www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. juni
- Vis mig, Herre, om der er noget, der hindrer forbindelsen med dig!
"Vær blot sand, også når du intet hører eller mærker. Lad dig nøje med tolderens plads! Husk, at din rigdom er i Mig, ikke i, hvad du fører eller modtager af mig. Lad ingen gave tage giverens plads!
I er mere værd for mig end frugten, I kan bære, og jeg længes efter at være mere for jer end livet, jeg giver jer!"

23. juni
- Jesus, det er så svært at blive i dig, når alt det, vi ser med
vores øjne, hører med vores ører, og tager på med vores hænder, vælter sig ind på os - ubarmhjertigt, ubønhørligt. Frels os, frels mig fra at sluges eller kvæles af det!
"Også der vil du møde mig, når du spejder efter mig!
Det er ikke ekstra anstrengelse, jeg byder dig at påtage dig, men et tilbud om min nærværelse. Giv dine tanker lov til at søge til mig, og du vil erfare, at jeg er nærværende. Jeg er med jer alle dage!
Lad MIG vær jeres tilflugt."

24. juni
"Bliv i mig under alle forhold; jeg er det faste punkt i jeres tilværelse. Vis alle urolige tanker bort, de kommer ikke fra mig. Sig NEJ!"

25. juni
"Til frihed og fred i jeres hjerter er I kaldede; men Satan søger at binde og blinde og forbitre.
Hans indgangsdør er selvlivet (egoisten), derfor gør han alt for at skjule Selvet for mennesker - og holde det i live.
Våg derfor og bed! Han vandrer ad veje, som han kalder: menneskets ret! - menneskets pligt! - dets naturlige trang - naturlig venlighed og godhed, ja endog kærlighed - og skjuler de egoistiske motiver med følelser og stemninger, der er stærkere end menneskeviljen.
Og når frugten - den sviende frugt - så kommer, så tilbyder han lægedom med samme midler, og der er ikke grænser for hans argumenter og hans forsvar for SELVET."

26. juni
"Forlad jer på MIG, ikke på noget eller nogen anden, heller ikke på jer selv eller jeres samfund med mig.
Alt er jer skænket i MIG!
Al åndelig vækst er en vækst nedad! Derfor sagde jeg: Salige er de fattige i ånden - den som ved, at han er fattig, han har kun mig at holde sig til; han venter intet af sig selv, men alt af Mig, han har ingen anden redning end MIG!
Salige er I, når I ved jer redningsløst fortabte uden Mig: for jer er livet og lykken i MIG tilgængelig."

27. juni
"Søg mig i tanker, i læsning af mit Ord, og i bøn! Bed og tak under alle forhold! Lad bønnen blive tankens velkendte sti. Lad Mig være jeres hjem, så skal min glæde ikke vige fra jer, og jeres glæde skal være fuldkommen."
Juni 27 2014 Kl 12:51
sidst