www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. maj
- Så kommer det da hverken an på den, der planter, eller på den, der vander, men på Gud, som giver vækst.
(l. Kor. 3:7)
"Når I planter og vander efter min anvisning, så gør det: fordi… ikke: for at. . . !
Grenen bærer frugt, fordi træets livssaft strømmer igennem den, ikke for at tilfredsstille træet eller sig selv.
Lad ingen berøve jer jeres krone: den rene glæde i mit samfund, den evige frelsesglæde!"
Maj 8 2014 Kl 3:09 De fortællinger som Jesus disciple fortæller indeholder evig glæde og evigt samfund med Jesus og som Jesus hver gang fortæller: Det er Gud, Vor Himmelske Fader, der er skaberen og det er fra Gud Glæden strømmer, den evige frelsesglæde.
Det er Gud alene, der er god.

Da jeg startede på dette liv med Gud, var det Gud vor Himmelske Fader, der først kom mig i møde. Det var et besøg hos Ham, at min glæde og oplevelse med Gud var størst.
Meget hurtigt læste jeg alt om Jesus, de mange åbenbaringer 6 bøger på engelsk, og kun nogle få tykke bøger på Tysk.
Selv med mit store kendskab til Jesus, så gik der mere end 30 år før jeg kunne sige til mig selv: Nu er jeg ven med Jesus.

De sidste uger har jeg haft fokus på Leif Munks indgang til Evangeliets frelsesbudskab. Og vi kommer hurtigt frem til Pauluseses store opdagelse og budskab:
Gud alene har æren for hele Frelsesplanen.

Jesus blev den Han er, fordi DET var Guds Vilje.
Satan blev den han er fordi det er Satans vilje.
For Satan er der ingen frelse.
Selv om satan er evig, så kan satan ikke give fred, satans styrker er evigt magtsyge og onde imod hinanden.

Der er ingen barmhjertighed, ingen næstekærlighed, ingen fred, ingen glæde i Helvedet.

Guds lys, startede med at afsløre årsagen til ondskaben, ved at bruge Moses, som budbringeren med Mose lovens 10 bud.
Moses var en af Abrahams efterkommere, Lidt af en ærlig specialist på sit arbejdsområde, som blev præstegerningen.

Moses bøn og Moses mål her i livet, dvs i hans 120 leve år blev nået og opfyldt af Gud.
Jesus kom og Jesus nåede sine mål i Hans 33 leveår.
Mange mennesker når deres mål, i deres levetid.

Selvom, jeg her nævner leveår, så er de jo ikke sovende, sådan som Jehovas Vidner vil have os til at tro, fordi Kong Salomon med al sin visdom ikke vidste bedre. Det står i Bibelen, siger de. Man sover når man dør.

Mattæus 17:3 3. Og se, Moses og Elias viste sig for dem og samtalede med ham.
Lukas 9:30. Og se, to Mænd talte med ham, og det var Moses og Elias,
31. som blev set i Herlighed og talte om hans udgang, som han skulle fuldbyrde i Jerusalem.

Vi ser således, at Moses ikke sov, men kom på besøg på forklarelsens bjerg, hvor Jesus og hans nærmeste Apostle havde søgt Gud i bøn.
Så 33 år, eller 120 år, eller at dø, inden man er født.
Er alt sammen kun en kort tid.
Jesus har været i Himlen, på planeten Himlen, i Zion, 2000 år nu + de år, dvs + den evighed, der er gået før Adam og Eva, og før Maria gav Jesus et menneskeligt legeme.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
forleden.
Efeserne 5::14. Derfor hedder det: "Vågn op, du, som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig!"
15. Ser derfor nøje til, hvorledes I vandre, ikke som uvise, men som vise,
16. så I købe den belejlige Tid, efterdi dagene er onde.
17. Derfor bliver ikke uforstandige, men skønner, hvad Herrens Villie er.
18. Og drikker jer ikke drukne i Vin, i hvilket der er Ryggesløshed, men lader jer fylde med Ånden,
19. så I tale hverandre til med Salmer og Lovsange og åndelige Viser og synge og spille i eders Hjerte for Herren
20. og altid sige Gud og Faderen Tak for alle Ting i vor Herres Jesu Kristi navn

I en af Davids salmer, fornemmer man Davids bøn, lige inden alt slutter, Davids eneste håb er Gud.
Salme 13:4. Se til og svar mig, Herre min Gud, klar mine øjne, så jeg ej sover ind i døden
5. og min Fjende skal sige: "Jeg overvandt ham!" mine uvenner juble, fordi jeg vakler!

Daniel 12
1. Til den Tid skal Mikal stå frem, den store fyrste, som værner dit folks sønner, og en Trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin Mage, så længe der var folkeslag til. Men på den Tid skal dit folk frelses, alle, der er optegnet i Bogen.
2. Og mange af dem, der sover under Mulde, skal vågne, nogle til evigt Liv, andre til Skam, til evig afsky.
3. De forstandige skal stråle som himmelhvælvingens Glans, og de, der førte de mange til Retfærdighed, skal lyse som Stjerner evigt og altid.

flere skriftsteder.