www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. juli
- Bevar os i dig, led os trods al vor træghed. Lad dit Liv blive åbenbart i os. "Søg Mig - og I skal kende min vilje! Følg Mig - og I vil følge mine veje!
Tænk ikke på: "hvor eller hvad," men bliv i Mig. Alt det andet får I i tilgift.
Gør jer ikke uro for det materielle, men tag det af min hånd som gaver.
Drag ikke omsorg for jer selv, men sæt hellere alt til for livet i Mig. JEG drager omsorg for jer!"

2. juli
- Jeg beder dig om kraft og vejledning for fremtiden - ikke mindst når lutringen virkelig kommer over os og over vort land!
"Bed om den kærlighed til mig, som overvinder alle hensyn til jer selv!"
Juli 2 2014 Kl 21:36 Jeg kommer en del i en grnbrugsbutik, og fik lagt 3 gamle kristne bøger frem for mig, med gotiske krøllede bogstaver. Jeg tog et emne op og læste det han skrev i 1906, det var en 2. udgave, så hvis der var noget, der skulle rettes, så kan man formode, at det var sket.
For mig er det tydeligt, at det man skrev dengang har været toneangivende i de sidste 100 år. (og selvfølgelig også før de blev skrevet i 1906.)
Jeg er ikke enig med det han skrev eller det kirkerne med bibelen siger.
For jeg er overbevist om at Jesus og Johannes Døber var og er de 2 tjenere der skulle komme i de sidste dage, (= dengang) og profetere i 3½ år, og at de 3 nagler, som Jesus blev korsfæstet med er de 3 f som på Hebræisk kaldes wav eller de 3 sekstaller (wav = 6 på Hebræisk, som bruger bogstaver i stedet for tal, a=1 b=2 --- Tysk er lidt specielt for vi kender en vw som er folkevogn, = Volks Wagen, der genser man tydeligt f og v, som oprindeligt stammer fra Hebræisk, men Gud almagt stopper ikke her, for internettet er jo også www dvs wav wav wav eller 666) som Johannes Åbenbaring omtaler i 13:18, så i virkeligheden både dengang og nu og før så er den omtalte Langfredag: Herrens dag.
Jesus er en gave både til lægfolk og til præst:
På grund af Jesus kommer man i Himlen, i Paradiset, fordi Gud vil det på den måde. Når vi dør, møder vi Ham i Himlen, for enden af tunnellen står Han, som lyset og tager imod sine børn.
At vi lutres, betyder at vi renses med Helligånden, at et land lutres er når landet renses, og det er ikke altid oksen forstår, hvorfor den pløjer en mark, eller hesten forstår, hvor målet er for rytterens spark og træk i tømmerne.
En veltrænet hest, finder selv hjem, selv når rytteren halv sover, på samme måde finder mange kristne selv hjem til Gud, pr automatik, de kan kun gå den rigtige vej.

Filipperne 3:14 ... jager jeg imod Målet, til den Sejrspris, hvortil Gud fra det høje kaldte os i Kristus Jesus.

om Johannes Døber i Lukas 6:27. Han er den, om hvem der er skrevet: Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej foran dig.

Salme 37:24. om end han snubler, falder han ikke, thi Herren støtter hans Hånd.
sidst