www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. maj
"Du optager altid noget af det i dig, som du opmærksomt betragter.
Løft derfor dit hjerte og dine hænder til mig. Se på MIG - ikke på dig selv og ikke på andre. - Og du vil genspejle min kærlighed til glæde for dem, du møder undervejs."

11. maj
"Overlad til mig ved min Ånd at overbevise om synd såvel som om retfærdighed. Jeg leder ikke vild.
Din egen bedømmelse slår ikke til.
Husk: Og når han (min Ånd) kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom;
om synd: at de ikke tror på mig;
om retfærdighed: at jeg går til Faderen,
og I ser mig ikke længere;
om dom: at denne verdens fyrste er dømt."
Johs. 16:8-11

12. maj
"Det er ikke et "forbedret menneskeliv", mennesker trænger til at møde i mine børn, men Mit Liv i jer!"
Maj 12 2014 Kl 7:36 Så er weekenden godt overstået, jeg takker inderligt de venner jeg mødte, I gjorde det til en fantastisk weekend for mig.
Jeg takker også Gud for så gode venner.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går og helt tilbage til Maj 9
Maj 12 2014 Kl 9:25 fra mx metroexpres
Så er valget af ny statsminister skudt i gang.
Lars Løkke ligger klart på en førsteplads med bare få udtalelser i de største morgenaviserne, det syntes både Hans Engell og jeg.
Engell kalder meldingen dramatisk. Det er jeg enig i.
Men jeg kalder det også et stærkt politisk budskab.
Som danner mening og som ændrer holdninger.

At han ikke vil gå efter en Statsministerpost, hvis de politiske omstændigheder ikke er for dårlige, er som Engell siger det:

.........En variant, som vi aldrig før har set i Dansk politik.

Jeg lader den stå. Uimodsagt, for Engells ord er stærke og velfortjente.
Maj 12 2014 Kl 9:36 Statsforvaltningen.
Statsforvaltningen kan og burde udbygges kraftigt.
Den kunne fungere fint som stedet for andre Statsansatte, som efter en årrække med dårlige administrative egenskaber kan få et kontor og tage sig personligt af de tusinder af sager som kræver større juridisk og menneskelig opmærksomhed.
Børn.
Jura.
Statsforvaltningen er den første juridiske instans der afgør børns skæbne, som børn.
Byret og landsret følger Statsforvaltningens afgørelse, selv ved dårlige advokaters bistand.
Efter 3 retslige afgørelser kan sagerne juridisk set sendes til Menneskeretsdomstolen i Strassburg.
Hvis man kan opfatte Statsamtets afgørelse som juridisk bindende, så er vejen åben for hundredvis af alle ørnesager sendes til Menneskeretsdomstolen.
Hvilken belastning, både af Byret, Landsret, Menneskeret, Samfund og børn.
Sådan er Børns Vilkår.
De Engelske Nanny serier, og mange andre udsendelser viser en anden vej.
Kommunens ældre arbejdsløse kunne let tildeles job, som pap-forældre til vanskeligt fungerende familier.
Det gælder både husligt men også på arbejdsområder.
Mange unge ledige får aldrig den chance, at opleve hvordan man finder arbejde.
En solsort har sin unge med sig, når de en våd morgen som i dag finder orm, så bidder moderen hovedet af ormen og lader den ligge på jorden, hvorefter ungen ser den og spiser den.
Hvornår ungen selv finder sine første orm, så jeg ikke, men det kan ske i dag eller en anden dag.