www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. august
- 'Alle dem, jeg har kær, dem revser og tugter jeg; vær derfor nidkær og omvend dig!
Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind og holde nadver med ham - og han med mig. (Åb. 3:19-20)
"Jeg elsker jer ind i mit rige, ind i mit samfund. At åbne døren for mig er at forsage det, som jeg ikke kan bo sammen med - at give MIG lov til at fjerne det.
Skynd dig, jeg står ved din dør og længes efter at komme ind at lyse, rense og varme i dit hjerte!
Satans lænker er brudt, du behøver ikke at vente et øjeblik på frihed - den er din! Skynd dig, det haster! Vent aldrig på, hvad "de andre bør gøre, men giv mig rum i dit hjerte, og JEG griber ind og jeg vil velsigne dig!"

2. august
"Vær ikke bange, fordi I ser jeres uværdighed og afmagt; for det er de uværdige og afmægtige jeg giver nåde!
Glæd jer over Min frelse, for den er virksom, når I er afmægtige".

3. august
"Der er blevet langt til menneskehjertet, fordi Lære er sat foran Liv, Gaverne foran Giveren, Tjeneste foran Kærlighed, Lov foran Nåde.
I ser - og ser dog ikke, hører - og hører dog ikke. Men min nåde og mit kald hører ikke op. Gennem forhærdelsens tågemur baner jeg mig vej til de få, som længes: som ikke er tilfredse med det selvgjorte og selvbestaltede."
August 3. 2014 Kl 21:22 Når man kommenterer situationen i mellemøsten er det ligesom at snakke om andre.
Man bringer sladder som ofte er fjernt fra virkeligheden.
Da jeg på Universitetet RUC studerede nyhedernes gang fra start til omtale, afslørede virkeligheden at 99,9 % af alle kommentarer intet havde med virkeligheden at gøre, alle omtaler, undtagen en kort notits 14 dage efter i information viste mangel på indsigt.

Alle fra Universitetets Humanistisk linie var med i den undersøgelse. Vi var flere hundred, alene i vores hus var vi omkring hundred. (Jeg husker ikke hvor mange huse der var på Hum. mellem 8 og 20 huse, omkring 10? Jeg har ingen ide om det.)
Hvert hus havde flere professorer, som hjalp, når vi bad om det. Alt blev samlet samme, al omtale af tragedien til et Olympisk lege i München, alt. Det var før computeren, før google, så man kan let komme igennem med lignende undersøgelser i dag.
Min gruppe, valgte at finde den historiske baggrund for terroren.
Jeg var en dårlig kolega dengang, men alligevel omtaler jeg gruppens arbejde i dag, så mange år efter.

Og i dag ser jeg den samme ballade, fra journalister og offentlige personer, der gør sig kloge, uden at være det.

En sagde: Giv Palestina deres eget land, (Jamen de vil have hele Palestina, hele Israel, de vil ha Jøderne og andre vesterlændinge ud.)
Giv Gaza ret til arbejde, sådan som situationen er nu, virker det som en trykkoger, hvor frustration skaber en overophedet stemning.
Ja, den del påtaler jeg også, Gaza mistede deres rettigheder til at fiske ud for egen kyst, fordi man brugte fiskebåde til at smugle våben med. Osv. Selvmordsbomber, blev smuglet ind i Israel fra Gaza. Og tundler er blevet gravet under hver en grænse, som skulle holde terror ude af og væk fra Jødeland.

Mine tanker går længere tilbage, rent historisk.
Til Abraham, som er forfader til de 2 fjender.
Hagars søn og Saras søn.
Sara blev nød til at stoppe balladen imellem de 2 brødre, som ofte var oppe og slås. (Dansk Bibel kalder det at lege, i den Engelske bliver Isak moppet (mocking i King James)) Så det var ikke svært at overbevise Abraham om at han skulle billige Saras ønske om at sende Hagars og hendes søn bort fra familiens rolige skød. Selv Gud gav Sara ret i hendes beslutning. 1 Mosebog 21:8 ff.

Jesus kom mange år senere og tillod Hagars efterkommere at bo i Gaza, - , (det er noget, jeg ved fordi jeg ved mere end andre, mine kilder er på nettet, på min hjemmeside.)

Så i dag er nyhedernes formidlere: "En larmende hob."

Kl 22:58 en gruppe fik spurgt en bror til en af Palistinenserne fra München om årsagen. Jeg har glemt alle detaljerne, med deres dokumentation blev bragt ind til fælles vurdering, på video og på bånd. TV samtlige aviser, alle nyhedsmedierne, bureauer bibliotekets bøger, (i vores gruppe) alt, hvad man kunne komme i tanke om, blev samlet ind, over 14 dage og mere end 800 universitetsstuderende samt professorer gennemgik materialet i de efterfølgende måneder.
sidst. (Jeg fik ikke gjort siden færdig i går, den kom heller ikke på nettet. Så Krista Frandsens kommentar fra Jesus kommer først med i dag. Jeg skriver altid, næsten altid mine ord først, og derefter ser jeg: Hvad Jesus har til dagen. Der er ofte et fantastisk dejligt og vidunderligt sammenhæng.)
Og så føler jeg mig på højde igen, den dødelige udvikling af den kræft jeg har i mine indre organer er bremset, og min træthed er næsten forsvundet på kort tid. Sidste lørdag var jeg på 60 % en stigning fra 20% og nu er jeg oppe på måske 95 % Jeg mangler stadig lidt kan jeg mærke. (Men det vil andre hverken kunne se eller mærke.)
Har jeg ret i mine opdagelser, så vil alle de kræftformer, som ligner min, kunne spottes og helbredes uden operation, uden radioaktive stråler og lignende metoder, som slår vores indre og ydre legemsdele ihjæl.
I mine øjne er det banebrydende, og det er simple metoder som er brugt og blevet testet og dokumenteret mange hundred gange, før jeg gik ind på den sti, og afprøvede de selv samme metoder på min egen krop.

Da min medicin koster 600 kr for 15 ml, så vil jeg som det næste finde en billigere måde at skaffe mig det.
Efter at jeg er nede på at bruge 0,1 ml pr gang, 3-4 gange om dagen, så kan jeg dog strække flasken så langt, at det snart ingen betydning har, hvad den koster.
Jeg snakker om HELBREDELSE af de organer og den hud, som er ramt af kræft. (Og det virker, så vidt jeg kan se på min egen krop.)
Kl 23:05 Jeg sidder just og laver BibelKoder for denne måned, og Første Samuel 6:17 dukker op på 9 Elui 774 (= august 3 2014 det er i dag)
Det handler om en gave fra Filisterne, som fordi de havde taget Pagtens Ark, havde været plaget med mus og bylder.
De returnerer arken (i 1140 BC) og vedlægger Guld mus og Guldbylder som forsoningsgave og som et minder, en af guldbylderne var fra Gaza.