www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. juni
- Jesus, led os dybt ind i tillidsforholdet til DIG! -
"Tillid må være til en den må være personlig, uden beregninger, ubegrænset!
Prøv mig, om jeg er jeres tillid værd. Ikke i et "villet" trosskridt,
men hæng ved mig i dag, i morgen, under alle dagens hændelser.
Søg ikke lejlighed til at vise tillid -lejligheden søger jer, og da vil
I kalde på den, I har tillid til!
Giv mig din tillid, så kan jeg give dig min tro!"

Tilføjet Kl 8:52 Juni 19 (jeg glemte helt i går, at få det med)
18. juni
"Jeg er Livet, den som har MIG, har livet. Derfor søg Mig, og Livet skal strømme. Søg mig på kendte og ukendte steder - overalt,
hvor jeres øjne spejder efter MIG, skal I se mig, og jeg giver jer liv i overflod.
Husk, at liv ikke er noget i sig selv, men en frugt af samfundet med mig! Søg aldrig "noget" i stedet for mig, heller ikke liv eller frugt. I har det i MIG!
Så snart "kristenlivet" bliver noget selvstændigt, uafhængigt af det øjeblikkelige samfund med mig, er den kristne på vej bort fra mig - ja, er allerede borte; for han er blevet uafhængig af træets rod.
Uden mig kan I slet intet gøre. Træng ind i mit væsen, og mit væsen vil gennemtrænge jer, det er LIVET - alt andet er efterligning!
Jeg er i den, som søger mig, jeg lever i den, som drikker af mit væsen, det vil sige: med tanker, sind og bøn trænger ind i alt, hvad der kan sige ham noget om mig."
Juni 15 2014 Kl 6:55 for lidt siden tænkte jeg:
Hvis ikke du er afhængig af mig, så er din kærlighed til mig ligegyldig.

I disse ord syntes jeg at se en større afsløring af Guds kærlighed til os.
Hvordan er det muligt?
Når vi bringer retfædighed ind i vores tanker, så sker forvandlingen.
Hvilken?
Vi bliver til et menneske, på godt og ondt, et tænkende menneske med alle dets muligheder. Vi er ikke længere dyr,
Og skal vi være retfærdige, rimelige, forstandige, så kan vi i bund og grund godt forstå at vi er syndere, DET har Gud hjulpet os godt på vej til at forstå med sine 10 bud, og hvis ikke de er skrappe nok, så skærper Jesus dem, dvs Jesus gør dem nærmest helt umulige at holde, med mindre: MAN ELSKER GUD.
Af hele sit hjerte. Og derved viser Gud al sin opmærksomhed.
Kl 7:25 Helligånden (= Guds Ånd) kommer som vores daglige samarbejdspartner.
Den kan sige: Ring og lav en aftale.
Tag boremaskinen med, når du går.
Tag dit pas nu, din mobil i lommen nu. fortæl lige at du har en aftale osv.

Glemmer vi disse ting, så har vi svigtet Gud og Helligånden.
Og er ikke værdige til at komme i Paradiset.
Her og nu, vil vores ulydighed koste tid, penge måske, og såre andres følelser.
Og når man svigter Guds stemme her og nu, så kan man ikke forvente tilgivelse i Helvedet.
Man dør ikke, som Satan ellers siger, men man vil virkelig ønske at man kunne dø.
For evigt

Job 34:16. Har du Forstand, så hør derpå, lån øre til mine ord!
17. Mon en, der hadede Ret, kunne styre? Dømmer du ham, den Retfærdige, Vældige?
18. Han, som kan sige til kongen: "Din usling!" og "Nidding, som du er!" til Stormænd,
19. som ikke gør Forskel til Fordel for Fyrster ej heller foretrækker rig for ringe, thi de er alle hans Hænders Værk.
20. Brat må de dø, endda midt om natten; de store slår han til, og borte er de, de vældige fjernes uden menneskehånd.
21. Thi menneskets Veje er ham for øje, han skuer alle dets Skridt;
22. der er intet Mørke og intet Mulm, som udådsmænd kan gemme sig i.
23. Thi mennesket sættes der ingen Frist til at møde i Retten for Gud;
24. han knuser de vældige uden Forhør og sætter andre i Stedet.
25. Jeg hævder derfor: Han ved deres Gerninger, og ved nattetide styrter han dem;
26. for deres Gudløshed slås de sønder, for alles øjne tugter han dem,
27. fordi de veg bort fra ham og ikke regned hans Veje det mindste,
28. så de voldte, at ringe råbte til ham, og han måtte høre de armes Skrig.
29. Tier han stille, hvo vil dømme ham? Skjuler han sit Åsyn, hvo vil laste ham? Over folk og mennesker våger han dog,

Hosea 10:8 . . . De siger til Bjergene: "Skjul os!" til Højene: "Fald ned over os!" Lukas 23:30 Åbenbaringen 6:16; 9:6
sidst
Jeremias 49:10. Thi selv blotter jeg Esau, hans Skjulesteder røber jeg; at gemme sig evner han ikke. Han er ødelagt ved brødres og Naboers Arm, han er borte.

I Mikas 3 taler Gud om de Gode Høvdinge, Jakobs høvdinge.
Som flår folket for skat, for selv at kunne købe og drikke og leve et godt liv.
Da jeg hørte Lars Løkkes tale på Bornholm, tænkte jeg:
Nu forstår jeg hvorfor han er dygtig.
Og jeg tænkte: Jeg vil stytte ham, og blive medlem af Venstre.
Nu ved forhandlingerne af energiafgifterne, siger han:
Mindre energi-skat til erhvervslivet, for ellers kan de ikke konkurrere med nabolandene.

Men at flå arbejderen som tjener under 350.000.- og de fattige, og de unge, det er helt i orden for Lars.
Fy for katten en politiker.
Mikas 3:4. Engang skal de råbe til Herren, han lader dem uden Svar;. da skjuler han sit Åsyn for. dem, fordi deres Gerninger er onde.

2000.- om måneden eller bare 1000.- hver måned er ikke den samme udgift for en som får udbetalt under 10.000 eller over 20.000
De fattige betaler således dobbelt så meget i energiskat end de rige.

Jeg kunne få lyst til at sige mit medlemskab af Venstre op nu.

Metroxpress skrev torsdag 1. Maj 2014 at løn ligger imellem 2-4000 for to med studiejob.
En praktikant fik 16.000.-
de andre lønindtægter var på 20-30 000

Kl 8:52 Far i mag s gade Her kunne man engang kun køre langsomt, mageligt så at sige.
På landet er skoler blevet lukket overalt.
Og i København, skal man til at bygge flere skoler.
Hvorfor denne forskel?
Kl 11:00 er lige en tur i Aalborg, og kom forbi kongehuset, dronningen og gemalen, som hilste på mig. På Nytorv. Kun en af garderhusarerne var et stort smil, fyldt med smittende glæde.
***
I bussen læste jeg i nyhederne at nogle ingeniører hos et stort bilfirma, var skyld i jeg tror 13 dødsfald. (elektronikken, der styrer airbags, servostyring, mm kunne slukke under fart.)

Hvad med motorvejen og vejingeniørerne?
For enden af en næsten 400 kilometer Dansk motorvej, i Hirtshals, ender motorvejen med en dræbende rundkørsel.
Flere er allerede kørt ihjel.
Svinger man til højre i rundkørslen i retning Skagen, er der en frakørsel til Åbyen, som er så kort, (på grund af en å) at den også har kostet flere menneskeliv og sammenstød.
Der er efter min opfattelse mange dårlige vejkonstruktioner i Danmark, som burde tegnes og planlægges om.
Om det er uagtsomt mandrab, eller mandrab, rent juridisk det ved jeg ikke.
Men efter en lang række dødsfald, så må de ansvarlige gøres ansvarlig.
Ud fra Nykøbing kommer man kørende på en hovedvej, som ender i et T kryds, hvor man skal dreje til højre for at komme over Vildsundbroen og til Thy, med bl. a. Thisted.
Den tur kørte en tæppemand, der kunne vokse sig stor sol Lars Larsen.
Men træthed fik ham til et øjeblik at være uopmærksom på vejens forløb. Og han kørte ned i den dybe grøft, og døde på stedet. (Det skete for 30-40 år siden).
I stedet for at lave rundkørsler og T kryds som DØDSFÆLDER. Så burde de onde vejingeniører tænke anderledes.

Vores liv her på jorden er hurtigt overstået.
Percy Collett spurgte Abraham om hvor længe han havde været i Himlen?
Åh en dags tid eller så.

Gå ikke glip af Himlen. (= Don't miss Heaven)