www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. juni
"Min nåde slår til under alle forhold, og jeg øser med glæde til alle som rækker efter mig. Ingen, som kommer til mig, skal gå forgæves; jeg er også den, som holder jer fast med Kærlighedens bånd!
Søg mig i mit Ord og i bøn og stilhed, så kan jeg nå jer, og I skal kende mig.
Søg mig på de ydmyge steder. Søg mig i de daglige foreteelser og handlinger.
Søg mig under fristelser og vanskeligheder, jeg griber ind. Fristelsen og vanskeligheden vil gå, og I vil stå tilbage med MIG! Gå ikke udenom, og gå ikke i egen kraft, men bed, og I skal få langt mere, end I beder om!"
Juni 13 2014 Kl 6:19 sidder og tænker på ingenting at skrive, da Gud dukker op i mine tanker, efter at jeg har tænkt på den, jeg vælger at leve sammen med.
Hver især er vi specielle, og meget forskellige, det gør os vanskelige at leve sammen med, for egentligt er vi meget ens.
Men Gud gør en forskel på os, og vi opfatter hinanden forskelligt.
Et sted sammenligner Gud os med urene dyr. Så jo vie er forskellige, med de øjne. Og ens fordi selv dyrene de rene så vel som de urene, søger sammen og formerer sig, det og meget mere er helt naturligt.

Med Jesus som topfigur, og med Jesus som den, der elsker os, med samme kærlighed som Gud har, har Gud skabt en balance, som kan bestå for evigt.
Gud vil altid forblive større, og beside en større frygtindgydende magt end familien Christ.
Og vi vil altid have Jesus som vores storebror, Han som gav os livet tilbage. Et liv som blev dyrebart for os alle. Enten fordi vi lærte at påskønne det som kristne, eller fordi det blev taget fra os som frafaldne.

Men Gud kan se på os med glæde og stolthed fordi Jesus kunne lære os at elske, ligesom Gud elsker os.
Vi kommer kun forbi lovens straffedomme, hvis vi lærer at elske, som Jesus og Gud elsker.
Dem, der straffes undgår ikke deres straf.
Så gå ikke glip af Kristi kærlighed, den som kan og vil frelse os alle en for en.
sidst