www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. maj
"Mit Ord er som stråler, der lyser og varmer. Og det er altid på vej! Det er uforanderligt - og altid nyt!
Søg MIG i mit Ord, så bliver Ordet levende!"

21. maj
- Ak, når jeg de første guldkristne betragter. . . og mærker, hvad nu er vor kristendoms fagter, da hører vi navnet, man hvor er dens kraft? (DDS nr. 529:2)
"Troen nu er næsten altid knyttet til noget hos den troende selv.
Det er næsten altid tro på: at være omvendt, frelst, helliggjort, forløst, retfærdiggjort, beredt og meget, meget andet.

Troen dengang var troen på MIG, at jeg virkelig var den, jeg udgav mig for at være, og derfor satte de deres lid til Mig, de lagde alt i mine hænder, og det var mig, de fulgte med deres øjne, deres tanker, deres håb.
Derfor faldt de ikke fra, da den store krise, det uundgåelige kom. - Kun en faldt fra: han var ikke nået til at miste tilliden til sig selv, sin egen dømmekraft. Tilliden var ikke flyttet over til mig. Han havde intet håb. Han så sin synd, men ikke min nåde.
Jeg ønsker at borttage den tro, der er knyttet til den troende selv, og skænke jer Min tro: samhørigheden med mig på grund af min kærlighed til jer."
Maj 21 2014 Kl 5:53 I dag skal jeg skrive om et af de vigtigste og stærkeste vers, som Krista Frandsen har nedskrevet. Men først noget helt andet:
En dødfarlig smitte er dukket op i Danske svin.
Den omtales jævnlig.
En Svensk Socialdemokrat har gjort sig populær ved at kræve forbud mod at importere Danske Svin.
Det er mere og mere tydeligt at Danske Politikere sover.
Snakker tøj og rejser deslige.
Det kunne være rart hvis en eller anden krævede samtlige 30 % infiserede svin destrueret. Og taget hjem fra kølediskene. Og få at vide: Skal man bruge gummihandsker / eller dem af plastik når man laver frikadeller af det rå kød?
Og iøvrigt kender fagkundskaben næppe svaret, for: Har de undersøgt det, før de svarer?

Og nu noget som er vigtigere, for dagens tekst omtaler de mennesker, som begår deres livs største fejltagelse, således at de ikke kommer i Himlen, men selv vil betale prisen for deres synder.
Og prisen er selvfølgelig den samme som Jesus betaler.
Man skal igennem et smertehelvede.
Man kommer muligvis ud af dette åndelige helvede, en dag, som den hjemvendte søn.
Johannes Åbenbaring tilføjer ydermere (og det er måske forkert), at dem der ikke tager imod Guds Nåde igennem Jesus selv skal drikke Guds Vredes kalk og får dobbelt portion.
Nu er det sådan med Johannes Åbenbaring, at jeg ikke helt kender kilderne til skribentens Åbenbaring, så noget af det han skriver er forkert.
På den anden side, så er retfærdighed noget med fordeling, for hvis disse syndere, som afviser Nåden, altid vil have dobbelt, så er deres pris også dobbelt, når de skal føle at: Retfærdighed er sket fyldest.
Så Johannes Åbenbaring kan godt være sand på dette område.
Retfærdighed er noget vi mennesker kan forstå. På grund af Adam, der tog en bid af kundskabens frugt.
Så nu skal vi sove i 1000 år.
Indtil vor prins Jesus kommer og vækker os med kærlighedens kys.
Vi er omgivet at en tornebusk, det er de mange som siger: Tro ikke på at din prins kommer.
Men tornebusken kunne ikke stoppe vores prins, om de så fletter en krone af torne.
Vores prins kommer, og vores bid af det giftige æble falder ud, den side som var så fristende rød og lækker. Som hæksen fik lokket os til at spise, imedens vores syv små beskyttere var på arbejde, vores syv hellige ånder, der som små dværge vogter på os.
Det er ikke alt sammen bibelsk, men det er let at se forfatterens bagtanke med historien.
Han ville trøste børnene med Guds frelserbudskab.
Nu må jeg hellere hente teksten, så jeg kan beskrive den:
21. maj
- Ak, når jeg de første guldkristne betragter. . . og mærker, hvad nu er vor kristendoms fagter, da hører vi navnet, man hvor er dens kraft? (DDS nr. 529:2)
"Troen nu er næsten altid knyttet til noget hos den troende selv.
Det er næsten altid tro på: at være omvendt, frelst, helliggjort, forløst, retfærdiggjort, beredt og meget, meget andet.
Troen dengang var troen på MIG, at jeg virkelig var den, jeg udgav mig for at være, og derfor satte de deres lid til Mig, de lagde alt i mine hænder, og det var mig, de fulgte med deres øjne, deres tanker, deres håb.
Derfor faldt de ikke fra, da den store krise, det uundgåelige kom. - Kun en faldt fra: han var ikke nået til at miste tilliden til sig selv, sin egen dømmekraft. Tilliden var ikke flyttet over til mig. Han havde intet håb. Han så sin synd, men ikke min nåde.
Jeg ønsker at borttage den tro, der er knyttet til den troende selv, og skænke jer Min tro: samhørigheden med mig på grund af min kærlighed til jer."

De første Guldkristne: Vi er tilbage i de år, hvor Det Nye Testamente blev skrevet. Da heltene, Apostlene levede og kæmpede bravt med mundens sværd.

Troen er næsten altid knyttet til den troende selv.
Mange tror ligesom deres vejleder. Blinde vejledere fører blind vildt. Selv jeg blev ført vildt af mine egne undersøgelser forleden, jeg har været til undersøgelse for kræft, og fik konstateret prostatakræft, næsten 2/3 af alle mænd i min alder har det. og kun 1/2 % dør af det.
Min egen undersøgelse viste at jeg fra den ene dag til den næste kunne se at alle, jeg siger alle mine sædceller lå døde og ubevægelige under mikroskobets glas, (Et mikroskob købt Aldi).
Fra at have levende celler, fik jeg noget af en overraskelse.
Det slog mig at min lille hund havde fået gift imod lopper,
Så det blev undersøgt, giften gør lopper sterile.
Var jeg blevet steril af den loppegift?
Nej svaret fandt jeg til sidst et andet nærliggende sted.
Så tænkte jeg på lægen, var det hans fejl, kan man blive steril af en undersøgelse?
Nej svaret fandt jeg et andet sted.
Men forestil dig at bruge 2 dage i uvidenhed om årsagen, at tænke de tanker igennem, at loppegift til små kæledyr, gør os sterile, hvis det var sandt, så skulle industrien standse produktionen. Giften ville så være lige så farlig som al anden krigsgift.
Eller tænk de tanker igennem, at hvis en læge kan gøre mænd sterile blot ved en undersøgelse.
Uha uha, jeg gik på nettet, og fandt indtet om at andre hevde haft samme oplevelse. Hverken med loppegift eller undersøgelse.
Det der var sket, var at de to glas, som jeg lagde min prøve imellem havde mast prøven som skulle være leven, men nu var mast sammen, så intet kunne bevæge sig, alle cellerne var 3-4 gange så store, fordi de var mast flade.
Det opdagede jeg først 2-3 dage efter, ved en ny prøve.

Sideløbende med alt dette, så bevarede jeg roen, fordi Gud er med mig. Men jeg skal da ellers love for at jeg havde øjeblikke, hvor jeg tænkte langt.
Jeg fandt også ud af at man kan helbrede prostata kræft.
Det taler kræftens bekæmpelse ikke om, alle deres helbredelser er at fjerne betændte organer.
Men i en bog jeg har stående, læste jeg at man skulle lægge medicinen på prostata, altså indføre en tampon med medicinen på og så lade den virke natten over.
Som læst så gjorde jeg det, jeg fulgte anvisningen, nu er min medicin ulovlig, den kan købes lovlig, men den må ikke omtales lovlig, som helbredende, Tak for den lov Hr Politiker.
Problemet for mig var imidlertid et andet, det var første gang jeg skulle prøve en tampon, så den forsvandt op i numsen, indførings hylsteret ville ikke komme ud. og der stod jeg med for mig et nyt problem. Et raketformet paprør var nu på vej op igennem tarmen, jeg kunne allerede mærke jeg fik en klump i halsen, og der var kun gået 5 minutter.
Jeg talte om disse ting med den pige jeg kan tale fortroligt med.
Hun blev selvfølgelig tosset på mig, om hun nu skulle have skyld for at jeg var blevet steril, fordi hun havde kobt loppekur til hendes kat og delt den med min hund. Nu havde hun aldrig i sit liv hørt mage til beskyldning.
Og med hensyn til paphylsteret, så kunne jeg tage en sveskekur, spise sveske yougurt, ellr grød med fløde, tænkte jeg.
Lidt senere ringede hun igen og sagde: Det er pap, der bliver opløst i tarmen og kommer ud naturligt, uden svesker.
Så meget om min egen tro på mine egne undersøgelser, så ja det var godt at jeg ikke var ufejlbarlig i mine beslutninger om at det var de andres skyld, for i virkeligheden var det min prøve, som blev klemt ind imellem to mikroskop glas.

Måske er svine sygdommen det samme, som kræver handling, men hvilken.
Jeg kunne forestille mig at man træder til handling i morgen, for selvom jeg skriver dette tidligt i dag, så bliver det først læst i aften. (kan jeg se på nettet).
Jeg x'ede den tekst jeg skrev forleden, før jeg vidste bedre.
her er den.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går
Kl 8:20 der var en der skrev forleden (i går forgårs) at man skulle sende våben til Syrien. (I går og på forsiden af Berlingske Tidende, en fra regeringen, sagde det.)
Hvem er hans venner i Syrien?
For da England sendte våben til Danske modstandsfolk, var det i vores øjne en god gerning.
Men våben til Syrien?
Amerikanerne gjorde det, med det resultat at de blev brugt imod Katolske nonner.
Afganistan har ligeledes haft tidspunkter hvor våben til de lokale blev misbrugt og brugt efter hensigten og efter eget forgodtbefindende.
Men ja alle initiativer til en løsning er velkomne.
Og vil blive opfattet som et skridt i den rigtige retning.
Tingene sker til rette tid, Gud kommer aldrig for sent.
Og netop ved at deltage aktivt i en løsning på tingene, så vil følelsen af at være sammen om det vokse.
Ved at Danske familier lever mådeholdent, så er der en stor opsparing til stede i Danmark, hvilket holder renten nede.
Man sparer op til pension mm.
Så de Danske Skattefradrag til pensionsopsparing er med til at gøre renten billig, og det er et plus, hvis man også holder inflationen nede.
Så er der gevinst til alle.

En sagde i går, i en butik jeg besøgte, til en ven, han snakkede med: Alle skulle have 200.000.- om året, så kan de, der vil tjene mere, selv gå i gang.
Og egentligt er det det, Gud gør:
Vi får alle nogle talenter, så er det op til den enkelte, selv at tjene mere.
Nedestående kom ikke på nettet d. 21 maj 2014
Kl. 9:27 Maj 21 2014 Nu er det tid.
Syriens præsident Assat har længe været fredløs.
Hvor er James Boond agent 007?
Hvor er de Amerikanske misiler som der blev brugt 30-40.000 af imod Milosovik regimet?
Et par velplasserede misiler ville i dag forandre situationen.
Ingen, end ikke Puttin vil kunne argumentere imod sådan en indblanding.
Iran kan beholde deres Assat og pro Iranske venner, hjemme i Iran.
Denne Muslimske krig for at sikre sig territorie i Syrien behøver ikke at fortsætte mere.
Jeg ved godt at jeg har været tilbageholdende, indtil denne time, disse minutter.
Så det er helt i tråd med mine ønsker, at der ikke er sket mere før nu.
Israel kunne også stå for at skabe fred i nabolandet.
Det kunne være passende.
Vi har jo en lignende situation i Ukraine, hvor nabohjælp er på tale.
I øvrigt er Foghs udtalelser om at Puttin ikke viser tegn på at holde det han lover. Fantastiske.
I øvrigt er den Syriske grænse hullet som en si, hvis de mange flygtninge kan forlade landet, så kan man nok også gå imod strømmen.
Foght udtalelser svier utroligt meget, de står uimodsagte af Puttin. Han kan ikke engang få rå for ordene når han går til hvile. Han er klemt op i en krog.
En måde at skad et regime på er ved at offentliggøre undersøgelser på.
Ligesom en anklageskrift i retten.
Man kan hurtigt og let finde beviser på at Sadat ikke vil menneskeheden det godt.
Hans brug af våben er grænseoverskridende.
Ligesom jeg er i dette brev.
Gud sender hungersnød, pest, og bruger mange måder hvorpå Han begrænser ondskaben i at vokse.
Og hvis vi skal løse denne konfligt, så skal vi skynde os, ellers træder Gud i karakter. (Han vækker de døde op fra underverdenen, det opdager jeg et par dage efter d. 23 Maj 2014)
Ligesom jeg nu har gjort.
(Ved at skrive om Esajas vækker jeg egentligt også de dødes røst til live.)