www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. juli
- Dette har jeg sagt til jer, for at min glæde skal være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen' (Johs. 15:11)
"Alt hvad jeg beder jer om, beder jeg jer om for jeres egen skyld: for at jeres glæde kan blive fuldkommen!
Den fuldkomne glæde bor, hvor kærligheden til mig sejrer over Selvet. Den, som mister sit liv for min skyld, skal vinde det.
Vær ikke bange, min Kærlighed omslutter jer. I skal møde den overalt hvor I ser efter den. Og den skal sejre i jeres hjerter.
Vær på vagt, hvor I mærker hensynet til jer selv komme frem og bed om at min kærlighed må overvinde det, I kan ikke selv, men JEG har sejret!"
Juli 3 2014 Kl 8:06 Teksten i dag, kan jeg ikke gennemskue, det er hensynet til mig selv, der giver mig problemer at forstå.
for, som jeg skrev i går, (og først bringer på nettet i dag)

Filipperne 3:14 ... jager jeg imod Målet, til den Sejrspris, hvortil Gud fra det høje kaldte os i Kristus Jesus.

Sejrsprisen bliver jo allerede uddelt nu og her, i går og i morgen.
Så det er af hensyn til mig selv, jeg følger kloge Jesus, og lytter til Åndens inspirationer.
Livet leves kun, når man er under Guds sol.
Som blomsterne, der drejer sig efter solen, således drejer vi os efter den nærende kraft, som giver os vækst. vores rødder i det skjulte, søger jo også hen, hvor vandet rinder.
En kloarkarbejder oplever en gang imellem, at et træ eller flere, har fundet et hul i kloarken, og sat rødder ind i et omfang så at kloarken ender med at være stoppet til.
Det er jo for vores egen skyld at vi elsker Gud, og kærlighed er gensidigt, først elsker Gud os, siden elsker vi tilbage.
Ligesom forældre, der elsker deres børn.
Vi bliver en familie.
sidst