www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. juni
"Se på sæden på marken: akkurat som den kun kan sætte fuldkommen frugt, hvis den, foruden sol, også får regn og storm, således også med min sæd, mit liv i jer. Tab ikke modet, men sig hellere ja til storm og regn - jo før bliver det solskin igen.
Alt hvad du tager af MIN hånd, bringer sol og varme ind i dit hjerte."
Juni 30 2014 Kl 7:06 for at jeg kan få del i forældremyndigheden skal jeg ifølge statsamtet, byretten og landsretten og advokaten, som har ført min sag igennem en forældrekompetancetest.
Den består at 5 tests *), (se nedenfor) en af dem er personlighedstest (NEO-PI-R) som består af 240 spørgsmål.

Resultat:
Ligeledes ses en høj score indenfor altruisme antydende, at han er en hensynsfuld person, der er hjælpsom, gavmild og blød om hjertet – samtidig med at der ses en lav score indenfor beskedenhed, hvor han har en høj selvaccept og har høje tanker om sig selv. Der fås indtryk af, at Jan er en person, der udelukkende besidder positive tanker om sig selv og om andre.
Se mere nedenfor. **)

Så ja: Alt hvad jeg får af HERRENS hånd, bringer sol og varme ind i mit hjerte.
forældrestiltesten (PPT), mentaliseringsevnetesten (24 familiebilleder og 5 billeder som viser hvad man som forældre kan gøre. testen er vist Dansk og bruges oprindeligt som en tidsbesparende hjælp til at komme i gang med samtaler om børn. der er ingen egentlig løsning på korrekt adfærd
resultat energi: Aktiv =12 Passiv = 3,
Det bemærkes, at i det praktiske setting er denne form for positionering ikke kan genkendes, hvorimod Jan fremstår afventende og passiv med opmærksomhed på barnet.

det er jo klart: For ved billedtesten, tager det få sekunder at vide: Hvad man vil gøre.
I praksis vokser kornet, før det høstes, men ved hvad man skal, men griber ikke ind i utide.
Vi gennemgik i øvrigt samtlige tests under første besøg, dvs på ½ tid.
sidst
*) Undersøgelsen omfatter derudover gennemlæsning af forvaltningens sagsakter vedrørende, samtale og interview af Jan, individuelle psykologiske tests, observation af forældre/børn samvær. Der er i undersøgelsen anvendt tilknytningsinterview inspireret af AAI, forældrestiltesten (PPT), mentaliseringsevnetesten 24 familiebilleder (LEAS), projektiv personlighedstest (Rutters Sætningsfuldendelse), personlighedstest (NEO-PI-R) samt RCFT (kognitivtest) (= kopiere et omfattende mønster bestående af rigtig mange streger og 3 små cirkler eller 2, det har jeg allerede glemt).
RCFT testen kan i øvrigt sammenlignes med, hvordan vi til dagligt skriver bogstaver med hånden.
Vi kan alle erindre: Hvordan bogstaver skal skrives.
Vi kender originalbilledet.
I første klasse, ligner vores tegning af bogstaverne ganske godt.
Senere tilfører vi personlighed og benytter os af kunstnerisk frihed.
(NEO-PI-R) som består af 240 spørgsmål
**) Jan scorer lavt på neuroticisme. Han er rolig, afslappet – selv i stressede situationer.
Han scorer meget højt på extroversion. Han fremstår aktiv og livlig og kan lide at arbejde sammen med andre.
Han scorer ligeledes meget højt på åbenhed. Han har således et bredt spektrum af interesser og foretrækker kreative og begrebsmæssige problemløsninger. Han scorer ligeledes højt i venlighed, hvorfor han må formodes at være godmodig, venlig og ønsker samarbejde frem for konkurrence og konflikter. Endelig ses en høj score i samvittighedsfuldhed og må derfor betragtes som en pålidelig og forholdsvis velorganiseret person, der generelt har klare mål, men kan også formå at tilsidesætte arbejdet, hvis der er behov for det. Ved nærmere beskrivelse af personlighedsfacetterne bemærkes, at han scorer højt i præstationsorientering og derfor må formodes at være ambitiøs, målrettet og foretagsom, samtidig med at han scorer lavt i selvdisciplin, der antyder at han let kan afledes og følger ikke tingene til dørs og udsætter tingene. Således er der en inkonsistent besvarelse her. Ligeledes ses en høj score indenfor altruisme antydende, at han er en hensynsfuld person, der er hjælpsom, gavmild og blød om hjertet – samtidig med at der ses en lav score indenfor beskedenhed, hvor han har en høj selvaccept og har høje tanker om sig selv. Der fås indtryk af, at Jan er en person, der udelukkende besidder positive tanker om sig selv og om andre.
Samlet set fås indtryk af en personlighedsstruktur af blandet type med histrioniske og dependente træk.