www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. maj
"Ingen selvanstrengelse kan føre dig nærmere til mig, eller give dig hvilen i mig - heller ikke til opgivelse af dig selv og dit eget.
Giv op over for mig, slip og giv mig lov - så kan jeg gribe ind.
Tro er ikke krampetrækninger, men tillid. Tænk ikke på, hvad du skal, men overlad det til mig. Vær stille.
Når du føler dig fattig, så husk, at jeg er rig!"

4. maj
- Jesus, led os ind i det samfund med dig, hvor det ikke er det synlige og ydre, der spiller nogen rolle, men alene
DIG! "Det er ad den vej, jeg fører jer. Jeg knytter hjertebånd mellem jer og mig.
Jeg renser mig et ejendomsfolk, hvor min tro bor i levende hjerter. Jeg løser bånd, som vil hindre brudefærden. Valget sker nu i det skjulte, for at det kan blive åbenbart i rette tid.
Ingen kan tjene to Herrer. Korsets vej er Sejrens vej!
Jeg renser og underviser gennem erfaringer. Den, som ydmygt vedkender sig, hvad erfaringerne lærer ham, han hører min røst og ser ind i mit væsen.
Den, som vil dække sig selv, vokser i uvidenhed. Den, som er af Sandhed, hører min røst!
Den ydmyge giver jeg nåde."

5. maj
"Lad jer ikke binde af mennesker, heller ikke af tankeforestillinger, men hav i alle forhold tillid til MIG.
Kald på mig, sig mit Navn, jeg hører altid, når mit Navn nævnes."

6. maj
"Det er den levende gren, der renses. (Johs. 15:2). Men alt for mange ønsker ikke at renses.
De prøver at skjule sig, som Adam gjorde det - at undskylde sig med den synlige, den ydre, påviselige årsag til fald eller undvigelse.
De bliver usande, urene.
Den, som begærer at se og kende mig, kommer også til at se sig selv, for jeg tager hans hånd og viser ham, hvad han skal se.
Jeg er kommet - og jeg kommer stadig til jer."

7. maj
"Når I er svage, er jeg stærk. Se ikke på jer selv, ikke efter om I har tilstrækkelig styrke, men se op til MIG.
Tag ikke jeres tillid fra mig. Vend jer fra jer selv til mig. Husk, at glæden ligger ikke i at tilfredsstille JEG'et, men at nægte det tilfredsstillelse; jeg kan ikke komme til at give jer, hvad I selv prøver at forskaffe jer.!
Bed om hvad I behøver, jeg giver gerne! - Lad ikke stolthed hindre jer i at modtage min hjælp."
Maj 7 2014 Kl 3:38 Livet er forunderligt.
Det er utroligt som vi mennesker kan tilpasse os.

Jeg så lidt om naturens dannelse i går. Der indgik fraktaler, som en matematisk forklaring på dannelse af naturen omkring os.
I udsendelsen forstod jeg pludselig hvorfor 2 snefug aldrig er ens.
På deres vej igennem skyen, vender de jo den tunge side ned, således at den ene side møder forandringerne først.

På samme måde som træers blade, det blad som først møder solen, Vokser mere end de blade, som blade, som gemmer sig i skyggen. Hvis ikke solen er for stærk.
I et godt klime vokser træerne bedst.
På samme måde er det med os, vores børn og vores samfund.

Jeg skrev noget forleden, som jeg lige bringer her:
Kl 5:53 maj 5 2014 Det er første gang, mange ting, for mig, i dag.
Skal lige skrive klokslet og dato en gang til, for der er så mange 5 taller i nu:
5. 5. 2014 Kl: 5:55 eller 14.5.5 Kl: 5:55 nå pjat.

Jeg læste om Leif Munks udlægning af evangeliet i hans bog: Den sejrende taber.
På et tidspunkt dukker Paulus op, som en budbringer af frelser evangeliet.
Nu her til morgen, efter at opdage, at samme Paulus står for at forfatte Apostlenes Gerninger, samt en hel del breve, ja det slår mig, at han måske har skrevet det halve af Det Nye Testamente, så det var ikke så underligt, at han hurtigt blev elsket, fordi jeg ad omveje kendte ham og hans holdninger.
Forskellen på hans og Jesus Apostles evangelium er enorm, hvis man leder efter ro.
Der er umiddelbart ingen ro i Paulus, han er konstant på farten, både i tale og i gerning.
Hvorimod de 12 apostle, er sammentømrede i en gruppe med Jesus, som en nærværende vejleder.
Paulus havde Helligånden, som sin daglige og konstante vejleder. og således blev alfahannen bevaret i Paulus, hvorimod de andre Jesus Apostle mistede lidt af deres: Kan selv, skal selv, vil selv, tilgang til livet.

Der er en enorm forskel på at leve i flok (som en familie), og at leve med sine tanker (og Helligånden).

Hver især længtes vi efter tosomhed og ensomhed.
Den ensomme har stærke følelser og stærk længsel efter familie og fællesskab.
Dem i grupperne har stærk længsel efter den dygtighed og de talenter, som mange af de ensomme har tilegnet sig.

Hvilken form for ensomhed, taler jeg her om:
Kunstmaleren kan være ensom med sin pensel og sine farver.
Musikkeren med sit instrument.
Forfatteren med sine ord.
Rengøringskonen med sine toiletter og sine affaldsspande, der skal tømmes, i en bestemt rækkefølge.
Mange jobs, giver tid til at tænke over sit arbejde, og vi udvikler os gennem erfaring, og bliver til store specialister på hvert vores område.

Her kommer de unge ind, her kommer andre specialister ind, og ser vores arbejde, og vi får måske en ubehagelig kritik af vores liv, af vores måde at gøre tingene på.
I stedet for en kongekrone af Guld med ædelstene.
eller en af friske blomster, så får vi en der er flettet af torne.

UT AF MIN BUTIK siger vi så.

du kan ikke stave "ud" rigtigt, det hedder ud og ikke ut

Sådan går det for mange børn, der hader folkeskolen med alle dens regler om korrekt stavning og rigtige resultater i regning.

Og sådan er der for mig og dig, når vi møder nye mennesker på vores vej. I min tekst er det Paulus, jeg har mødt.
Ut af min butik, kunne jeg sige til sådan en alfahan, som Paulus er, der har en nyance af en forskel fra min, til at fremlæge evangeliet.
Det samme evangelium, Guds budskab, om Guds kald til os om at blive Hans venner.
fra: 5555514
Der er en større sammenhæng imellem torn og horn,
torne stikker vi med, de er begge hårde,
Bukkene, med deres horn, skændtes og kæmper indbyrdes om pladsen som: Alfahan.
Føjer dette billede sammen, og forklarer hvorfor jeg sammenligner torn og horn med hinanden.
For tornene er som vores ord og særninger, de stikker dybt, helt ind i vores hjerte eller helt ind, hvor vi tænker.
Og Gud satte skel imellem disse dyr.

Fårene og lammene, til højre og bukkene til venstre.
Fårene i familiehuse og bukkene på besøg en gang imellem.
Yt af min butik, siger selv Gud til dem, de finder derfor kun deres fred og ro hjemme bag deres egne døre.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
forleden.