www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. juni
- ' . . . I skal regne det for lutter glæde, når I kommer ind i mange prøvelser. I ved jo, at når jeres tro prøves, virker det udholdenhed. . . så I kan være fuldkomne og helstøbte. . . ' (Jak.l:2-4).
- Jesus, gør mig stadig i at blive i dig!
"At blive i mig er det ene fornødne! Det er ikke gode egenskaber og stærke karaktertræk, der skal udvikles, men denne ene ting - at være og blive i fuldkommen afhængighed af mig. Der sættes den fuldkomne frugt og gøres de fuldkomne gerninger - for der virkes alle ting af MIG.
Jo mere du er dig din egen afmagt bevidst, jo mere vil du række efter mig, og jo større er mine muligheder i dig.
Tro aldrig, at jeg har "en gerning til dig at gøre"; - når du blot bliver i mig, gør jeg Min Gerning igennem dig, hvor du end befinder dig. . .
At udrustes til tjeneste er at afrustes, så du kun har Mig!"
Juni 20 2014 Kl 1:08 Jeg har sovet 2 timer i aften, mellem 5 og 7 og på grund af lopper på min lille hund, har jeg brugt olie, Melaleuca men flasken væltede i sengen, og den stærke lugt, ikke specielt ubehagelig, har holdt mig vågen hele aftenen. Øv.
Jeg sover ellers meget for tiden.

Der er en kæmpe forskel på at være vågen på grund af en duftende olie, og så at være vågen når Gus har noget på hjertet, som Han vil dele med mig / os.
Guds åndelige salvelse / olie fylder os indefra.
Men den anden fysiske olie, er også effektiv, knap så meget som Guds Åndelige tilstedeværelse.

Jeg havde et godt møde med 2 fra Jehovas Vidner i går.
Jeg ved hvad jeg vil skrive, eller kan skrive.
Men igen, også her har jeg brug for Guds vilje, før jeg kan, jeg er utrolig svag hvad initiativ angår, med mindre jeg er tændt og føler for at gøre det jeg gør.
Det kommer indefra som en kilde der danner en å.
Man ser ikke hvor den kommer fra, man kan måske let finde den, eller regne ud, hvorfra den kommer, og min kommer fra Gud.
Det er i hvertilfælde det jeg ønsker at tro. Og derfor siger jeg det.
Men som sagt, så i skrivende stund, så mangler jeg det ekstra som Guds Ånd giver: Hver gang jeg skriver for Ham.
Så ordene i dag mangler geisten / ånden, hvis du er opmærksom på det. (Eller ser efter den slags variationer).

Den samme ånd mangler i Vagtårnselskabets bøger og andre udgivelser, den mangler også i Johannes Åbenbaring, den mangler i Mormons Bog, i Koranen, i Nostradamus og i en stor mængde andre bøger.
Der er himmelvid forskel på ordet fra Gud, som gør levende, og ord fra mennesker og fra mig i dag, som egentligt bare er ligesom fuglekvidder.
Det kunne være sjovt at skrive noget inspireret nedenfor, nok så simpelt, men det må vente, til Gud vil.
Kl 7:00 sidder i bussen nu. Bor i Agersted en by i udkandt Danmark, det tager mellem 1 og 2 timer at tage de 2 busser, hver dag undtagen lørdag søndag, så er der ingen forbindelse. Agersted ligger i Brønderslev kommune, og opfylder måske ikke helt ordningen for skattefradrag for pendlere efter 2018. der er ca 40 kilometer til Aalborg.
Skolen skal lukkes for at spare 5 milioner, på 80 børn / familier behagelighed.
En lille beløb, når man sammenligner med politikernes forbrug af offentlige midler for at gøre livet behageligt for sig selv.
Det er også et lille beløb, når man sammenligner med de mange forslag om EDB forbedringer, nylig koncert på Reftshalvøen, nærbaneprojekter som let, billigt og elegant kunne erstattes med 3 ledet ledbusser, der tager 180 passagerer i et ryk, når der er brug for det. Og kun koster det samme som 1 turistbus, fordi der ikke er plads til bagage under gulvet.
EDB problemerne, dem alle sammen, kunne løses på universiteterne, hvor man kunne give de studerende et ekstra semester, hvor de kunne lære maskinkoder, som i gamle dage, og lave virusfri programmer, der fylder kilobyte i stedet for gigabyte som dem, der leveres på en DVD.
Hvis universitetet samtidigt sender deres programstumper til patent, så kan de komme til at tjene mere end Microsoft og Apel til sammen.

De gamle 8 megabit maskiner med en processor kunne lave et tekstprogram Tempus, som i realtime, kunne vise siden musen peger på i bjælken til højre, også selvom tekstfilen var lang som en bibel.
Det er hastighed.
I dage er klokfrekvensen almindeligvis 2 gigahertz 250 gange hurtigere, og 100 gange langsommere, på grund af programeringen.
Og pentium betød 5 processorerer i dag er i7 det optimale, det betyder 35 (eller 42 processorer dvs gamle computere i en)
Programering i dag er håbløs forældet, de oprindelige programeringsværktøjer er mange tusind gange hurtigere end dem, som Microsoft og Apel bruger.
En dansker opfandt et virusprogram, som kun tillod bestemte programmer at køre, alle andre som ikke var på listen blev lukket ned inden opstart. Men på grund af patentrettigheder, hørte vi ikke mere til det.
En måde jeg testede virus på i computerens første dage var at tjekke hukommelsen, den havde et tal, var det højere eller ændret ændret mere end det jeg havde skrevet eller slettet, så var den en advarsel for mig.
En flyver koster mange skoler og mange plejehjem, og mange arbejdspladser. tænk over det nå i spenderer penge helt vildt.
De militære Droner kostede også millioner.
Man sparede mange hundred millioner da man stoppede fornyelsen af ubåde. Jeg tror det var 500 millioner, de 300 millionber blev overført til andre formål, fordi der var så mange huller i forsvarets budgetter, dengang så vel som i dag, hvor søværnet en tid har haft 3 skibe, der sejler på skift, med samme besætning. dvs som Tordenskjolds soldater.
sidst