21. Moses rakte da sin hånd ud over Havet, og Herren drev Havet bort med en stærk Østenstorm, der blæste hele natten, og han gjorde Havet til tørt land. Og vandet delte sig.
14:25. og Herren stoppede Vognenes Hjul, så de havde ondt ved at få dem frem

De kunne selvfølgelig ikke køre i koraller, som er ved at smuldre og gå fra hinanden.