www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. maj
- Herre, hold os fri af den "selvgjorte" gudsdyrkelse. Vi har vist ofte været inde i den (Kol. 2:6-10: 'Da I nu har modtaget Kristus Jesus som Herren, så lev jeres liv i ham, idet I er rodfæstede i ham og i ham opbygges og befæstes i troen . . . ')
"Hold jer til mig og lær af mig dag for dag! Lev i samfund med mig og af mit Ord, og drag ikke selv slutninger og læresætninger af det. MIN visdom er manna. I skal finde dagligt, hvad i behøver - lyt til mig!"

25. maj
- ' . . . at I må stå fast, fuldkomne og fuldt forvissede om, hvad der i enhver sag er Guds vilje.' (Kol. 4:12)
"Det kan I kun være, når I bliver i Mig! Når I giver rum for tanker, følelser og påvirkning af andet eller andre end mig, bliver min vilje, min røst uklar for jer.
Husk at jeg er Vejen, Sandheden og Livet. Når I søger mig, får I alt andet i tilgift. Sådan er det - også midt i vanskeligheder: søg Mig, mit rige, og vanskelighederne skal vise sig at have deres løsning i Mig.
Sig nej til alt, hvad der ikke er af min Ånd, hvad enten det kommer gennem mennesker eller "direkte" til jer selv. JEG vil ikke vige fra jer!
Vis anklageren til mig, hans regnskab er med mig - ikke med jer.
Hent styrke fra mig. Kald på mig, I skal ikke kalde forgæves."

26. maj
"Sørg ikke for jer selv - det gør jeg. Sørg hellere for ikke at gå glip af, hvad I har i vente fra Mig. Og husk, at den som tager selv, kan intet få!"

27. maj
"Jeg længes efter, at I skal blive i mig, uanset hvad mennesker siger eller gør - uanset alt synligt.
Tal og handl ikke ud fra reaktioner - men ud fra tillid til mig.
Jeg blev på korset, for at I skulle blive i mig og eje Livet og friheden.
Jeg stønnede i vånde, men jeg opgav ikke. Bliv i mit samfund. At kende smerten ved det er med i kendskabet til mig - og i at erfare mit samfund.
Vig ikke tilbage, men våg og bed."
Maj 27 2014 Kl 4:27 Politik:
Lars Løkke kommer til at lære meget af Ekstrabladets "retfærdige" tilsmudsning af personlig økonomisk dømmekraft.
Det kan meget let gå hen og forbedre hans evner til at være mådeholden overfor erhvervslivet, som jo netop på bekostning af skattepenge = offentlige midler vil lever et ekstremt luksuriøst liv.
Maj 27 2014 Kl. 4:51 Jeg er ligesom andre imponeret over DF og deres EU valg.
Maj 27 2014 Kl. 4:33 Jeg så en dokumentar om en kristen, (som voksede med opgaven) og en Muslim, som var ekstrem. DR2 i morges, for nogle timer siden.
Det var et meget imponerende kunstværk af en dokumentar.
Jeg har dog kun lyst til at se filmen denne ene gang.
Irak mistede 500.000 børn, som pga handelsrestriktioner ikke kunne holdes i live med medicin og omsorg.
Det viser, hvor meget vesten kan, med hensyn til medicin og behandling.
Jeg mener også at huske at de Irakiske ledere selv kunne vælge, hvordan de ville bruge de penge som drypvis blev frigivet.
De kunne have valgt at bruge deres penge på behandling af børnene, men valgte andre indkøb.
Men jeg fordrejer måske sandheden med denne min, måske fejlagtige hukommelse.

Det viser bare at man ikke kommer til enig forståelse før man snakker tingene ordentligt igennem.
27 maj 2014 Kl. 4:44 Ukraine?
Det var helt uvendtet (for mig) at en ny præsident havde så megen slagkraft som den nye har.
2 Judo interesserede mænd Puttin og den nye fra Ukraine, og som begge er økonomisk velfungerende og fokuseret.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går